Školství a vzdělávání

 • Zápisy do mateřských škol se uskuteční v květnu a červnu


  Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se letos uskuteční po dohodě s ředitelkami mateřských škol (zřizovaných MČ Praha 4) a na pracovištích mateřských škol při školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v květnu a červnu 2023. Květnový termín se týká občanů ČR a cizinců s delším pobytem, červnový termín pak především dětí z Ukrajiny. Více a podrobnosti v článku…
 • Zápis dětí – cizinců z Ukrajiny do základních škol se uskuteční v červnu


  Zápis dětí – cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, do základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 se pro školní rok 2023/2024 uskuteční v červnu 2023. S tímto termínem vyslovila souhlas Rada městské části Praha 4. Zápisem se rozumí podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole. Více v článku ...
 • Zápisy do 1. tříd ZŠ na školní rok 2023/2024


  V letošním roce se zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 budou konat v termínu 12. a 13. dubna 2023, s výjimkou ZŠ Plamínkové (pouze ve středu 12. 4.) a ZŠ U Krčského lesa (ve dnech 11. a 12. 4. 2023). Co budou potřebovat rodiče nebo zástupci dětí s sebou k zápisu a další podrobnosti najdete v článku.
 • Na Nuselské radnice se na vás těší Velikonoční workshop


  Pro tvořivé ručičky je tu i letos Velikonoční workshop. Přijďte si spolu dítětem v úterý 4. dubna 2023 uplést pomlázku a ozdobit květináč dle vlastní fantazie. I letos workshop proběhne jak dopoledne, tak i odpoledne na Nuselské radnici a je určen jednomu dospělému a dítěti od 2 do 8 let. Podmínkou vstupu je ale kvůli kapacitě registrace (přihlášení) e-mailem s následným potvrzením. Více v článku ...
 • Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin zřizovaných MČ Praha 4


  Praha 4 naplánovala letní prázdninový provoz svých mateřských škol, zvolila přitom řešení, které vychází vstříc rodičům předškoláků, kteří mají tradičně větší zájem o umístění dítěte do mateřské školy v červenci než v srpnu. PO dobu letních prázdnin bude upraveno také fungování školních družin. Prázdninový provoz ve svých školských zařízeních tento týden projednala a schválila Rada městské části Praha 4.
 • Mrazy se mohou ještě vrátit, nenechte nikoho umrznout na ulici


  Hlavní město provozuje kompletní zimní humanitární opatření na ochranu zdraví a životů lidi bez přístřeší. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která funguje až do 31. 3. 2023. V případě přetrvávajících mrazů může být tato pomoc prodloužena.
 • ZŠ Jílovská opět hostila mezigenerační šachový turnaj


  Po dvouleté přestávce, vynucené onemocněním Covid-19, proběhl 26. ledna 2023 na ZŠ Jílovská tradiční mezigenerační šachový turnaj. Letos to byl již osmý ročník. Schopnosti si zde poměřilo celkem 30 účastníků z řad žáků školy a seniorů z MČ Praha 4.
 • Záchranáři se zvířecími pacienty se přesunuli do Ďáblic


  Záchranáři ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze 5 - Jinonicích se i se svými zvířecími pacienty přesunuli dočasně do Ďáblic v Praze 8. Důvodem je zahájení stavby nového zázemí Záchranné stanice. Po celou dobu stavby bude stanice fungovat v neveřejné části areálu Zahradnictví Ďáblice, které stejně jako záchranná stanice spadá pod příspěvkovou organizaci Lesy hlavního města Prahy.
 • Praha 4 také letos pracuje s participativní částí rozpočtu


  Městská část Praha 4 při schvalování rozpočtu na rok 2023 vyčlenila 3 miliony korun na proces participativního rozpočtování. Cílem je zlepšit stav prostředí a fungování městské části a zapojit do plánování a rozhodování veřejnost. Harmonogram a pravidla participativního rozpočtu na letošní rok dnes schválila Rada městské části Praha 4.
 • Dotační programy městské části Praha 4


  Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 začala ve středu 11. ledna 2023 a bude ukončena ve středu 25. ledna 2022 v 18:00 hod. Více o dotacích v článku...
 • Plastika Vazby se po restaurování vrátí zpět na fasádu ZŠ Filosofská


  V souvislosti se zateplením objektu ZŠ Filosofská, které pro tuto školu v rámci energetických úspor naplánovala MČ Praha 4, musela být v úterý 17. ledna 2023 dočasně demontována plastika Jiřího Nováka nazvaná „Vazby“. Ta byla umístěna na fasádě nad hlavním vstupem do školní budovy.
 • Tříkrálový koncert v kostele svatého Prokopa


  Kdo procházel 10. ledna 2023 v čase mezi půl pátou a půl šestou večerním Braníkem ulicí Školní, určitě se zasnil při pohledu na korunu stromu před kostelíkem svatého Prokopa, ozdobenou řetězem zlatých světýlek, které kromě stavby samotné měkce rámovaly celé jeho okolí.
 • Od února 2023 může změna vyhlášky zvýšit cenu školního stravování


  Od 1. února 2023 připravuje MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Touto vyhláškou jsou upraveny, kromě jiného, dva základní ukazatele. Jsou to: rozpětí finančního limitu na nákup potravin pro stanovení výše úplaty za školní stravování a měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka - tzv. spotřební koš. Oba ukazatele se výrazně promítají do ceny stravování.
 • Praha 4 pomůže svým školám uhradit vysoké náklady za teplo a světlo


  Deset milionů korun pošle městská část Praha 4 svým základním školám. Jsou určeny na úhradu vysokých cen energií.
 • Novela Volebního řádu pro volby členů školských rad


  Rada městské části Praha 4 dne 19. 10. 2022 na svém 22. zasedání schválila novelu Volebního řádu pro volby členů školské rady. Účinnost novely je od 1. 11. 2022. Dokument najdete v článku.
 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu


  Městská část Praha 4 zve občany na pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční dne 27. října 2021 ve 12 hodin u Památníku Tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra.
 • Organizace školního roku 2022/2023 (platí pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoře)


  Ve zkratce: Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 • Radnice podporuje instalace retenčních nádrží


  Praha 4 se dlouhodobě snaží aktivně čelit následkům dlouhodobého sucha. Buduje například podzemní retenční nádrže, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání zeleně anebo prostřednictvím vsakovací galerie posílí zásoby podzemní vody. V rámci programu na podporu akumulace a využití srážkových vod nabídla pomoc při zadržováním dešťové vody obyvatelům městské části. Další projekty v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se připravují.
 • Setkání starostky s bývalými zaměstnanci škol z Prahy 4


  V měsíci září proběhlo ve velkém sále Nuselské radnice slavnostní setkání starostky MČ Praha 4 (ANO 2011), Ireny Michalcové s emeritními zaměstnanci škol. Akce se zúčastnili také ředitelé škol, kteří tyto zaměstnance nominovali. Cílem akce bylo poděkovat bývalým zaměstnancům za jejich dlouholetou příkladnou práci ve školství. V článku i odkaz na velkou fotogalerii ...
 • S Uličníkem se počítá i v roce 2023


  Rada Městské části Praha 4 rozhodla podat žádost o finanční dotaci hlavnímu městu Praze na nízkoprahový klub Uličník. Ten brázdí ulice Prahy 4 již od roku 2019 a nabízí bezpečný prostor, kde mohou děti a mladiství anonymně požádat o pomoc při řešení problémů ve škole či v rodině. Uličník funguje i jako místo pro setkávání vrstevníků, plnění domácích úkolů a trávení volného času.
 • Balíčky okamžité pomoci Pražanům - školství


  Balíček finanční úlevy ve školství pomůže rodičům se zaplacením (prominutím) úhrady školného, stravného nebo družin. Z fondu solidarity zase můžete získat finanční příspěvek na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky vaší mateřské nebo základní školy. Více a odkaz v článku...