Kaleidoskop

Festival  Kaleidoskop představuje celodenní multikulturní festival zaměřený na prezentaci světových kultur v rámci programu na dvou festivalových scénách - velká scéna s kulturním programem (umělecká vystoupení) a  tzv. malá scéna s osvětově zaměřeným  programem (promítání, diskuze, přednášky). Je realizován ve spolupráci veřejných, neziskových i komerčních subjektů.

Bude zde prostor pro prezentaci neziskových organizací samotných migrantů i NNO zaměřených na integraci migrantů a realizaci humanitárních a rozvojových projektů, dále pro komerční prodejce včetně těch z řad cizinců, opět primárně se zaměřením na prezentování světové kuchyně,  prostor po zábavné edukativně laděné aktivity, jež přibližují cizí kultury dětským i dospělým návštěvníkům festivalu.