Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Online rezervace (Harant 23.09.2020 7:56) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, chystá Praha 4 online rezervace přes stránky Prahy 4 k vydání, výměně OP.... tak jako to má třeba Praha 10 nebo magistrát pro ŘP? Pokud ano kdy by mohlo být spuštěno, současná doba omezování většího počtu lidí na jednom místě tomu přímo nahrává. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.09.2020 12:07)
   Dobrý den,
   rezervační systém na vyřizování záležitostí Odboru správních agend je skutečně chystán, aktuálně je ve fázi konečného testování. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být spuštěn v průběhu října.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: parkování pro řemeslníka (Jaroslav Rychlý 20.09.2020 9:29) – Doprava a parkování
  Dobrý den,v době od 21.září 2020 cca 1 měsíc budu provádět rekonstrukci v domě v ulici U nových domůII.527/1.Jak mám řešit parkování v této oblasti?Děkuji za vysvětlení.Rychlý J.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.09.2020 15:54)
   Dobrý den,
   řemeslník či firma, která vykonává práci v místě, kde se nachází parkovací zóny, má nárok na abonentní parkovací oprávnění na základě dokladu o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.). Tento doklad zástupce firmy či jiný zmocněnec předloží spolu s vlastním občanským průkazem, velkým technickým průkazem dotčeného vozidla či osvědčením o registraci vozidla vydaným počínaje rokem 2006. Zástupce firmy mimo jednatele či jiný zmocněnec doloží též plnou moc od jednatele firmy. Parkovací oprávnění bude vystaveno na dobu, po kterou bude řemeslník v dané oblasti působit (dle předloženého dokladu o zakázce).
   V případě kratší návštěvy na několik dnů doporučujeme pořízení krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz).
   Oprávnění lze vyřídit na pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník, přičemž záleží na počtu vozidel, které bude firma chtít do systému registrovat. Ceník je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy a odvíjí se od doby platnosti parkovacího oprávnění. Pro první vozidlo podnikatele stojí roční oprávnění 7 000,-Kč, pololetní 3 500,-Kč, čtvrtletní 1 750,-Kč, měsíční 900,-Kč, týdenní 250,-Kč.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: kontejner na bioodpad (ING. Michaela Koplová 16.09.2020 19:31) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, prý na jaře a na podzim bývá přistaven kontejner na prořezané větve stromů a zahradní odpad. Prosím o seznam termínů pro stanoviště v ulici Vnitřní
  Děkuji. M. Koplová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.09.2020 0:49)
   Vážená paní Koplová,
   nejbližší kontejner na bioodpad ve Vámi uvedené lokalitě bude přistaven v ulici Pekárenská x Prostřední v sobotu 10. 10. 2020 od 9 do 12 hod.. Kompletní harmonogramy přistavování kontejnerů na bioodpad jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách MČ Praha 4:
   https://www.praha4.cz/file/rFl41/Harmonogram-pristavovani-kontejneru-na-bioodpad-podzim-2020.pdf .
   S pozdravem
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: výměna plynového kotle (Šárka Šejcová 11.09.2020 14:53) – Obecné
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li existuje v rámci Prahy 4 nějaký dotační program na výměnu starých plynových kotlů za nový moderní kondenzační?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.09.2020 13:34)
   Vážená paní Šejcová,
   přímo MČ Praha 4 žádný takový dotační program nenabízí. Dotační programy jsou řízeny centrálně a jednotlivé městské části je nespravují. Prostředky na výměnu starých kotlů lze získat z programů Státního fondu ŽP a Hlavního města Prahy. Konkrétní informace naleznete zde:
   Hezký den
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: oprava fasády (František Havlín 03.09.2020 14:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, máme v Družstvu 64, Praha 4, 5. května 4 dohady, co potřebujeme mít za povolení k opravě fasády na obou stranách domu, tedy do ulice i do dvora. Prosím o stručné sdělení, jaký je administrativní postup. Děkuji. Fr. Havlín
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:36)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují: odst.1 písm. c
   udržovací práce , jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby , životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě která je kulturní památkou.
   odst.1 písm. d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o ohlášení udržovacích prací či o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Opravou fasády není zateplení, to je stavební úpravou a lze důvodně předpokládat že má vliv na požární bezpečnost a je třeba požádat o stavební povolení. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas odboru památkové péče, pro lešení na chodníku je třeba mít povolen zábor veřejného chodníku, respektive prostranství atd.).
   V případě, že potřebujete pomoci v posouzení zda dojde k negativnímu ovlivnění vzhledu stavby či jiné doporučuji návštěvu místě příslušného referenta našeho úřadu v úředních hodinách, nejlépe po domluvě.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Problémové zábradlí (Veronika Hájková 04.09.2020 20:34) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, prosím poradíte mi, kam se obráti s žádostí o odstranění zábradlí? Jde o místo, které je hned u mateřské školy Svojšovická a na tomto zábradlí věčně vysedávají bezdomovci a jiné podivné existence. Zde kouří, pijí alkohol, o slovníku raději nemluvit, často zde i močí. Každý den přes ně chodíme my i jiní s dětmi do školky. Děti ve školce si hrají v zahradě a na rohu mají tyto existence. Paní ředitelka, je nejednou vykazovala, ale bohužel bez úspěchu. Věřím, že odstranění tohoto zábradlí, které slouží jako sedátko, by mohlo pomoci. Děkuji za informaci. Hájková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:31)
   Dobrý den paní Hájková,
   dáme místo zábradlí sloupky (kvůli ochraně zeleně).
   Kdyby cokoliv, klidně mi napište nebo zavolejte na 724 169 730.
   S poděkováním a přáním všeho dobrého
   Bc. Lucie Michková
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4
 • Otázka: Letní zahrádka u restaurace (Michal Veselka 27.08.2020 15:33) – Obecné
  Dobrý den,

  restaurace ve vedlejším domě v Nuselské ulici má pevnou zahrádku, ale v místě kde se chodník zužuje a je zde sloup na tramvajové trakční vedení mají dán ještě deštník s dvěma stoly a lavicemi a další stůl s židlemi vedle. Pokud tedy prochází kdokoliv po chodníku, musí kličkovat mezi stoly od restaurace a zákazníky jejich restaurace, kteří dost často tento prostor ještě více zužují (nehledě na to že dost často většina z nich kouří). Je to v pořádku? Má na to restaurace právo?

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:25)
   Vážený pane Veselko,
   pokud se jedná o restaurační zahrádku při ústí s ulicí Kloboučnická tedy restauraci „Na Tetíně“ je její provoz odsouhlasený ze strany vlastníka dotčené pozemní komunikace i ze strany zdejšího silničního správní úřadu. Již v minulosti byla šíře průchodu kontrolována a i když se nejedná o průchod v přímém směru chůze, byla potřebná šíře minimální průchodu 1,5 m vždy zachována. Restaurační zahrádka může být dle tržního řádu a nočního klidu provozována do 22:00 hod. a jak píšete deštník a stolky umístěné mimo pevné pódium se vždy z prostoru pozemní komunikace na noc uklízejí. Zajištění odpovídajícího průchodu pro chodce na komunikaci Nuselská bude v nejbližší možné příležitosti opět kontrolováno.
   Děkujeme za Váš podnět.
   S pozdravem
   Ondřej Horvath
   referent OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: dotaz na klid v neděli (V.Pečínková 23.08.2020 10:06) – Obecné
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli má Praha 4 (Spořilov) nějakou vyhlášku o dodržování "ticha" v neděli. Existuje nějaké omezení pro hlučné stavební činnosti, řezání dříví, sekání trávy atp? Děkuji za zprávu V.Pečínková
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 31.08.2020 15:05)
   Dobrý den,

   časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin a svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 8.00 hodin  následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den.
   Pokud jste svědkem porušení tohoto zákona, můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici, Policii ČR, nebo Městskou policii hlavního města Prahy.
   Městské části nemohou přijímat a stanovovat vyhlášky v rámci svého území. Tato pravomoc připadá hlavnímu městu Praze.

   S pozdravem

   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kanceláře starosty
   Odbor kanceláře starosty
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: péče o dítě do 3 let (Štěpánka Mašlárová 24.08.2020 15:28) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  chci se zeptat na provozování živnosti "péče o děti do 3 let". Podnikatel je povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Stačí, pokud bude odbornou způsobilost splňovat
  a) garant provozu
  b) alespoň 1 přímo pečující osoba
  c) alespoň 1 přímo pečující osoba v každý okamžik přítomná na provozovně
  d) každá osoba pečující o děti

  Dále bych se chtěla zeptat, jaké dokumenty se případně přikládají kontrole a kdo je kontrolním orgánem?

  Děkuji
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 28.08.2020 13:28)
   Dobrý den,
   živnostenské úřady nejsou kompetentní vyjadřovat se k příslušným zákonům, ale domníváme se, že dle přílohy č.5 k zákonu č.455/1991 Sb., (živnostenský zákon) platí, že výkon podnikatelské činnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu ukládá podnikateli povinnost zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost uvedenou v této příloze. Předpokládám, že každá fyzická osoba, která bude zajišťovat výchovnou péči o svěřené děti, bude muset splňovat odbornou způsobilost. Co se týká dozorových orgánů, mohu Vás informovat  pouze o tom, že živnostenské úřady kontrolují dodržování živnostenského zákona včetně odborné způsobilosti fyzických osob  uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona. Více informací naleznete na www.praha4.cz.
    
   S pozdravem 
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: podjatost úřední osoby (Jansky Vladimír 18.08.2020 11:03) – Obecné
  Dobrý den,

  může se úředník i po několika letech oficiálního jednání s danou osobou prohlásit za podjatého, i když není v žádném příbuzenském, partnerském a ani přátelském vztahu s touto osobou ?

  Děkuji za odpověď

  V.Jánsky
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 19.08.2020 10:12)
   Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je povinna o nich bezodkladně uvědomit svého představeného. Těmito okolnostmi jsou její poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. Posouzení, zda je úřední osoba vyloučena, provádí její představený. Poměr úřední osoby k účastníkům není omezen na vztahy uvedené v dotazu. Okolnosti nasvědčující vyloučení úřední osoby mohou samozřejmě nastat také teprve až v průběhu řízení.

   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
   Úřad MČ Praha 4


Vytisknout