Aktuální informace pro seniory

 • Pomoc seniorům a jejich pejskům


  Pro seniory, kteří v současné době nemohou plnohodnotně venčit své pejsky, nabízíme možnost zaslání sáčků na psí exkrementy do jejich poštovních schránek. Senioři, kteří respektují současná opatření, venčí své pejsky v bezprostřední blízkosti svých domovů. Ne všude jsou v dosahu zásobníky se sáčky na psí exkrementy. MČ Praha 4 chce pomoci i s tímto problémem a je připravena seniorům sáčky doručit.
 • Praha 4 čistí a dezinfikuje mobiliář dětských hřišť a sportovišť


  Městská část Praha 4 dnes zahájila čištění a dezinfekcí městského mobiliáře, cvičebních prvků a herních prvků na vybraných dětských hřištích a sportovištích. Postup je takový, že předmět je nejprve očištěn vysokotlakou horkou párou a následně je na něj aplikován dezinfekční roztok.
 • Úklid a dezinfekce prostor Úřadu městské části Praha 4


  Úřad městské části Praha 4 věnuje v současné situaci způsobené epidemií koronaviru COVD-19 zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci prostor v ulici Antala Staška 2059/80 b, které jsou veřejnosti přístupné i v současném omezeném režimu. Pravidelně se uklízejí všechny prostory úřadu. A kliky a další předměty, který se lidé dotýkají, jsou pravidelně dezinfikovány.
 • Praha 4 nabízí pomoc Domovu seniorů Michle


  Městská část Praha 4 nabídla domovu seniorů Michle, který se v souvislosti s nákazou novým koronavirem ocitl v obtížné situaci, ochranné roušky a dezinfekční prostředky. O dalších možnostech pomoci se jedná. Více v článku ...
 • Výzva: Praha 4 nosí roušky


  Pokud šijete ochranné roušky a chcete v současné situaci pomoci těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. seniorům, můžete roušky přinést do recepce Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4 se postarají o to, aby se vaše roušky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují. Recepce bude ušité roušky vybírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8,30 do 11,30 hodin.
 • Mimořádná okamžitá pomoc: kde a jak o ni žádat


  Lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi a potřebují pomoc bezprostředně, může v případech nepříznivého a mimořádného charakteru Úřad práce pomoci prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce ČR administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Více na odkazu ...
 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Jak správně používat roušku


  Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace a Hygienické stanice hl. m. Prahy přikládáme informace, jak nosit roušky bezpečně. Nezapomínejte současně na další nutnou ochranu – jen rouška k bezpečí nestačí. Myjte si, prosím, nadále důkladně ruce, nesahejte si na obličej, dodržujte bezpečný odstup od ostatních a je-li to možné, zůstávejte doma.
 • Pomáháme našim seniorům


  Městská část Praha 4 řeší denně problémy, které lidem způsobila nákaza koronavirem COVID-19. Zajišťuje od samého počátku pomoc seniorům, ale i dalším, například hendikepovaným lidem, kteří pomoc a podporu také potřebují. Reaguje na všechna opatření vlády, ministerstev a hlavního města Prahy a zprostředkuje veřejnosti všechna důležitá rozhodnutí a důležité informace všemi informačními prostředky, které má k dispozici.
 • Jak si ušít roušku doma? Jde to i bez šicího stroje


  Ze starého trika, přebývající látky a dokonce i bez šicího stroje - jak si doma vyrobit roušku, kterou je nyní povinné nosit ve veřejných prostorách? Internet nabízí řadu návodů. Základem je však vždy stoprocentní bavlna a pravidelné vyvařování.
 • Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


  Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky. Více a důležitý odkaz v článku...
 • Důležité informace pro seniory


  Sociální odbor Úřadu městské části Praha 4 ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Praha 4 (ÚSS), Magistrátem hlavního města Prahy a neziskovými organizacemi zajišťuje nadále péči o seniory v Praze 4. V současné době především mapuje potřeby seniorů s ohledem na opatření související s nákazou novým koronavirem. Více v článku ...
 • Povinné nošení ochranných prostředků se v celé Praze výrazně zpřísňuje


