Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Zodpovězeny jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Výstavba závěsných balkónů (Eva Hladníková 07.07.2020 9:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,na základě situace s pandemií Covid-19, kdy jsme byli všichni 2,5 měsíce doma zavřeni a nemohli skoro vycházet ven. Byla v rámci našeho domu poptaná možnost výstavby závěsných balkónů, protože v tuto chvíli balkóny nemáme. Lidé v našem domě by balkón velmi ocenili a velmi o tuto možnost stojí.Zajímá mě tedy Váš názor, jak se v této době k výstavbě balkónu stavíte a jaké následné kroky máme pro výstavbu balkónů účinit (tj. za kým se máme na tuto možnost jít vyptat na podrobnosti).Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.07.2020 10:39)
   Dobrý den,
   provedení balkónů na bytovém domě je dle stavebního zákona změnou stavby, (§ 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona), kterou lze provést na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Posoudit změnu stavby lze i současně ve společném územním a stavebním řízení. Zda bude změna stavby posuzována v samostatném územním a stavebním řízení či ve společném řízení, volí stavebník. Podle volby typu řízení je pak třeba nechat oprávněnou osobou (projektantem s příslušnou autorizací) vypracovat projektovou dokumentaci (dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení nebo projektová dokumentace pro společné povolení) a obstarat k ní zvláštními právními předpisy požadovaná závazná stanoviska. Pokud nejste vlastníkem celého domu, je třeba k žádosti doložit i dle ust. § 184a stavebního zákona souhlas vlastníka vyjádřený na situačním výkresu.
   Konzultace k zamýšlenému záměru je možná v úřední dny u příslušného referenta odboru stavebního (dle místa stavby – katastrálního území a ulice, kde se záměr nachází).
   Přeji hezký den!
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Pokuta za parkování ZTP/P (Tomáš Prokop 22.06.2020 13:04) – Doprava a parkování
  Dobrý den, poprosil bych o informaci, zda-li je nějaká výjímka pro placení parkovného v zónách Prahy 4 pro osoby ZTP/P.
  Nejsem z Prahy, parkoval jsem bez parkovacího lístku na lokalitě Hradeckých, ale s průkazkou ZTP/P za předním sklem a dostal jsem pokutu od atomatizovaného technického prostředku ? Děkuji za vysvětlení, nenašel jsem u vás na webu objasnění jednorázového parkování osob ZTP/P.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 11:00)
   Dobrý den,
   pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v zónách placeného stání vyhrazena tzv. sdružená stání pro osoby ZTP. Tato parkovací stání jsou rozmístěna po celém území zón s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto sdružených místech je pro držitele průkazu ZTP, jejichž vozidlo disponuje parkovacím průkazem O7 označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (modrá kartička za oknem), bezplatné. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství. V rámci samotného zastavení/stání v zónách je třeba, aby i osoba ZTP disponovala příslušným oprávněním, nejedná se o bezplatnou službu pro osoby ZTP.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Parkování v zóně během pracovní doby (Lucie I 29.06.2020 9:32) – Doprava a parkování
  Dobrý den, nově nastupuji do zaměstnání na Praze 4 a budu během pracovní doby mít možnost parkovat v zóně placeného stání. Je to možné? A jaká je částka? Trvalé bydliště nemám na Praze 4.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 10:12)
   Dobrý den,
   pro zisk parkovacího oprávnění v zóně placeného stání je nutné splnit podmínky ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Fyzická osoba musí disponovat trvalým pobytem nebo vlastnit nemovitost ve vymezené oblasti obce, kterou je území městské části Praha 4 včetně části katastrálního území Kunratice, případně vlastnit elektromobil, jinak na parkovací oprávnění nemá nárok.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Křižovatka Zálesí x Štůrova - signalizace (Pavel Martoch 26.05.2020 8:35) – Doprava a parkování
  Dobrý den, již jsem se ptal na podzim, bohužel stále bez jakékoliv změny... Při rekonstrukci světelné signalizace křižovatky Zálesí x Štůrova, ale také u Nemocnice Krč nedošlo k obnovení zvukové signalizace pro nevidomé, kterou stará křižovatka obsahovala. Jak má nevidomí nyní tyto křižovatky přejít?
  Dále bych chtěl upozornit na naprosto nevhodně seřízenou signalizaci na křižovatce Zálesí x Štůrova, kdy je výrazně upřednostněn směr na Novodvorskou, zatímco v ulici Štůrova jsou po celý den kolony až k Lidlu(Durychova). Dá se s tím něco dělat?
  děkuji, Martoch
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 10:00)
   Vážený pane Martochu,
   jak Městská část Praha 4 tak i zdejší silniční správní úřad není ve věci Vašich dotazů věcně ani místně příslušný, proto obratem předával k odpovědi Vaše podněty na příslušné odbory a organizace Hlavního města Prahy, neboť se jedná o místní komunikace I. třídy a světelná signalizační zařízení.
   Odpověď jsme však obdrželi až po dalších urgencích z oddělení správy telematických systémů magistrátní organizace TSK a.s. Tímto Vám toto vyjádření sdělujeme:
   Zvuková signalizace pro nevidomé. Není pravda, že by obnovené světelné signalizační zařízení (SSZ) na křižovatce Zálesí – Štúrova nemělo zvukovou signalizaci pro nevidomé. Trendem posledních let je snižování hlukové zátěže (v případě zvukových návěstidel se jedná zejména o stížnosti občanů na klapání v nočních hodinách), tudíž je zvuková signalizace trvale vypnuta a nevidomý si ji může aktivovat na dobu cca 4 minut speciálním dálkovým ovládáním. Tento princip je v souladu s podmínkami SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a je v současné době používán téměř na všech obnovených signalizacích v hl. m. Praze.
