Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy otazkyP4@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. 

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Pas (Verda 27.11.2020 10:30) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat syn má pas ale končí v unoru,ale potřebují mu už udělat nový, co vše potřebují a jak dlouho to trvá a cena.. a když bych ho potřebovala co nejdřív kolik je nejkratší lhůta . Dekuji
 • Otázka: odhlášení živnosti (Milena Prausová 23.11.2020 11:05) – Živnostenský úřad
  Mohu odhlásit živnost přes datovou schránku ?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.11.2020 21:05)
   Dobrý den!
   Ano, živnost můžete "odhlásit" i přes datovou schránku.
   Jen pro upřesnění, živnostenský zákon nezná slovo "odhlásit", jedná se správně o zrušení živnosti.
   ID datové schránky našeho úřadu je: ergbrf7 .
   Potřebný formulář najdete například na našich stránkách na odkazu ZDE (005 - Změnový list).
   Více o elektronických podáních najdete na odkazu ZDE
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Rozšíření ŽL (Monika 20.11.2020 15:39) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  chci se zeptat jak si doplnit do ŽL další odvětvía a to stavební činnosti?  Předem děkuji.

  S přáním pěkného dne
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.11.2020 20:36)
   Dobrý den,
   stavební činnost je obsažena jak v řemeslné živnosti, např. zednictví; izolatérství; vodoinstalatérství, topenářství, tak v živnosti vázané provádění staveb, jejich změn tak odstraňování.
   Získání živnostenského oprávnění na řemeslnou či vázanou živnost je podmíněno doložením dokladu o odborné způsobilosti či praxi a vyplněním Jednotného registračního formuláře.
   Pokud máte volnou živnost a hodláte provozovat obor č.45 přípravné a dokončovací práce, specializované stavební činnosti , pak se jedná o rozšíření volné živnosti a je nutné vyplnit Změnový list.
   Pro výběr předmětu podnikání Vám doporučuji seznámit se s nařízením vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
   Správní poplatek u další živnosti (řemeslné, vázané) je 500 Kč. Rozšíření volné živnosti o další obor je zadarmo.
   Svoji žádost můžete vyřídit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Dotaz na bourací aktivity (Martin Činátl 16.11.2020 13:29) – Stavební úřad
  Co vše je zapotřebí od vašeho úřadu, potažmo od kterých dalších institucí, pokud se někdo rozhodne zbourat (nebo jinak zlikvidovat stavbu), která je na katastrálním území Prahy 4 a je to tzv. podzemní stavba zasahující mimo půdorys nadzemní stavby (např. sklep, kanalizační/telekomunikační/napájecí/teplovodní kolektor)?
  Je zapotřebí nějakého zvláštního povolení, na základě nějaké konkrétní žádosti, jako je tomu v případě stavby/rozsáhlejší rekonstrukce?
  Postačí ohlášení takové aktivity na váš úřad?
  Kdo se následně o plánované aktivitě má dozvědět a jakou cestou, pokud se dílo nachází na pozemku, jehož není provádějící subjekt vlastníkem?
  Má vlastník pozemku nějakou šanci s takovou aktivitou nesouhlasit a zabránit jí?

