Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy otazkyP4@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. 

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kontejnery na separovaný odpad (Zdenka Mechurová 22.02.2021 20:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se neplánuje umístnit kontejnery na separovaný odpad v oblasti V Zeleném údolí, Za valem (Kunratice). Podle mapy se nacházejí na adrese Za valem 1375/7, ale tam jsem je nenašla. Ale i tak... podle mapy je kontejneru na tuto oblast stejně podle mého názoru málo. Bylo by to fajn. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 02.03.2021 9:52)
   Ulice Za Valem spadá do městské části Praha-Kunratice. Ve věci umístění nového stanoviště tříděného odpadu prosím kontaktujte městskou část Praha-Kunratice. (Ing. Lucie Hrdinova - hrdinova@praha-kunratice.cz)
 • Otázka: Nepořádek po výměně osvětlení (Anna 01.03.2021 20:14) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v nedávné době v ulici Pod Pekařkou probíhala výměna veřejného osvětlení a bohužel po pracovních zde zůstal nepořádek. Bylo by prosím možné tento nepořádek odklidit? Nachází se na rozcestí ulic Pod Pekařkou a Ke Hlásce. Děkuji
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 02.03.2021 9:49)
   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Zaurgujeme úklid u zhotovitele opravy veřejného osvětlení.
 • Otázka: přerušení živnosti (Marek 25.02.2021 17:47) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, prosím je možné v této době živnost přerušit pomocí změnového listu elektronicky/zasláním na živnostenský úřad nebo musím dorazit osobně?

  Moc děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.03.2021 8:53)
   Dobrý den,
   ano, je možné přerušit živnostenské oprávnění elektronicky.
   Postačí vyplnit změnový list a doručit ho na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR.
   Jen upozorňuji, že nelze přerušit živnostenské oprávnění zpětně. Přerušit lze nejdříve od data, kdy se o přerušení dozví živnostenský úřad, dále je nutné v kolonce 05 uvést datum, do kdy živnost přerušujete. Řada lidí volí datum i z poměrně vzdálené budoucnosti, neb tento krok lze kdykoliv obdobným způsobem vzít zpět.
   Osobní návštěva živnostenského odboru je nutná pouze v případě, že chcete o své změně informovat prostřednictvím živnostenského úřadu Finanční úřad. Důvodem je skutečnost, že v tomto případě pracovník živnostenského úřadu musí vyplnit změnový list za vás a elektronicky zaslat Finančnímu úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Kde so mohu vyzvednout respirátor, když na něj nemám (Jan Nebel 26.02.2021 16:44) – Obecné
  Dobrý den,

  mám podstatný dotaz. Protože má být nyní povinné nošení respirátoru v obchodech, kde si ho mohu vyzvednout na Praze 4, popř. alespoň obecně v Praze? Upřesňuji, že se neptám v které lékárně nebo obchodě si ho mohu koupit, ale kde si ho mohu vyzvednout zdarma.
  Je logické, že pokud ministerstvo nařizuje nosit nějaké pomůcky, musí je zabezpečit pro všechny, kteří mají problém zabezpečit si je sami. Já stejně jako další lidé na nějaké respirátory prostě nemám. Máme proto podle ministerstva zahynout hlady? To myslí někdo vážně?

  A neočekávám, že mne nebudete posílat na hmotnou nouzi na UP - to je jenom další zbytečná administrativa, která zatíží jak ty potřebné lidi, tak ty úředníky. A v důsledku by to stálo stát navíc mnohem víc, protože si požádám kromě respirátoru také o dávku v hmotné nouzi, kterou nyní neberu. Já chci ale jen ty respirátory.

  Ale hlavně je to zbytečná administrativa, zbytečné promořování lidí ve frontách na úřadě a především vyřizování hmotné nouze zcela nesporně nějakou dobu cca v řádu týdnů zabere, je tam např. domácí šetření atd., zatímco já ten respirátor potřebuju co nejdřív, protože bych si rád nakoupil potraviny a nezahynul hlady.
  Ne všichni potřební jsou registrování v nějakých charitách nebo potravinových bankách, a přitom je evidentně potřeba vybavit všechny.

  Takže prosím kam si mohu jít vyzvednout na Praze 4 respirátor? Poprosil bych o pokud možno rychlou odpověď.

  ------------------------------------
  Dále se chci zeptat, jaká je facebooková stránka MČ Praha 4, nechce se mi věřit tomu, že tak velká městská část žádnou nemá. Děkuji.


  Děkuji za odpověď. S pozdravem

  Jan Nebel
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.03.2021 8:46)
   Vážený pane,
   v Ústavu sociálních služeb Prahy 4 je zřízeno výdejní okénko pro respirátory a roušky, které dodává MČ Praha 4. Je otevřeno jako přechodná výpomoc pro obyvatele Prahy 4, kteří nemají možnost si respirátor obstarat jinak.
   Okénko je otevřeno, počínaje 25. únorem 2021, vždy ve čtvrtek od 13 do 15:30 hodin do poloviny března (tj. 11. března naposledy), na adrese Podolská 31, Praha 4. Jedná se o okno nad přilehlou zastávkou autobusu 134.
   Oficiální facebookové stránky MČ Praha najdete na odkazu ZDE .
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Trvalý pobyt (M. Haisová 25.02.2021 15:08) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, skončil mi pronájem na Praze 4 a majitelka chce, abych zrušila trvalé bydliště. Je možné se přihlásit zatím na MÚ Praha 4 a pokud ano, jak mám prosím postupovat při odhlášení od majitelky a přihlášení na MÚ? Moc děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.02.2021 22:19)
   Dobrý den,
   Vy sama si trvalý pobyt „zrušit“ nemůžete, na úřad se přihlásit nelze. Údaj o místě trvalého pobytu Vám může zrušit majitel předmětné nemovitosti a teprve po nabytí právní moci výsledného rozhodnutí budete mít trvalý pobyt na adrese ohlašovny.
   Podrobnější informace naleznete na našich stránkách: MČ Praha 4: Osobní doklady a trvalý pobyt - Úřední zrušení místa trvalého pobytu
   Případně na informační lince našeho odboru 261 192 659
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend
 • Otázka: Jak zjistím, kdo je trvale hlášen v mém bytě? (Hynek Cimoradský 22.02.2021 20:46) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den,

  potřeboval bych oficiální potvrzení o tom, kdo má v bytě, jehož jsem vlastníkem, hlášen trvalý pobyt. Jak toto potvrzení, či výpis získám?

  Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.02.2021 22:16)
   Dobrý den,
   jakožto člen SVJ máte možnost nechat si udělat výpis osob, trvale hlášených na adrese objetu. Nicméně jelikož evidence obyvatel je vedena podle čísla popisného a nikoliv podle čísla bytu, uvedený výpis je jmenným seznamem všech osob, trvale hlášených na předmětné adrese, bez rozdělení na jednotlivé byty.
   Výpis Vám vyhotovíme na počkání na Odboru správních agend (pouze ale pokud se jedná o nemovitost na Praze 4) a správní poplatek za vyhotovení výpisu činí 50 Kč za každou stránku.
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend
 • Otázka: doplnění živnosti (Kateřina Procházková 23.02.2021 9:13) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  potřebovala bych doplnit živnost o Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.
  Našli jsme si za tímto účelem odborného garanta, se kterým jsem v kontaktu. Potřebovala bych poradit co za firmu i odborného garanta doložit na živnostenský úřad?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.02.2021 20:19)
   Dobrý den,
   pokud hodláte požádat o koncesní listinu poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, odpovědný zástupce musí splňovat níže uvedenou požadovanou odbornou způsobilost:
   a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
   b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo
   c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace, výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru nebo
   d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru nebo
   e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
   Dále odpovědný zástupce musí splňovat bezúhonnost. Dalším požadavkem je doložení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
   Příslušné formuláře: Prohlášení odpovědného zástupce a Jednotný registrační formulář naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Billa , Vosátkova ul. (Eva Lukášová 24.02.2021 19:58) – Obecné
  Dobrý den, nahradí zrušenou prodejnu Billa, P4, Vosátkova ul. jiný supermarket nyní či v budoucnu? E. Lukášová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.02.2021 15:28)
   Vážená paní Lukášová,
   v případě Billy na adrese Vosátkova 285/1 jde o území MČ Praha 12, konkrétně oblast Kamýku.
   Doporučujeme se s vaším dotazem proto obrátit na radnici Prahy 12.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Zanesení titulu (Tomáš Vyšinský 17.02.2021 14:24) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, vloni jsem dokončil vysokou školu a současně jsem OSVČ. Rád bych si nechal zanést titul i do jména v živnostenském rejstříku. Je toto možné vyřídit nějak jednoduše, např. elektronicky? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.02.2021 20:59)
   Dobrý den,
   pokud vlastníte živnostenské oprávnění a chcete mít titul uvedený v informačním systému registru živnostenského podnikání, je nutné nahlásit jakémukoliv živnostenskému úřadu v ČR tuto změnu.
   Změna se oznamuje prostřednictvím formuláře změnový list , dále je nutné doložit doklad o udělení titulu. Správní poplatek je 100 Kč. Formulář naleznete na www.praha4.cz .
   Změnový list a doklad o udělení titulu je možné zaslat poštou nebo do datové schránky. Správní poplatek uhradíte na základě zaslané výzvy o uhrazení správního poplatku.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Úklid ulic v Podolí (Jana Macháčková 17.02.2021 22:17) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude proveden úklid chodníků v okolí Dvorců (Jeremenkova, Podolská...). Roztál sníh a s nimi nálož psích výkalů. Chůze po chodníku je jako chůze v minovém poli. Děkuji
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 18.02.2021 11:18)
   Dobrý den, úklidy psích exkrementů po oblevě již provádíme. Vámi popsaná lokalita bude uklizena nejpozději v tento pátek. Děkujeme Vám za podnět.


Vytisknout