Školství a vzdělávání

12
 • Informace o letním prázdninovém provozu mateřských škol a školních družin v roce 2020 - AKTUALIZOVÁNO


  Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu mateřských škol a školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020. Podrobnosti a pokyny pro rodiče najdete v článku. Dne 22. 6. 2020 proběhla aktualizace článku...
 • ZŠ Na Chodovci, stejně jako ostatní školy Prahy 4, náročnou situaci zvládá


  Všechny základní školy zřizované Prahou 4 zvládly umístění všech dětí, jejichž rodiče projevili zájem o docházku. Zvládla to i ZŠ Na Chodovci a přesvědčila se o tom i starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011), která byla přímo ve škole zkontrolovat, jak se v praxi osvědčuje současný systém. Více v článku ...
 • Provoz dopravního hřiště v areálu ZŠ Plamínkové pro veřejnost


  Praha 4 dlouhodobě podporuje preventivní aktivity v rámci bezpečnosti dětí a mládeže. Ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy je dopravní hřiště v areálu ZŠ Plamínkové (Plamínkové 1593/2, Praha 4) otevřeno pro veřejnost v měsíci červnu 2020 následovně: pondělí až pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin.
 • I v době krize opravuje MČ Praha 4 školy a školky


  V období koronavirové krize pokračují plánované opravy objektů mateřských a základních škol v Praze 4. V létě se tak dočká renovace například Mateřská škola 4 pastelky v ulici Kotorská a Základní škola Ohradní. U obou půjde především o rekonstrukce toalet a přilehlého zázemí.
 • Základní školy Prahy 4 umístily všechny zájemce o výuku


  Celkem 588 žáků devátých ročníků dochází v současné době do svých základních škol zřizovaných Prahou 4. V pondělí 25. května 2020 by mělo do svých tříd nastoupit 2912 žáků prvního stupně základní školy. Podrobnosti v článku ...
 • ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 4


  V návaznosti na příslušná usnesení vlády a Harmonogram Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) o uvolňování škol a školských zařízení bude zahájen provoz v mateřských, základních a středních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v následujících termínech:
 • Školy z Prahy 4 se zapojí do projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“


  Rada městské části Praha 4 souhlasila se zapojením některých svých základních a mateřských škol do celopražského projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Více v článku ...
 • Praha 4 obnoví provoz svých mateřských škol


  Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí 25. května 2020. Otevřou se tedy od stejného data jako základní školy. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 4. Všechny mateřské školy zřizované městskou částí budou po dohodě s jejich ředitelkami během letošních prázdnin v provozu od 1. do 31. července 2020. Více v článku ...
 • Zápis do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v období koronavirové epidemie vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, kterým se budou mateřské školy řídit. Podrobnosti a odkaz na plný text opatření v článku …
 • Zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do základních škol pro školní rok 2020/2021. Zapsat lze dítě, kterému bude 6 let k 31. 8. 2020 a dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Po doložení příslušných vyjádření lze zapsat dítě, kterému bude 5 let k 31. 8. 2020.
 • Upozornění: provoz Krčské mateřské školy pozastaven


  Sdělujeme, že z důvodu nařízené karantény části pracovníků Krčské mateřské školy (objekt Tajovského), že je z preventivních důvodů pozastaven její provoz do 9. 4. 2020. V mimořádném provozu dále poskytují péči v pořadí MŠ Jitřní, MŠ Svojšovická, MŠ Plamínkové a MŠ Mendíků.
 • Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 dnes (úterý 17. března 202) vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách, které zřizuje, a to od zítřka 18. března 2020 do odvolání. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky. Bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Více v článku ...
 • Městská část Praha 4 je připravena zajistit péči o děti v mimořádném režimu


  Praha 4 zajistila pro hlavní město tři základní školy a jednu dětskou skupinu (jesle), které budou v případě potřeby pečovat v mimořádném režimu pouze o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo jsou pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.
 • Uzavření základních škol


  Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo z úterního zasedání Bezpečnostní rady státu, jsou od středy 12. března 2020 zavřeny všechny základní školy. Naopak v provozu v Praze 4 zůstávají mateřské školy a dětské skupiny (jesle) Kotorská a Rabasova zřizované městskou částí. Více v článku ...
 • Děti ze ZŠ Ohradní spoluvytvářejí podobu své školy


  Základní škola Ohradní otevřela na začátku března novou kavárnu s výstavní galerií, která vznikla rekonstrukcí dosavadního školního bufetu a nyní slouží nejen pro občerstvení a posezení dětí, ale i jako učební prostor nebo příjemné místo pro rodiče čekající na děti.
 • Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021


  Přihlášky k zápisu budou mít rodiče k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, nebo budou mít možnost si ji vyzvednout v listinné podobě v každé mateřské škole ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2020 od 13:00 hodin do ukončení provozu mateřské školy. Více v článku ...
 • Praha 4 zajistí větší bezpečnost u ZŠ Ružinovská


  Městská část Praha 4 ve spolupráci se Základní školou Ružinovská a hlavním městem vytvořila studii bezpečné cesty do škol pro oblast Ružinovská. Rada MČ Praha 4 vybrala z navrhovaných variant takové, které s nejnižším počtem přechodů přes komunikace zajistí spojení základní školy k nejbližší zastávce MHD Klárův ústav. Více v článku ...
 • Zápisy do prvních tříd se blíží


  Ve dnech 1. a 2. dubna 2020 se budou konat zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Celkem 21 škol se už teď těší na budoucí prvňáčky. A aby se všichni – učitelé, děti i rodiče – dobře poznali, doporučujeme využít nabídku dnů otevřených dveří. Podrobnosti v článku ...
 • Děti pomáhaly dětem


  Starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) dnes předala Dětskému centru při Thomayerově nemocnici dárky, které děti z mateřských a základních škol z Prahy 4 shromáždily nebo zakoupily v rámci sbírky „Děti dětem“. Výtěžek sbírky převzala za účasti náměstkyně ředitele Thomayerovy nemocnice Heleny Doktorové ředitelka centra Jaroslava Lukešová. Více v článku ...
 • Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4


  MČ Praha 4 připravuje Koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 4 na období let 2020-2025. V souvislosti s tímto je dána široké veřejnosti možnost přispět svými návrhy, podněty a postřehy ke vzniku tohoto nového koncepčního materiálu. Své příspěvky můžete posílat na elektronickou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz do konce měsíce ledna 2020.
12