  Předem děkuji.
  M.Č.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.11.2020 17:59)
   Dobrý den,
   každý záměr odstranit stavbu má svá specifika, která se odvíjí od konkrétní stavby, jejího umístění a návaznosti na okolní zástavbu. Bez konkrétní stavby a místa nelze určit konkrétní rozsah požadovaných dokladů a stanovisek dotčených orgánů. Požadavky na povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení stanovuje ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, které vyžadují ohlášení odstranění a stavební úřad na základě podaného ohlášení buď vydá souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona), nebo vede řízení dle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona. Ve věci vlastnictví § 128 stavebního zákona pouze stanovuje, že o odstranění stavby může požádat pouze její vlastník. Vlastník pozemku by byl v případě řízení o povolení odstranění stavby účastníkem řízení, ve kterém může uplatňovat námitky.
   Pokud by se jednalo o odstranění podzemní části stavějící stavby, tak by se jednalo o změnu dokončené stavby, která by vyžadovala ohlášení stavby (§ 104 až 107 stavebního zákona) nebo stavební povolení (§108 až 115 stavebního zákona).
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Ukončení parkovacího oprávnění předčasné (Boris 18.11.2020 15:17) – Doprava a parkování
  Dobrý den
  Firemní auto má zaplacené parkování do 14.9.2021.
  Rozhodl jsem se auto prodat.
  Je-li možné parkování ukončit předčasné ???
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2020 20:06)
   Dobrý den,
   možné to je.
   Je třeba, aby zástupce (jednatel, statutární orgán, společník apod.) právnické osoby podal žádost o ukončení platnosti parkovacího oprávnění. Tuto žádost je možné podat jednak prostřednictvím datové schránky právnické osoby, která je držitelem parkovacího oprávnění, či ji může podat při osobní návštěvě výdejny parkovacích oprávnění na adrese Jílovská 14, Praha 4 – Braník, zástupce firmy či jím zmocněná osoba. Přeplatek za nevyčerpané měsíce platnosti parkovacího oprávnění se vrací buď na účet či v hotovosti na pokladně. Při žádosti datovou schránkou je nutné uvést číslo účtu, na který se má nevyčerpaný přeplatek poslat.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Prodloužení parkovacího oprávnění (Michal Cikrt 18.11.2020 10:33) – Doprava a parkování
  Dobrý den, bohužel se mi zde nedaří najít informaci o možnosti prodloužení parkovacího oprávnění na další rok bez nutnosti návštěvy pobočky. Jde toto prosím zařídit vzdáleně? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2020 20:02)
   Dobrý den,
   žádost o prodloužení parkovacího oprávnění (POP) lze podat buď osobně na detašovaném pracovišti Úřadu městské části Praha 4, Jílovská 14, Praha 4 – Braník, případně je možné ji podat elektronicky prostřednictvím tzv. osobních stránek uživatele (OSU).
   Návod na podání elektronické žádosti se nachází v následujícím odkazu:
   https://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2020/11/OSU_navod_prodlouzeni.pdf
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Otazka na občansky prukaz (Jan Kolářík 17.11.2020 12:57) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobry den chci zeptat stratil sem občansky prukaz a mam rodny list kopii pro uredni potrebu ÚMČ Praha 4 odbor socilni, ale bydlim na jihu čech česke Budějovice a nemam se jak dostat ted do prahy muzu si na tento rodny list za žadat o novy opčansky průkaz ? Děkuji Kolařík v příloze posilam kopiji rodneho listu
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2020 13:42)
   Dobrý den,
   při podání žádosti o nový občanský průkaz (dále jen OP), pokud nevlastníte původní OP, je nutné prokázat Vaši totožnost jiným dokladem totožnosti či jiným hodnověrným způsobem. Mezi hodnověrné způsoby patří i předložení originálu rodného listu (nikoliv však pro úřední potřebu).
   Jelikož každý úřad může považovat za jiný hodnověrný způsob rozličné doklady, doporučuji kontaktovat úřad, kde si hodláte žádost o nový OP podat a tam se domluvit, zda Vámi předložený doklad bude stačit.
   S pozdravem a přáním hezkého dne
   Jana Havelková
   odbor správních agend, oddělení OP

   P.S. - vzkaz od administrátora: Zkontrolujte si e-mail, vámi uvedený prý neexistuje...
 • Otázka: Rekonstrukce plynového rozvodu v domě (Filip Winter 06.11.2020 11:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Sinkulově 1121/42 musíme provést rekonstrukci starých plynových rozvodů od hlavního uzávěru ke stávajícím plynoměrům (nikoliv dále do bytů). Nový rozvod bude vedený jinde než starý a samozřejmě podléhá schválení a revizi plynárny. Potřebujeme také stavební povolení či ohlášení ? Citace zákona, kterou na podobné dotazy reagujete, bohužel odpověď nedává, prosím o konkrétnější stanovisko. Děkuji, Filip Winter
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:53)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
   odst.1 písm.d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona. V konkrétním případě Vám doporučuji, se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , který Vám věc odborně posoudí.
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Datum výstavby (Jiří Březina 06.11.2020 8:22) – Stavební úřad
  Dobrý den
  dá se prosím někde dohled datum výstavby domu? Jedná se nám o adresu Bohuslava ze Švamberka 1230/6. Děkuji
  Jiří Březina
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:49)
   Vážený pane,
   vlastník stavby nebo jím zplnomocněný zástupce může nahlížet do archivních spisů stavby uložených ve správním archivu v suterénu našeho úřadu, kde jsou u většiny staveb uloženy informace o povolení stavby a povolení jejího užívání, pokud se dochovaly.
   Informace by bylo též možné nalézt v dokumentech příslušného katastrálního úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz (Ladislav Zavřel 10.11.2020 8:30) – Živnostenský úřad
  Dobrý den. Chtěl bych zpracovávat daňová přiznání bez vedení účetnictví / daňové evidence. Proto bych se chtěl zeptat jestli musím mít živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", nebo zda-li postačí "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy". Děkuji předem za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:44)
   Dobrý den,
   jaké činnosti v rámci konkrétního předmětu podnikání lze vykonávat, jsou uvedeny v nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Pokud hodláte vést daňovou evidenci, tak tato činnost patří do vázané živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence /viz níže/ .

   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
    Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví. Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení daňové evidence.

    V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.

   S pozdravem
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout