Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (Jana 08.10.2021 9:07) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  mám synovce, který by chtěl do budoucna podnikat. Kupoval by ojetiny, rozebíral je na náhradní díly a ty následně prodával. Vozidla již nebudou pojízdná. Ekologickou likvidaci by měl zajištěnou externí firmou, která by mu „vraky“ odvážela a následně je u sebe likvidovala.
  Jednalo by se o živnost vázanou „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady + živnosti volné - koupě, prodej aj.“

  U živnosti vázané - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je napsáno, jelikož je vyučeným číšníkem, že by mohl podnikat, když by byl držitelem osvědčení o rekvalifikaci nebo jiného dokladu o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 4 roky praxe v oboru.
  Mohli by jste mi napsat, o jakou rekvalifikaci se přesně jedná, aby tuto práci vykonávat mohl?

  Předem děkuji za Váš čas a odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.10.2021 20:21)
   Dobrý den!
   Na trhu je určitě více akreditovaných zařízení, které poskytují požadované rekvalifikační kurzy a každé zařízení má jiný názvem daného kurzu. Pro získání živnostenského oprávnění na vázanou živnost „Podnikání v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady“ by mělo být doloženo Osvědčení o rekvalifikaci ukončené závěrečnou rekvalifikační zkouškou pro oblast např. Specialista v odpadovém hospodářství; Nakládání s nebezpečnými odpady; Odpadové hospodářství apod. Záleží na Vás, jaké zařízení si vyberete (podle místa a termínu konání kurzu, ceny apod.). Samozřejmě ještě musí ohlašovatel doložit doklad o vykonání praxi v oboru v trvání minimálně 4 let.
   V případě, že by pan nesplňoval odbornost a kurz by nebyl v nejbližší době dostupný, tak může k ohlášení Vámi uvedené vázané živnosti ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za to, že živnost bude provozována dle živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce doloží svou odbornost stanovenou živnostenským zákonem a musí podepsat „Prohlášení odpovědného zástupce“ že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebo tak může odpovědný zástupce učinit osobně před pracovníkem živnostenského úřadu, kde bude živnost ohlašovaná.
   S pozdravem
   Robert Martišek
   vedoucí oddělení živností a koncesí
 • Otázka: Nedostatečná frekvence vyprazdňování odpadkových košů V Horkách (Dušan Drábek 12.10.2021 10:15) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  v oblasti ulice V Horkách jsou nedostatečně často vyprazdňovány odpadkové koše. V příloze foto koše z 11.10.2021 ca. 19:30 hod. na rozhraní ulic V Horkách / U Křížku (kde jsou celkem dva koše - oba přetékaly odpadky), stejný problém na rozhraní ulic V Horkách / Rostislavova - dva koše, oba přetékaly odpadky. Prosím o prověření situace a sjednání nápravy. Zároveň si dovoluji upozornit, že plastové koše jsou zde již ve velmi špatném stavu, notně poškozeny típáním nedopalků cigaret - zvažte prosím výměnu za kovové. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 13.10.2021 10:41)
   Dobrý den, MČ Praha 4 má od 10.10.2021 nového dodavatele služeb týkajících se správy veřejných prostranství, včetně obsluhy odpadkových košů. Tyto nedostatky jsou prvotní mouchy, které se snažíme co nejdříve eliminovat. Děkujeme Vám tímto za zaslání podnětu, který přispěje k čistotě a pořádku na území MČ Praha 4.
 • Otázka: Úklid ulic (Alena Leiská 11.10.2021 11:09) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, je možné někde zjistit harmonogram čištění ulic v lokalitě Podolí ? Rádi bychom o tom věděli s větším předstihem. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 15:55)
   Dobrý den, harmonogram je uveden na webu Technické správy komunikací hlavního města Prahy: TSK Praha (tsk-praha.cz)
   V rubrice "rychlé odkazy" naleznete vyhledávač konkrétních ulic.

 • Otázka: Neprůchozí chodník v Ohradní ulici (Společenská angažovanost 11.10.2021 11:49) – Životní prostředí, úklid a čistota
  V ulici Ohradní, proti budově Mixit nelze z důvodu bujarné zeleně projít po chodníku s kočárkem, o vozíčkářích ani nemluvě. Je potřeba vstoupit do vozovky a míjet se tam s vozidly. Prosíme o urychlené napravení situace!

