Akce pořádané pro seniory v roce 2021


!!! Důležité upozornění !!!


Přihlášky na akce jsou přijímány výhradně telefonicky na linkách uvedených v plánu akcí!
Tyto telefonické přihlášky jsou přijímány podle pořadí, jak se kdo dovolá, a to do vyčerpání kapacity.
Pokud bude o akci zvýšený zájem, rádi ji zopakujeme.
Nechoďte prosím na akce bez přihlášení!

  • Níže jsou akce prezentovány jako náhledové obrázky určitého měsíce (nemusejí být vidět všechny akce).
  • Kliknutím na kterýkoliv z nich se vám přehled akcí otevře jako dokument PDF, který je lépe čitelný a zároveň si ho můžete stáhnout či vytisknout.
  • Publikované přehledy akcí bývají někdy aktualizovány podle toho, jak jsou akce doplňovány. Týká se to hlavně těch, které jsou v přehledu nejníže (tedy budoucí měsíce).
  • Na uvedených akcích může být pořizován obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro použití na webových stránkách, v tištěném periodiku a na sociálních sítích MČ Praha 4.
Dlouhodobé akce:

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI
TABULKA AKCÍ - listopad 2021 - new-page-001


KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI
TABULKA AKCÍ - říjen 2021 - kopie-page-001


!!! DALŠÍ MĚSÍCE V PŘÍPRAVĚ !!!Počet vstupenek na uvedené akce je omezen.
Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4.
Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na linkách uvedených u akcí!

  • Pořadatelem akcí je městská část Praha 4.
  • Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu. 
  • Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku, který je uveden v občanském průkazu. 
  • Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený!

Výše uvedené akce jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4!

Upozorňujeme, že katastrální území:

  • Chodov. Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence městské části Praha 11 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4"). 
  • Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Točná a Libuš patří do kompetence městské části Praha 12 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4").
Zveřejnil: Vít Drbal   |   Aktualizováno: 12.10.2021
Vytisknout