• Mrazy se mohou ještě vrátit, nenechte nikoho umrznout na ulici


  Hlavní město provozuje kompletní zimní humanitární opatření na ochranu zdraví a životů lidi bez přístřeší. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která funguje až do 31. 3. 2023. V případě přetrvávajících mrazů může být tato pomoc prodloužena.
 • Dotační programy městské části Praha 4


  Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 začala ve středu 11. ledna 2023 a bude ukončena ve středu 25. ledna 2022 v 18:00 hod. Více o dotacích v článku...
 • Buďte s pyrotechnikou opatrní a dbejte zákazu používání tam, kde a kdy to vyhláška nepovoluje!


  Na většině území metropole platí od roku 2020 vyhláška, která používání volně prodejné pyrotechniky v podstatě zakazuje. Ve dnech jako je Silvestr a Nový rok je pak používání výše zmíněné pyrotechniky možné, ale je omezeno řadou zakázaných lokalit. Před odpalováním pyrotechniky se tedy třeba pomocí odkazu na mapku v článku raději podívejte, zda se nevystavujete možnému citelnému postihu. Že pyrotechnika vesměs nepatří do rukou dětem a také osobám, které nejsou "úplně fit" a mohly by ohrozit sebe či okolí, to snad netřeba zdůrazňovat.
 • Výkopové práce u zastávky autobusů Budějovická ohrozily bezpečnost


  Práce na chodníku u stanice MHD Budějovická, poblíž křížení ulic Olbrachtova a Poláčkova, byly zahájeny bez nutných povolení, především bez územního rozhodnutí a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Žadatelka, která chce vybudovat přípojku nízkého napětí ke své provozovně, zahájení výkopových prací neoznámila ani Úřadu městské části Praha 4, ani dotčeným organizacím, Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a Technické správě komunikací.
 • IKEM varuje: Dejte si pozor na klamavé SMS, nejsou od nás!


  V posledních dnech se opět objevují v telefonech našich starších spoluobčanů nevyžádané SMS, které se neoprávněně zaštiťují známou značkou na poli medicíny, kterou bezesporu IKEM je. Pod hlavičkou neexistujícího "centra" jsou pak senioři zváni na preventivní měření, které je pochopitelně jinde než v IKEM a teprve na místě zjišťují, že ani měření nebude, ale gelové kapsle si koupit mohou...
 • S Uličníkem se počítá i v roce 2023


  Rada Městské části Praha 4 rozhodla podat žádost o finanční dotaci hlavnímu městu Praze na nízkoprahový klub Uličník. Ten brázdí ulice Prahy 4 již od roku 2019 a nabízí bezpečný prostor, kde mohou děti a mladiství anonymně požádat o pomoc při řešení problémů ve škole či v rodině. Uličník funguje i jako místo pro setkávání vrstevníků, plnění domácích úkolů a trávení volného času.
 • V Praze platí od 8. srpna 2022 do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech


  Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od pondělí 8. srpna 2022 od 11 hodin do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Více na odkazu ...
 • V závěru prázdnin se na vás těší Den s pražskou policií v Zoo Praha


  Na poslední prázdninovou sobotu připravili preventisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zajímavou akci, která bude probíhat v Zoo Praha. Těšit se můžete například na soutěže, focení v policejní uniformě, seznámení s činností složek Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, tedy Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení hlídkové služby, Jízdní policie, Pohotovostního a eskortního oddělení a Speciální pořádkové jednotky. Více na odkazu...
 • V Praze platí od 3. srpna 2022 do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech


  Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od středy 3. srpna 2022 od 11 hodin do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Více na odkazu ...
 • Nepodceňujte zabezpečení bytu nebo domu před dovolenou


  Ve středu 15. června 2022 jsme si připomněli Evropský den proti vloupání do obydlí a nebude špatné si zopakovat základní pravidla pro zabezpečení vašich domovů. Tedy zvláště vstupních dveří, balkonů a oken do bytů a domů. A řada doporučení se netýká jen dovolených, ale i kratších časových úseků, kdy prostě „jen nejste doma“. Více v článku …