Školství a vzdělávání

 • Praha 4 zajistí větší bezpečnost u ZŠ Ružinovská


  Městská část Praha 4 ve spolupráci se Základní školou Ružinovská a hlavním městem vytvořila studii bezpečné cesty do škol pro oblast Ružinovská. Rada MČ Praha 4 vybrala z navrhovaných variant takové, které s nejnižším počtem přechodů přes komunikace zajistí spojení základní školy k nejbližší zastávce MHD Klárův ústav. Více v článku ...
 • Zápisy do prvních tříd se blíží


  Ve dnech 1. a 2. dubna 2020 se budou konat zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Celkem 21 škol se už teď těší na budoucí prvňáčky. A aby se všichni – učitelé, děti i rodiče – dobře poznali, doporučujeme využít nabídku dnů otevřených dveří. Podrobnosti v článku ...
 • Děti pomáhaly dětem


  Starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) dnes předala Dětskému centru při Thomayerově nemocnici dárky, které děti z mateřských a základních škol z Prahy 4 shromáždily nebo zakoupily v rámci sbírky „Děti dětem“. Výtěžek sbírky převzala za účasti náměstkyně ředitele Thomayerovy nemocnice Heleny Doktorové ředitelka centra Jaroslava Lukešová. Více v článku ...
 • Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4


  MČ Praha 4 připravuje Koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 4 na období let 2020-2025. V souvislosti s tímto je dána široké veřejnosti možnost přispět svými návrhy, podněty a postřehy ke vzniku tohoto nového koncepčního materiálu. Své příspěvky můžete posílat na elektronickou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz do konce měsíce ledna 2020.
 • Děti v Praze 4 pomáhají dětem


  První adventní týden se ve většině mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 uskuteční už 9. ročník sbírky s názvem „Děti dětem“. Děti za pomoci rodičů i zaměstnanců škol společně shromáždí nebo zakoupí potřebné věci, které poté budou 13. prosince předány Dětskému centru při Thomayerově nemocnici.
 • ZŠ Filosofská zabodovala na Antifetfestu 2019


  Ve středu 19. června 2019 proběhlo v kině Dlabačov na Praze 6 vyhlášení celopražského kola amatérské filmové soutěže Antifetfest 2019 aneb Jde to i jinak. Do pražského kola se přihlásilo 40 tvůrců ze 13 městských částí, z nichž do celopražského finále postoupilo 15 snímků. A ani Praha 4 nezůstala stranou!
 • Žákovský projekt iDys ze ZŠ Ohradní chce vykročit do světa pomáhat dětem s poruchami učení


  Téměř půl roku pracuje tým šesti žáků ZŠ Ohradní v projektu Innovative iKid, kde jako jeden z finálových týmů tvoří svůj vlastní startup pod vedením ředitelky Evy Smažíkové a mentora z prostředí bysnysu Ondřeje Synovce. MČ Praha 4, jakožto zřizovatel školy, vítá takovéto žákovské aktivity a drží dětem ve finále palce.
 • Upozornění pro rodiče dětí v souvislosti s povinností předškolního vzdělávání od 5. roku věku dítětě


  Od 1. 9. 2017 dochází k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu do MŠ a dítě zapsat. Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.
 • Přehled základních škol s přípravnou třídou


  O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.
 • Přehled škol zřizovaných městskou částí Praha 4 podle umístění v jednotlivých katastrálních územích


  Přinášíme přehled mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 podle umístění v jednotlivých katastrálních územích.
 • Spádové obvody ZŠ - Praha 4


  Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol.
 • Spádové obvody MŠ - Praha 4


  Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech mateřských škol.
 • Demografická studie se zaměřením na dopad do školství


  V titulku zmíněná demografická studie se týká správního obvodu (SO) Praha 4 a nekryje se tedy přímo s územím naší městské části. Přesto jde o zajímavý dokument, který může v plánování kapacit a zajišťování zdrojů být šikovnou pomůckou. Po kliknutí se vám dokument sám otevře (formát PDF).