Společně pro integraci cizinců


Dílčí projekt č. 2 je zaměřen na všechny účastníky integračního procesu, cizince (děti i
dospělé) i členy majority.


Cíle:
  • podpora integrace cizinců na lokální úrovni, tj. na území městské části Praha 4
  • usnadnění vzájemné komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států
  • vytvoření prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR
  • podpora procesu poznávání mezi hostitelskou společností a imigranty s cílem chápat a přijímat odlišnosti a žít spolu