Aktuální informace pro seniory

 • Pozvánka na představení konceptu revitalizace parku za podolským kostelem


  Na základě ankety o stavu a využívání vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí bylo upřesněno zadání ideové studie a vysoutěžen zpracovatel. Stala se jím architektka Lucie Vlachová, která nyní pracuje na konceptu návrhu. Představení konceptu proběhne ve středu 25. května 2022 v 18 hodin. Více v článku...
 • Praha 4 si připomněla výročí Pražského povstání 1945


  Městská část Praha 4 si v květnu tradičně připomněla hrdiny i oběti boje proti nacistické okupaci z roku 1945 položením věnců u památníků na Spořilově, v parku Jezerka a na náměstí Generála Kutlvašra. Aktuální pandemické situace umožnila uspořádat po dvou letech tyto vzpomínkové akce s účastí veřejnosti.
 • Poslední adresa: Praha 4 si připomíná oběti sovětských komunistických represí


  Pamětní tabulka na domě číslo 1151/3 ve Viktorinově ulici v Praze 4 připomíná od středy 11. května 2022, kdy byla za účasti představitelů MČ Praha 4, Ústavu pro studium totalitních režimů a velvyslanectví Ukrajiny na domě umístěna, jednu z mnoha obětí Stalinova režimu. V domě ve Viktorinově ulici bydlel Mykola Rossinevyč, tajemník Filozofické fakulty Ukrajinské svobodné univerzity v Praze. Zde byl 12. 5. 1945 zatčen příslušníky sovětské vojenské kontrarozvědky SMERŠ a odvlečen proti své vůli do Sovětského svazu, kde 10. 2. 1946 ve vězení zemřel.
 • Praha 4 rozdělí na dotacích více než 16 milionů korun


  Městská část Praha 4 podpoří i v letošním roce dotacemi kulturní, sportovní a spolkové projekty, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a jejich bezpečnost, protidrogovou prevenci, ochranu životního prostředí, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku, integraci cizinců a národnostních menšin. Zastupitelstvo městské části Praha 4 dnes schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši přesahující 16 milionů korun.
 • Festival Open House Praha 2022


  Letošní 8. ročník festivalu Open House Praha se uskuteční ve dnech od 16. do 22. května 2022 a zpřístupní o víkendu 21. a 22. května veřejnosti zdarma 101 budov a prostorů v hlavním městě. Na území městské části Praha 4 se letos v rámci festivalu otevře šest budov. Více v článku ...
 • Pozvánka: Pietní akty pořádané městskou částí Praha 4


  Městská část Praha 4 pořádá také letos pietní akty jako vzpomínku na konec 2. světové války, její oběti i hrdiny.
 • Žáci a studenti mapovali příběhy pamětníků


  Také v tomto školním roce se žáci a studenti ze škol z Prahy 4 zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Nezisková organizace Post Bellum ji organizuje pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a studenty tercií a kvart víceletých gymnázií.
 • Senioři vypluli na jarní Vltavu


  Letos první plavbu po nejslavnější české řece absolvovali senioři z Prahy 4 na konci dubna na lodi Európé. Výlet pro ně zorganizovala městská část Praha 4.
 • Rekonstrukce Barrandovského mostu začne v polovině května


  Zásadní oprava Barrandovského mostu, nejvytíženější dopravní tepny v České republice, po které denně projede 144 tisíc vozidel, začne letos 16. května. A potrvá až do roku 2026. Životnost mostu se tak prodlouží minimálně o třicet let a zvýší se jeho zatížitelnost. Na řidiče čekají opakovaná několikaměsíční dopravní omezení, která prodlouží cestu mezi pravým a levým břehem Vltavy o mnoho minut, a projeví se i na dalších místech v Praze.
 • Začalo druhé kolo projednání Metropolitního plánu. Řekněte nám svůj názor!


  V úterý 26. dubna 2022 byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu hl. m. Prahy, který bude určovat budoucí podobu hlavního města. Zveřejněním upraveného návrhu vstoupil Metropolitní plán do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. V rámci tohoto kola může kdokoliv uplatnit svou připomínku a vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podávat námitky, a to nejpozději do 30. června 2022.
 • S květnem přichází oblíbená Jóga v parku – již 6. ročník


  Milý příznivci jógy a cvičení, v květnu opět startujeme vaši oblíbenou jógu ve venkovních prostorách a věříme, že často i pod modrou oblohou. Setkávat se budeme pravidelně každé pondělí od 2. 5. 2022, pokud bude alespoň trošku přijatelné počasí.
 • Spořilovská spojka: zakrytí v nedohlednu!


