Zprávy z Prahy 4

 • Upozornění: provoz Krčské mateřské školy pozastaven


  Sdělujeme, že z důvodu nařízené karantény části pracovníků Krčské mateřské školy (objekt Tajovského), že je z preventivních důvodů pozastaven její provoz do 9. 4. 2020. V mimořádném provozu dále poskytují péči v pořadí MŠ Jitřní, MŠ Svojšovická, MŠ Plamínkové a MŠ Mendíků.
 • Živnostenský odbor bude přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro OSVČ


  Od 1. dubna 2020 bude Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádosti budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 • Sociální odbor zkontroloval a vybavil lidi bez domova


  Celkem 34 speciálních balíčků pro lidi bez domova roznesli během čtvrtka 26. března po celé Praze 4 pracovníci sociálního odboru radnice. Balíčky obsahovaly zdravé svačiny z Potravinové banky, informace, jak se v současné situaci bezpečně chovat a kde se najíst, dále roušky, papírové kapesníčky a dezinfekční roztoky. Více v článku ...
 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Praha 4 odložila splatnost nájemného z nebytových prostorů


  Rada městské části Praha 4 rozhodla na svém jednání ve středu 25. března 2020 o pomoci podnikatelům a živnostníkům. Schválila odklad splatnosti nájemného nájemcům nebytových prostorů ve správě městské části Praha 4, kteří byli postiženým krizovými opatřeními vlády České republiky. Ze stejného důvodu rozhodla neuplatňovat sankce za pozdní úhradu nájemného z těchto nebytových prostorů.
 • Sociální odbor radnice Prahy 4 připravil speciální balíčky pro lidi bez domova


  Zdravou svačinu z Potravinové banky, informace, jak se v současné situaci bezpečně chovat a kde se najíst, roušku, papírové kapesníčky a dezinfekční roztok – to vše obsahuje každý balíček určený pro lidi bez domova na území Prahy 4. Balíčky začne ve čtvrtek 26. března 2020 distribuovat sociální odbor Úřadu městské části Praha 4.
 • Chybí vám dezinfekce? Výzva pro lékaře a zdravotnická zařízení na území MČ Praha 4


  Pokud máte nedostatek dezinfekčních prostředků, pokusíme se vám s tím pomoci. Kontaktujte Úřad městské části Praha 4, datovou schránkou, nebo svůj požadavek zašlete na e-mail tajemníka úřadu: michal.karnik@praha4.cz. A nezapomeňte uvést přesné spojení na vás.
 • Život v Praze 4 se nezastavil


  I když výrazně zvolnila doprava a na ulicích naší městské části potkáte výrazně méně lidí, než bývalo běžné, tak "život" se na Praze 4 v žádném případě nezastavil. Na následujícím odkazu se můžete podívat, co všechno se děje, jak pokračují v obtížných podmínkách jindy běžné věci, kterých jsme si normálně třeba ani nevšimli. A rádi zde zveřejňujeme i maličkosti, které potěší.
 • Děkujeme za pomoc! Bez dobrých a ochotných lidí by to nešlo!


  Praha 4 zabezpečila provoz některých škol, které nyní pečují o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. A protože je stále nedostatek roušek, velmi pomáhají dobrovolníci, kteří roušky šijí a poskytují pro distribuci potřebným, tedy i zaměstnancům uvedených škol a samotným dětem.
 • Městská část Praha 4 distribuuje roušky


  Městská část Praha 4 zajistila větší počet jednorázových roušek a vlastní distribucí je dodala do základních a mateřských škol, které v mimořádném režimu zajišťují provoz pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému (IZS ) a další nezbytné profese, a dalším zařízením.
 • Omezené fungování Úřadu městské části Praha 4


  Na základě aktuálních rozhodnutí Vlády ČR přistoupil Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností. Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail). U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na dále uvedených telefonních číslech...
 • Zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do základních škol pro školní rok 2020/2021. Zapsat lze dítě, kterému bude 6 let k 31. 8. 2020 a dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Po doložení příslušných vyjádření lze zapsat dítě, kterému bude 5 let k 31. 8. 2020.
 • Jak si vyřídit: pasy, občanské průkazy a další úkony


  Podle stanoviska, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. 3. 2020, lze po dobu trvání nouzového stavu prokazovat totožnost i neplatným průkazem totožnosti, pakliže platnost tohoto dokladu skončila po 1. 3. 2020. Odkaz na samotné stanovisko a další podrobnosti najdete v článku...
 • Stále pomáháme seniorům!


  Seniorům a jejich rodinám od prvních dnů omezení vyhlášených vládou a magistrátem pomáhá bezplatná telefonní linka 800 100 128. Neváhejte se na ni obrátit se svými problémy - ochotné pracovnice Úřadu městské části Praha 4 vám rády poradí. Spolu to zvládneme!
 • Důležitá informace pro lékaře a zdravotnické pracovníky!


  Ochranné pomůcky pro lékaře, lékárny, zdravotníky a další pracovníky ve zdravotnictví jsou distribuovány prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy a jeho webových stránek http://zdravotni.praha.eu/jnp/. Tam je k dispozici objednávkový formulář, jehož prostřednictvím si poskytovatelé zdravotních služeb (NIKOLIV VEŘEJNOST!) mohou ochranné pomůcky objednat.
 • Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


  Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky. Více a důležitý odkaz v článku...
 • Praha 4 proti novému koronaviru COVID-19


  Městská část Praha 4 zajistila fungování úřadu i v době nouzového stavu. Úřad městské části v ulici Antala Staška 2059/80 b pracuje na základě vládního usnesení v současné době v omezeném režimu. Ovšem i s omezeními vyplývajícími z opatření Vlády ČR a Hlavního města Prahy, která vyžaduje boj proti nákaze novým koronavirem, vyřizuje pro občany i nadále všechny neodkladné záležitosti. Více v článku ...
 • Pomáháme našim seniorům


  Městská část Praha 4 řeší denně problémy, které lidem způsobila nákaza koronavirem COVID-19. Zajišťuje od samého počátku pomoc seniorům, ale i dalším, například hendikepovaným lidem, kteří pomoc a podporu také potřebují. Reaguje na všechna opatření vlády, ministerstev a hlavního města Prahy a zprostředkuje veřejnosti všechna důležitá rozhodnutí a důležité informace všemi informačními prostředky, které má k dispozici.
 • Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy


  Ministerstvo vnitra ČR vydalo 19. března 2020 stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Plné znění stanoviska i oznámení Úřadu MČ Praha 4 najdete dále ...
 • Akce pro veřejnost jsou odloženy


  Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo z úterního zasedání Bezpečnostní rady státu, jsou s platností od úterý 10. března 2020 od 18 hodin zakázány na celém území České republiky všechny hromadné akce s účastí nad 100 lidí. Toto opatření se dotkne i řady akcí na území městské části Praha 4. Více na odkazu ...
 • V pražské MHD budou zavedeny prázdninové jízdní řády


  V důsledku mimořádných opatření postupně zaváděných Vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru Covid-19 klesá v těchto dnech počet cestujících, kteří využívají pražskou MHD (o téměř polovinu). Souběžně s tím naopak roste počet zaměstnanců DPP i dalších dopravců, kterým byla nařízena povinná karanténa. Proto DPP, MHMP a ROPID na nezbytně dlouhou dobu zavádí prázdninový jízdní řád také v provozu metra i tramvají. Více v článku ...