• Přehled základních škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 zřizuje 21 základních škol.
 • Přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 zřizuje 23 mateřských škol
 • Zdravotnické zařízení městské části Praha 4


  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 je příspěvkovou organizací městské části Praha 4. ZZ MČ Praha 4 v současné době provozuje dvě budovy s celkem sedmi dětskými skupinami (dříve jesle). Pečují zde o děti od jednoho roku do odchodu do mateřské školy; poskytující celoměsíční jesle, popř. krátkodobou hlídací službu nebo domácí hlídání zajišťované chůvami.
 • Informace o střední škole - Škola Kavčí hory


  Městská část Praha 4 zřizuje jednu střední školu, která je součástí Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, K Sídlišti 840.
 • Ústav sociálních služeb v Praze 4


  Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je příspěvkovou organizací městské části Praha 4. Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (včetně provozu klubů seniorů), služeb denního stacionáře a domova pro seniory.