   Pro ukázku návod k obsluze takového ovladače, ovládání zvukové signalizace SSZ se děje prostřednictvím tlačítka č. 5 – odkaz je zkopírován z www.sons.cz  ( http://www.apex-jesenice.cz/vyrobky/tyflo/VPN02%20CS_2014.pdf ). SONS se nějakým způsobem podílí na vybavování nevidomých tímto ovladačem.
   Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
   S pozdravem
   Jaroslav Vodák
   vedoucí odboru
   Odbor životního prostředí a dopravy
 • Otázka: dotaz vodni prvky pankrac (Salakova 28.06.2020 16:36) – Obecné
  Dobry den moc by mě zajimalo kdy se opravy a sprovozni vodni prvky na Pankraci??? to bylo slavy když se to otvíralo a už se na to kašle nebo proč to nefunguje vždyt je to pro děti? dekuji za odpověd. Salakova.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 9:38)
   Dobrý den,
   oprava poškozeného vodního prvku započne zřejmě v průběhu příštího týdne. Podařilo se nám zajistit kamenickou firmu, která vodní prvek opraví v rozsahu přijatelných finančních nákladů. V současné době podle posledních informací řeší firma výrobu novývh desek za poškozené.
   S pozdravem
   Gabriela Zumrová
   správce oblasti Nusle, Michle
   OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: rekonstrukce domu (Řehořová Dana 06.07.2020 12:52) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz jak se mohou sousedé bránit když majitel řadového domku na Starém Spořilově při zateplování domu znečišťuje řezáním a broušením polystyrenu celé okolí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:49)
   Dobrý den,
   každý občan může v souladu s ust. § 42 správního řádu podat podnět k zahájení řízení z moci úřední. Vaše otázka již jako podnět byla podle obsahu posouzena a podnět byl předán k prošetření odboru životního prostředí a dopravy.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Vužití ploché střechy (Michal Kotyk 06.07.2020 19:16) – Stavební úřad
  Dobrý den přeji.
  Nevím, zda jsem na správné adrese, tedy zda můj dotaz spadá do Vaší kompetence. Doufám, ale, že mi poradíte.
  Mám následující problém. Můj soused proměnil plochou střechu přístavby ve skladiště. Tak jak to dokumentuje přiložené foto. Střecha je ve stejné úrovni s mou, zhruba ve výšce 6 metrů nad ulicí. Nehledě na estetiku před mým oknem se obávám, že nezajištěné volně předměty mohou při případné větru ohrožovat okolí, právě proto, že jsou umístěny vysoko nad okolím. Podotýkám, že se nejedná o přechodné umístění materiálu pro případnou rekonstrukci, spíše o sběr. Zda to odporuje stavebním předpisům nemohu posoudit.
  Přeji pěkný den a doufám na brzkou odpověď.
  Michal Kotyk
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:44)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Ten byl předán oddělení státního dozoru, odboru stavebního, který v souladu s ust. § 42 správního řádu prověří, zda je důvod zahájit řízení z moci úřední.
   S pozdravem
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Idetifikační číslo provozovny (Dana Tučková 29.06.2020 8:37) – Živnostenský úřad
  Dobrý den ,na Praze 4 provozuji dvě restaurace a potřebovávala bych dohledat jejich identifikační číslo. Na koho se mohu obrátit?
  Děkuji D.Tučkoá
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:41)
   Dobrý den,
   pro zjištění identifikačního čísla provozovny v registru živnostenského podnikání Vám doporučuji nahlédnout do veřejného registru: www.rzp.cz , kde jsou uvedeny i identifikační čísla provozoven.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Martinková (Petra 30.06.2020 10:28) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, potřebuji zjistit zda Somatoterapie také spadá pod volnou živnost? Popř. pod co spadá?
  Pro vysvětlení je to psychoterapeutická metoda, která se provádí na těle formou masáže.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:38)
   Dobrý den,
   název činnosti Somatoterapie v živnostenském zákoně není uveden. Doporučuji Vám seznámit se s nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zde jsou blíže popsané činnosti, které se zařazují do jednotlivých živností. Obsahovou náplní vázané činnosti: masérské, rekondiční a regenerační služby je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží ( které jsou prováděny na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních a rekondičních služeb ( například parafínové zábaly).
   S pozdravem
   Ing. PavlaMelšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Změna příjmení (svatba) (Simona Zenčenková 30.06.2020 11:28) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  jak mám prosím postupovat při změně příjmení (svatba)?
  Je potřeba vystavit nový ŽL? Pokud ano, mohu do té doby fakturovat?
  Děkuji za odpověď, SZ.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:35)
   Vážená paní magistro,
   kontrolou Vašich údajů jsem zjistila, že v registru živnostenského podnikání již máte změněné příjmení. Z tohoto důvodu není nutné změnu příjmení nahlašovat živnostenskému úřadu. Své údaje v tomto registru si můžete ověřit na www.rzp.cz. Záležitost fakturování nespadá do kompetence živnostenských úřadů.
   S pozdravem
   Ing. PavlaMelšová
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout