Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: dotaz (Ivana Vítková 21.01.2020 19:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, pracuji na Praze 13, kde mají skvělou aplikaci:
  https://www.praha13.cz/Praha-13-v-mobilu - máme něco takového též na Praze 4??? Přivítala bych kromě placených zón také nějaké rozšíření služeb pro občany např. formou této aplikace. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.01.2020 11:40)
   Vážená paní Vítková,
   Praha 4 provozuje pro mobilní zařízení naprosto identickou aplikaci „Praha 4 v mobilu“, kterou si můžete stáhnout v Googleplay nebo Appstoru. Naše městská část nemá na rozdíl od Prahy 13 vybudovánu provazbu z této aplikace na webové stránky, proto ji není možné nalézt v internetových vyhledávačích.
   V letošním roce naše městská část připravuje modernizaci svých elektronických komunikačních kanálů. První na řadě bude nový web, který musí být tzv. responsivní pro smart zařízení a propojen s informační aplikací, která by v sobě ideálně integrovala i školská zařízení městské části a byla otevřená pro zájmová sdružení , spolky a kluby, aby bylo možné užitečné informace pro občany Prahy 4 soustředit na jednom místě.
   Věřím, že se nám modernizace povede a budete spokojeni.
   S pozdravem
   Ing. Jaroslav Míth
   radní pro informatiku, bezpečnost a sport
 • Otázka: Menclová (Irena 18.01.2020 13:20) – Stavební úřad
  Je třeba povolení k vyvrtání otvoru pod oknem pro klimatizaci?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.01.2020 11:36)
   Vážená paní,
   věc je třeba posoudit jako celek, tedy nelze řešit pouze zda něco vyžaduje otvor pod oknem pro klimatizaci, ale je třeba řešit též zda nevyžaduje klimatizační jednotka, včetně odvodu kondenzátu rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu a jaké. Ve věci Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám navrhne celé řešení a z odborného hlediska věc posoudí. S navrženým řešením můžete pak navštívit v úředních hodinách místně příslušného referenta našeho úřadu, který Vám pokud to bude třeba pomůže s volbou formuláře žádosti.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Založení živnosti (Petr Tomek 09.01.2020 16:29) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  co všechno obnáší a jak založit živnost nákladní autodoprava nad 3,5t.
  Děkuji za odpověď
  Petr Tomek
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 17.01.2020 8:38)
   Dobrý den pane Tomek,
   k získání koncese na provozování autodopravy nad 3,5 tuny – Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).
   Žadatel k žádosti o koncesi připojí doklady podle ustanovení § 8c odst. 4 písm. a), b), c), d), d), e) zákona č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009“).
   a) doklad osvědčující právní užívání prostor pro splnění podmínky usazení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
   b) doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla pro udělení koncese nebo změně rozhodnutí o udělení koncese,
   c) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
   d) osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
     a
   e) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě
   Dále doložíte doklad totožnosti (občanský průkaz). Za žádost o koncesi v případě první registrace zaplatíte správní poplatek 1000,- Kč nebo 500,- Kč za přidání další živnosti. V současné době žádost či ohlášení, můžete učinit na jakémkoliv Živnostenském úřadu v rámci ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: pozastavení živnosti (Ladislav Žák 11.01.2020 8:01) – Živnostenský úřad
  Dobrý den. Chtěl bych pozastavit živnost. Co musím pro to udělat? Stačí vyplnit nějaký formulář nebo musím osobně na úřad? S pozdravem

  L. Žák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.01.2020 17:27)
   Dobrý den,
   k oznámení změny - přerušení živnosti postačí vyplnit změnový list , kde v kolonce 05 postačí vyplnit od kdy a do kdy přerušujete svoji činnost. Tento změnový list je nutné doručit na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR.
   Změnový list a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: info (pavel vesely 13.01.2020 9:17) – Doprava a parkování
  dobry den, budeme rekonstruhovat byt,potrebovali by jsme parkovací kartu pro remeslníky na 1 či 2 měsíce kolik stojí a kde ji možno jí koupit děkuji vesely
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.01.2020 17:23)
   Dobrý den,
   řemeslník či firma, která pro Vás vykonává práci v místě, kde se nachází parkovací zóny, má nárok na abonentní parkovací oprávnění na základě dokladu o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.). Tento doklad zástupce firmy či jiný zmocněnec předloží spolu s vlastním občanským průkazem, velkým technickým průkazem dotčeného vozidla či osvědčením o registraci vozidla vydaným počínaje rokem 2006. Zástupce firmy mimo jednatele či jiný zmocněnec doloží též plnou moc od jednatele firmy. Parkovací oprávnění bude vystaveno na dobu, po kterou bude řemeslník v dané oblasti působit. V případě kratší návštěvy na několik dnů doporučujeme pořízení krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz).
   Oprávnění lze vyřídit na pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník, přičemž záleží na počtu vozidel, které bude firma chtít do systému registrovat. První vozidlo firmy vychází na částku 900 Kč měsíčně, případně lze uhradit částku za jedno čtvrtletí, což je výhodnější, vychází to na 1750 Kč. Případné druhé vozidlo by již bylo dražší, měsíčně by parkování vyšlo na 2500 Kč, čtvrtletí výhodnější není, vychází na 7000 Kč. Ceník je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy, MČ Praha 4 spadá do třetího cenového pásma - http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2017/08/Cenik_parkovacich_opravneni-karet_parkovaci_oblast.pdf.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: článek v Metru ohledně vysokoškolského titulu starostky Michalcové (Marie Kletečková 22.12.2019 12:39) – Obecné
  V deníku Metro (19.12.2019) vyšel článek pod názvem Starostka zůstává. V něm se píše o tom, že opozici vadí kromě jiného neoprávněné užití vysokoškolského titulu starostkou Irenou Michalcovou.
  Opravdu došlo k tomuto neoprávněnému užití titulu?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.01.2020 13:18)
   Vážená paní Kletečková,
   starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) vysokoškolský titul nemá a nepoužívá, ani soukromě, ani v úředním styku. Nikde ho ke svému jménu nepřipojuje. V dokumentech městské části, ani v informačních zdrojích Prahy 4 se ve spojení s jejím jménem žádný vysokoškolský titul neuvádí. Opozice v loňském roce na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 sice tvrzení o neoprávněném používání titulu vznesla, ale žádné důkazy pro své tvrzení nepředložila.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Kontejnery na BRKO (Josefína Šumová 07.01.2020 12:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je někde v okolí Spořilova možné třídit bioodpad z domácnosti? Veřejně přístupný kompost.. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 08.01.2020 13:03)

   Dobrý den, na území městské části Praha 4 se nenachází žádný veřejný kompost. Od 1.1.2020 zavedlo Hlavní město Praha službu svozu rostlinného bioodpadu od fyzických osob. Vlastník nemovitosti si může objednat sběrnou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l s četností odvozu 1x týdně, 2x týdně nebo 1x za 14 dní. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s.  - https://www.psas.cz/faq-novy-system-svozu-bioodpadu-v-praze

 • Otázka: dlouhodobě přeplněný kontejner na kovy (Hroníková 12.12.2019 9:55) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, na rohu ulic Střimelická/Na Chodovci je již čtyři týdny přeplněn kontejner na kov -nevyvezen. Přeplněný býval často i předtím, ale vyvážel se. Můžete, prosím, zjistit, kde je problém a urgovat? Vzhledem k stálé vytíženosti tohoto kontejneru bych také navrhovala o umístění dalšího kontejneru na kov k dalším nádobám na tříděný odpad v ulici Na Chodovci. Děkuji za reakci, Hroníková
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 06.01.2020 14:33)

   Dobrý den, odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 stanoviště tříděného odpadu č. 264 Na Chodovci 28 v Praze 4 pravidelně monitoruje včetně pořizování fotodokumentace. Průkaznou fotodokumentaci za dobu nejméně 14 dní nebo dvou po sobě následujících svozech je nutné přiložit k žádosti o navýšení frekvence odvozu odpadu na Magistrát hlavního města Prahy. Dále zvážíme přidání kontejnerů na kovové obaly v této ulici.

 • Otázka: koupě nového vozidla (Kateřina Kábrtová 27.12.2019 10:28) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala. V listopadu 2019 jsem si zaplatila roční rezidentské parkování v modrých zónách. Na začátku roku 2020 bych si ráda koupila nové auto, tím pádem bude mít jinou SPZ, je možné parkovací oprávnění převést na nový automobil?
  Děkuji za odpověd
  Kateřina Kábrtová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.01.2020 11:51)
   Dobrý den,
   je to možné. Navštívíte pracoviště Jílovská 14, Praha 4 – Braník, kde Vám bude provedena změna registrační značky v parkovacím oprávnění na základě předloženého technického průkazu od nového vozidla, který prokáže, že jste vlastníkem vozidla.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Změna adresy provovny (Eva Fišerová 02.01.2020 14:59) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, firma přesídlila a novou provozovnu má nyní na Praze 4. Kde mohu ohlásit tuto změnu ? Na ŽÚ Prahy 4 nebo kterémkoliv úřadě? Co vše je potřeba k přepsání změny? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.01.2020 11:32)
   Dobrý den,
   pokud podnikatel ohlašuje novou provozovnu, může ji ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
   Na našich webových stránkách www.praha4.cz jsou příslušné formuláře. Jedním z formulářů je změnový list, nebo formulář oznámení o zahájení/ukončení činnosti v provozovně. K ohlášení této změny (nahlášení provozovny) postačí jeden z formulářů doručit na zvolený živnostenský úřad.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout