Zprávy z Prahy 4

 • Praha 4 zajistí větší bezpečnost u ZŠ Ružinovská


  Městská část Praha 4 ve spolupráci se Základní školou Ružinovská a hlavním městem vytvořila studii bezpečné cesty do škol pro oblast Ružinovská. Rada MČ Praha 4 vybrala z navrhovaných variant takové, které s nejnižším počtem přechodů přes komunikace zajistí spojení základní školy k nejbližší zastávce MHD Klárův ústav. Více v článku ...
 • Praha 4 žádá o systémové změny v provozování zón placeného stání


  Městská část Praha 4 ve spolupráci s dalšími městskými částmi navrhla, jak alespoň částečně řešit nedostatky současných zón placeného stání (ZPS) v hlavním městě. Požaduje zjednodušit platby rezidentů za ZPS tak, aby nemuseli každý rok znovu spolupracovat s úřadem, ale mohli přímo zaplatit za jejich užívání bez dalšího obtěžování. Více v článku ...
 • Rekonstrukce tramvajové trati Táborská, Na Pankráci, Na Veselí se blíží


  Městská část Praha 4 posouvá přípravu rekonstrukce tramvajové Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní do závěrečné fáze. Vše nasvědčuje tomu, že se podařilo najít kompromisní řešení i pro poslední z úseků, který řeší náměstí Hrdinů. Více v článku ...
 • Staňte se AKTIVNÍM SENIOREM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4


  Zapojte se i Vy do našeho nového projektu. Jste-li starší 63 let a máte-li trvalé bydliště na území MČ Praha 4, máte možnost si od 22. ledna 2020 zajistit Váš Průkaz aktivního seniora. Zúčastněte se unikátní celoroční akce a následně i slavnostního vyhlášení AKTIVNÍHO SENIORA závěrem roku v historické budově radnice v Nuslích. Více info i plakátek v článku ...
 • Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku z pobytu


  Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden jediný místní poplatek z pobytu, namísto dosavadních místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Z tohoto důvodu byla také přijata nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu, a to obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy. Více v článku ...
 • DPS v Branické nabídne víc prostoru pro odpočinek a setkávání


  V domě s pečovatelskou službou v Branické ulici proběhla kolaudace nově zrekonstruovaných prostor. Ty původně sloužily jako prádelna a žehlírna. Nyní se ale dům přes ulici od hlavní budovy změní v denní stacionář, centrum hygieny a také místo pro komunitní setkávání. Prádelna, žehlírna a technické zázemí se přesunou do opraveného suterénu hlavní budovy DPS. Více v článku ...
 • Opatření pro větší bezpečnost aneb Regiment zakročil proti kriminalitě


  Policisté čtvrtého policejního obvodu provedli o uplynulém víkendu pod názvem „Regiment“ několik policejních akcí, jejichž cílem bylo zvýšit bezpečnost na území několika městských částí na jihu hlavního města, včetně Prahy 4.
 • Jezerka za války očima dětí - divadelní kroužek má úspěch


  Jak zábavnou formou připomínat lidem příběhy z naší historie? Například dětským divadelním představením. Jedno takové hostilo Divadlo na Jezerce. Závěrečná besídka divadelního kroužku nesla název „Okolí Jezerky očima dětí – válka“ a proběhla v úterý 10. prosince 2019. Více o samotném představení i o pokračování divadelního kroužku, který vzbudil i pozornost televize, najdete v článku ...
 • Zápisy do prvních tříd se blíží


  Ve dnech 1. a 2. dubna 2020 se budou konat zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Celkem 21 škol se už teď těší na budoucí prvňáčky, a aby se všichni – paní učitelky, děti i rodiče – dobře poznali, doporučujeme využít nabídku dnů otevřených dveří. Podrobnosti v článku ...
 • Městská část Praha 4 investuje do Divadla Na Fidlovačce


  Nuselské divadlo prošlo další etapou oprav. Nová okna na chodbách i v baletním sálu, nová vrata pro technické účely, ale také fasáda a mříže na okna byly součástí rekonstrukce, do které radnice investovala přes jeden milion korun. Více v článku ...
 • Spořilovská ZUŠ Vadima Petrova vyučuje i seniory


  Základní umělecká škola Vadima Petrova, jejíž žáky můžete velmi často slyšet v kostele sv. Anežky České na Roztylském náměstí a která sídlí v Dunické ulici na Spořilově, nabízí svou výuku i pro ty, kdo už mají učení za sebou. Více v článku ...
 • Hasiči převzali od Prahy 4 dar - unikátní výcvikovou figurínu


  Pražští profesionální hasiči z HS6 - Krč převzali dnes od Prahy 4 zajímavý dar – moderní výcvikovou figurínu. Její cena se pohybuje v desítkách tisíc korun. Záchranáři si tak nyní budou moci bezpečně a kvalitně vyzkoušet stabilizaci, fixaci a transport zraněné osoby v bezvědomí. Více v článku ...
 • Chovatelé, nezapomněli jste na povinnost nechat očipovat své psy?


  Každý pes musí být od 1. ledna letošního roku označen čipem. Na základě novely veterinárního zákona je proto povinné očkování psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že je očkovaný pes označený mikročipem.
 • Praha 4 vyhlásila dotační programy pro rok 2020


  Praha 4 zveřejnila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020. Spolu s dokumentem nazvaným Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020 je ve středu 27. listopadu 2019 schválila Rada městské části Praha 4. Dotační programy jsou také zveřejněny na úřední desce i na webu www.praha4.cz . Termíny a podrobnosti pro podávání žádostí najdete v článku ...
 • Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu


  Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Vice v článku ...
 • Praha 4 má na rok 2020 vyrovnaný rozpočet


  Zastupitelstvo Městské části Praha 4 ve středu 18. prosince 2019 schválilo rozpočet na rok 2020. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 1 miliardy korun a její hospodaření bude vyrovnané, tedy bez zadlužování.
 • Hledá se Sportovec roku 2019


  Městská část Praha 4 pořádá již čtvrtý ročník Ankety o nejlepšího sportovce Prahy 4. Kluby mohou zasílat své nominace až do 31. ledna 2020 na adresu Pražské tělovýchovné unie (PTU). V anketě je letos vyhlášeno šest kategorií a hlavního vítěze v každé z nich vybere odborná komise. Jedinou výjimkou je kategorie nazvaná Naděje čtyřky, která bude mít vítěze rovnou čtyři. Více v článku ...
 • Praha 4 uložila na pietní místo první ostatky zemřelých bez pozůstalých


  První ostatky osob, které zemřely v Praze 4 a ke kterým se nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich pohřeb zajistili, uložila ve čtvrtek 14. listopadu 2019 městská část na nové pietní místo. To se nachází na hřbitově Nusle na adrese Krčská 108/81 v jeho jihozápadní části. Smutečního obřadu se zúčastnili představitelé radnice a zástupci církví.
 • Poraďte magistrátu kam a jak směrovat pražský sport


  Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 zjišťuje Magistrát hlavního města Prahy Vaše názory na oblast sportu a sportovní infrastruktury v hl. m. Praze. Cílem projektu je vymezení dlouhodobého směřování a definice opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních aktivit. Více a odkaz na anketu v článku…
 • Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4


  MČ Praha 4 připravuje Koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 4 na období let 2020-2025. V souvislosti s tímto je dána široké veřejnosti možnost přispět svými návrhy, podněty a postřehy ke vzniku tohoto nového koncepčního materiálu. Své příspěvky můžete posílat na elektronickou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz do konce měsíce ledna 2020.
 • Senioři z Prahy 4 úspěšně absolvovali PC kurzy


  Praha 4 uspořádala v letošním roce celkem v šesti svých základních školách sedm PC kurzů určených pro seniory ze čtvrté městské části. Devadesátka úspěšných absolventů pak získala nárok na „Pamětní list za absolvování počítačových kurzů“, který si absolventi mohli v pondělí 16. prosince 2019 vyzvednout při malé slavnosti na radnici v Nuslích. Více v článku ...