  Na základě doporučení krizového štábu vydal primátor hl. m. Prahy rozhodnutí, ve kterém nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) všem osobám na území hlavního města v prostředcích MHD, na zastávkách, úřadech a ve všech provozovnách, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu a dalších. Nařízení platí od středy 18. března 2020 od 12:00 hod. a zahrnuje i vynutitelnost a sankce. Více v článku …
 • Zapojte se do sdílené pomoci seniorům


  Ústav sociálních služeb Praha 4 ve spolupráci s městskou částí Praha 4, internetovým obchodem Košík.cz a členy Skautů Prahy 4 připravují sdílenou pomoc převážně starším obyvatelům Prahy 4, kteří se díky nouzovému stavu dostávají do nepříznivé situace a potřebují pomoc při zachování vlastního bezpečí. Tato sdílená pomoc bude doplněním standardně poskytovaných sociálních služeb a bude zaměřena převážně na pomoc s nákupem a zajištění léků s využitím moderních technologií.
 • Městská knihovna je zavřená


  Městská knihovna v Praze uzavírá od pátku 13. března 2020 do odvolání Ústřední knihovnu i všechny své pobočky. Všechny výpůjčky budou automaticky prodlužovány, stejně jako splněné rezervace. Zpozdné během uzavírky nenabíhá. Zrušeny jsou také všechny plánované akce.
 • ŽIVOT 90 otevírá Koordinační centrum pomoci pro seniory v období epidemie koronaviru


  Infekce koronavirem má nejhorší dopad pro seniory. Podle údajů WHO je riziko úmrtí u nakažených osob 80+ více než 14 procent. Seniorská organizace ŽIVOT 90 proto otevírá Koordinační centrum pomoci pro seniory, v rámci kterého zřídila non-stop krizovou linku. Více v článku ...
 • Prodej "plavenek" byl do odvolání přerušen


  Z důvodu současné epidemiologické situace byl až do odvolání přerušen na informačních centrech MČ Praha 4 prodej dotovaných vstupenek do Plaveckého areálu v Podolí - tzv. "plavenek". O obnovení distribuce budeme informovat.
 • Nová aplikace pomůže najít majitele ztraceného psa


  Nová aplikace „Databáze ztracených a nalezených psů“, kterou spustila Státní veterinární správa na svých internetových stránkách, umožní lidem, útulkům, městské či obecní policii sdílet na jednom místě informace o ztrátě a nálezu psa. Aplikace je dočasnou náhradou centrálního registru psů, který má v České republice fungovat od roku 2022. Více v článku ...
 • Plochy pro volný pohyb psů


  Pes je nejoblíbenějším domácím zvířetem v Česku. Ve své domácnosti ho má přibližně 40 procent Čechů. Neméně oblíbeným parťákem je pro své majitele i v Praze 4.
 • Knihovna Jezerka nabídne kromě čtení také Atelier


  Atraktivní prostory v Nuselské ulici v domě s číslem 94, kde se klientům po desetiletí nabízely úvěry, hypotéky a další bankovní služby, se změnily v místo, kam se bude chodit za čtením, poznáním i zábavou. Prostory historického objektu Občanské záložny v Michli totiž změnily své zaměření a po rekonstrukci v nich lidé najdou moderní knihovnu, pobočku Městské knihovny v Praze (MKP), s názvem Jezerka. První návštěvníky knihovna přivítala dnes 2. března 2020. Symbolicky na začátku Března měsíce čtenářů.
 • Jak si vyřídit přestupek na detašovaném pracovišti Jílovská: Upozornění pro osoby s omezenou pohyblivostí


  Osoby s omezenou pohyblivostí, které navštíví detašované pracoviště Úřadu městské části Praha 4 v Jílovské ulici za účelem řešení přestupku spočívajícího v neoprávněném zastavení nebo stání v zóně placeného stání (ZPS), mají nárok na vyřízení této věci v přízemí budovy. Nemusí tedy kvůli řešení přestupku zdolávat schody do 1. patra, kde se přestupky běžně vyřizují. Více v článku ...