Seznam dílčích projektů s jejich názvy


  • Dílčí projekt č. 1 : Pedagogická pracovní skupina k integraci cizinců
  • Dílčí projekt č. 2 : Společně pro integraci cizinců
  • Dílčí projekt č. 3 : Jazyková vybavenost a informovanost pro dospělé
  • Dílčí projekt č. 4 : Přes školy na integraci
  • Dílčí projekt č. 5 : Vzdělávání pedagogického personálu
  • Dílčí projekt č. 6 : Praha 4 interkulturní
  • Dílčí projekt č. 7 : Vzděláváním k integraci
  • Dílčí projekt č. 8 : Kaleidoskop