  Obyvatelé Spořilova, především z okolí Spořilovské, čekají řadu let na řešení problému, který jim přináší nadměrný hluk a emise z těžké kamionové dopravy. Úlevu jim má přinést těžké zakrytí této nadměrně zatížené komunikace připravované minimálně od roku 2015. To je stále v nedohlednu.
 • Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy


  Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je pro řadu obyvatel žijících v jeho okolí klidným koutem přírody. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší než dnes. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto začíná připravovat krajinářskou studii, která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou podobu území, která bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné přírodní hodnoty.
 • V Praze 4 začala výstavba trasy metra D, obyvatelé o parkovací místa nepřijdou


  Stavba nové linky pražského metra začala ve čtvrtek 21. dubna 2022 na Pankráci, odkud metro D povede do budoucí stanice Olbrachtova. Náklady na tuto část nové linky jsou přibližně 14,5 miliardy korun a práce potrvají sedm a půl roku. Městské části Praha 4 se podařilo s hlavním městem dohodnout náhradu parkovacích míst, o která obyvatelé Prahy 4 přišli při záborech ploch pro staveniště. Budou po celou dobu výstavby nové trasy v ulici Na Strži.
 • Praha 4 má svůj Poesiomat na náměstí Bratří Synků


  Poesiomat, neboli jukebox na poesii, stojí od dnešního dne v Praze 4 na náměstí Bratří Synků v zeleni u tramvajové zastávky směr Nuselská ulice. Automat s jednoduchým ovládacím systémem nabízí uživatelům zvolit si poslech jednotlivých básní, ale i mnoho dalšího.
 • Provoz zón placeného stání během Velikonoc


  Smíšené/fialové a návštěvnické/oranžové úseky zón placeného stání (ZPS) budou během velikonočních svátků (15. 4. – 18. 4. 2022) fungovat ve zlevněném režimu. Bude zde omezena maximální cena za den na částku podle příslušného cenového pásma. Změna se netýká rezidentních/modrých parkovacích úseků.
 • MČ Praha 4 zve na zajímavý psí závod – Corgi Race Cup 2022


  V sobotu 23. dubna 2022 se v prostorách Psího hřiště na Kavčích hrách uskuteční několik klání čtyřnohých miláčků v rámci Corgi Race Cup 2022. Start prvního závodu je plánován na 9. hodinu a většina programu by měla proběhnout během dopoledne.
 • Metro o Velikonocích nepojede na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum


  Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) o Velikonocích vymění na lince C pražského metra další dřevěné pražce za betonové. Práce začnou v pátek 15. dubna od brzkých ranních hodin a skončí v pondělí 18. dubna 2022 před půlnocí. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Muzeum. DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC, která bude v provozu v úseku mezi zastávkami Hlavní nádraží a Pražského povstání. Od úterý 19. dubna 2022 bude metro na lince C opět jezdit v celé své trase.
 • Na Velikonoce se připravují všechny generace


  Velikonoční workshopy pořádané městskou částí Praha 4 pro děti i seniory připomněly nejen tradice spojené s tímto významných svátkem, ale také naučily malé i velké plést pomlázky a poradit si s květinovou výzdobou.
 • Praha zahájí pravidelnou deratizaci 2022


  Hlavní město Praha bude také v roce 2022 v rámci boje proti potkanům zajišťovat cyklickou deratizaci. Uskuteční se ve dvou vlnách (jarní a podzimní) a bude probíhat v objektech a na plochách, které město vlastní a přímo spravuje, a to na celém jeho území. Týkat se bude tedy i MČ Praha 4. V kanalizační síti bude deratizaci zajišťovat firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK). K deratizaci jsou používány výhradně přípravky registrované v ČR a je postupováno podle metodiky SZÚ a s garancí pražské hygieny.
 • Rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu


  Technická správa komunikací zahájí ve středu 6. dubna 2022 stavební práce na rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu o jeden jízdní pruh, a to v místě sjezdu na ulici Modřanská ve směru Modřany – Braník. V rámci této stavby bude přidán jeden jízdní pruh včetně úpravy dopravního značení tak, aby se řidičům lépe odbočovalo ve směru na Braník. Stavba musí proběhnout před zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu a bude dokončena nejpozději do 1. května 2022.