Přes školy na integraci

Tento projekt je zaměřen na integraci dětí cizinců, dětí a žáků MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 4. Jednotlivé aktivity budou probíhat na zapojených školách (celkem 8 ZŠ a 8 MŠ).

Cíle:

  • pravidelné doučování/kroužek češtiny pro děti
  • realizaci společenských akcí zaměřených na seznámení s kulturami cizinců a Čechů i na vzájemné seznámení mezi rodinami cizinců a majority
  • komplexnější podpora aktivit přímo zacílených na vzdělávání dětí cizinců
  • překlad dokumentů pro školy do jazykových mutací nejpočetnějších skupin cizinců jako prostředku usnadnění komunikace mezi školami a cizinci.