  (podél parcel: 1397, 1399/1, 1399/2, 1400/3)
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 15:53)
   Dobrý den, pozemky ze kterých zeleň prorůstá jsou soukromé, nebo jiných subjektů. Vlastníky vyzveme k nápravě stavu. MČ Praha 4 zde správu zeleně nevykonává.
   Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Popelníky pro studenty Ohradní/Michelská ulice (Společenská angažovanost 11.10.2021 11:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Před prodejnou Žabka a naproti u odpadkového koše, křižovatka Ohradní a Michelské ulice, se z obou stran vytvořil s návratem studentů do škol na zemi sklad vajglů, prosíme o úklid v celém okolí.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 15:50)
   Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Prostor bude uklizen.
 • Otázka: Zábor chodníku květináči (Josef Kulich 11.10.2021 13:34) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, co říká Praha 4 na takovýto zábor chodníku? Znesnadnění pro chodce je v místě evidentní, nehledě na bezpečnost dětí, které se zde logicky ve větší míře vyskytují. Jedná se o roh ulic U družstva Repo a Sdružení.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 15:48)
   Dobrý den, Váš podnět byl předán k prověření na oddělení dopravy ÚMČ Praha 4. Děkujeme Vám za zaslání podnětu.
 • Otázka: Nepořadek u kontejnerů Branická/Jiskrova (Michal 10.10.2021 21:19) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, je mi velmi líto, že kontejnery na tříděný odpad ve zrekonstruované Branické jsou často plné a lidé odkládají odpad mimo kontejnery. Žijeme tu v odpadcích. Pravidelný úklid by nebyl od věci.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 9:00)
   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Postoupíme jej příslušné svozové společnosti. 
 • Otázka: úprava zeleně nad chodníkem u parku Jizerka v ulici Na Jizerce (Jan Zátora 08.10.2021 18:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, jezdím pravidelně ulicí Na Jizerce a nad chodníkem u strany k parku Jizerka přerůstají větve až do pochozí části chodníku, kdy chodci jsou nuceni chodit na krajnici chodníku/silnice. Děkuji
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 11.10.2021 8:59)
   Dobrý den, úpravu zeleně zajistíme. Děkujeme Vám za upozornění.
 • Otázka: Výroba paštik, živnost řeznictví-uzenářství (Adéla Krejčí 07.10.2021 9:47) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, chtěla bych se, prosím, zeptat, zda výroba masových paštik a jejich následný prodej spadá pod živnost řeznictví-uzenářství? Případně jaké další živnosti by bylo nutné si proto zařídit? Nechci se věnovat přímo řezničině jako takové. Předem moc děkuji za Vaši odpověď. Hezký den přeji. Krejčí
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 10.10.2021 16:22)
   Dobrý den,
   dle nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností platí, že v rámci řemeslné živnosti řeznictví a uzenářství lze mimo jiné zpracovávat maso na polotovary, připravovat a prodávat teplé maso a uzeniny k bezprostřední spotřebě.
   Další činností vztahující se na výrobu masných výrobků je obor č.7 výroba potravinářských a škrobárenských výrobků živnosti volné : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
   V rámci tohoto oboru je dle obsahové činnosti možné rovněž zpracovávat maso - drůbež, králíky, zvěřinu, ryby a vodní živočichy. V rámci tohoto oboru nelze zpracovávat maso velkých a malých jatečních zvířat.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Nový občanský průkaz (Marta Chromcová 05.10.2021 20:18) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Končí mi platnost občanského průkazu. Které doklady musím mít pro žádost o nový průkaz? Lze si žádost podat elektronicky?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.10.2021 16:16)
   Dobrý den!
   Pokud v občanském průkazu nemáte žádné změny, stačí Vám k podání žádosti pouze stávající občanský průkaz. Žádost bohužel elektronicky podat nelze, jelikož součástí žádosti je pořízení podpisu a snímku obličeje, je tedy třeba žádost podat osobně.
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend


Vytisknout