• Praha 4 vyzvala magistrát k odstranění problémového objektu


  Městská část Praha 4 požádala hlavní město, aby odstranilo svůj provizorní objekt mezi ulicemi Znojemská a Vyskočilova. Budova, která je sestavená z prvků MONTA a stavebních dílů TESCO, je navíc neoprávněně užívaná jako ubytovna. Potvrdila to i kontrola z cizinecké policie. Více v článku ...
 • Roušky budou od 1. září povinné ve vybraných vnitřních prostorech


  Od 1. září 2020 platí pro návštěvníky Úřadu městské části Praha 4 povinnost nosit roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. Vyplývá to z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Opatření nařizuje používání ochranných prostředků ve vnitřních prostorech staveb, a to v místnostech, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, tedy tam, kde se nejvíce potkávají lidé, a to zejména cizí lidé, kteří nejsou součástí jedné rodiny.
 • Desatero prevence proti COVID-19


  Vyšší počty lidí pozitivních na COVID-19 v posledních dnech opět připomínají potřebu chránit nejohroženější skupiny obyvatel, zejména seniory v pobytových službách a jejich pečovatele. Hlavní město proto s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vydalo desatero nazvané Společně proti COVID-19, které se zaměřuje na rizika souběhu COVID-19 s dalšími onemocněními a posílení obranyschopnosti organismu.
 • Unikátní autobus Uličník pomůže dětem i dospívajícím


  Městská část Praha 4 spouští v pilotním projektu v rámci prevence kriminality provoz unikátního mobilního klubu pro děti a mládež ve věku od deseti do osmnácti let. Jedná se o upravený autobus, který se pod názvem Uličník bude v průběhu léta pohybovat po Praze 4. Jeho provozovatelem je spolek R-mosty.
 • Kriminalita v Praze 4 je nyní o dvacet procent nižší


  Kriminalita v Praze 4 je v době nouzového stavu o 20 procent nižší než ve srovnatelném období loňského roku. Vyplývá to z údajů Policie České republiky. Je to v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním souvisejících omezujících opatření vlády. Podle policistů k tomu přispělo i zvýšení sankce u vybraných trestných činů. Více v článku ...
 • Squat z ulice Klánova už je pryč


  Městská část Praha 4 si na svém seznamu škrtla další zchátralý squat. Bývalý obytný dům se nacházel v ulici Klánova nedaleko koupaliště Lhotka. Posledních zhruba šest let se do něj stahovali především bezdomovci a lidé závislí na návykových látkách. Obyvatelé z okolí si na situaci kolem domu často stěžovali.
 • Lidé nejčastěji nenosí roušku. Strážníci to obvykle řeší domluvou


  Strážníci v Praze 4 zaznamenali od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna na území městské části 1422 případů porušení mimořádných opatření. Nejčastěji se jednalo o nezakrytí dýchacích cest, dále pak o neoprávněné shlukování více než dvou osob a v několika případech zjistili porušení omezujících opatření v obchodech, restauracích a provozovnách. Velkou většinu případů řešili domluvou. Více v článku ...
 • Výdej ochranných roušek a dezinfekce


  Městská část Praha 4 i nadále pomáhá svým obyvatelům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům a provozovatelům obchodů v Praze 4, kteří při své práci naléhavě potřebují ochranné pomůcky. Pokud občané, firmy nebo instituce chtějí pomoci darováním roušek, jsme připraveni je od nich převzít a vydat těm, kteří si je nemohou obstarat jinak.
 • Pálení čarodějnic odložte na klidnější dobu


  Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy vyzývá obyvatele Prahy k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností.
 • Volný pohyb osob: co se může a co je zakázáno


  Vláda ČR ve čtvrtek 23. dubna 2020 zrušila zákaz volného pohybu osob a současně změnila pravidla pohybu lidí na veřejnosti. Změna platí už ode dneška (pátek 24. 4. 2020). V článku přinášíme základní přehled toho, co nově platí, a co je ještě zakázáno.