Akce pořádané pro seniory v roce 2020


!!! Důležité upozornění !!!


Na akce se hlaste na uvedených číslech.
Přihlášky se přijímají pouze tam a to od data uvedeného u dané akce.
Účast na akcích je podmíněna telefonickým přihlášením.
Aktivity jsou určeny pouze pro seniory (od 63 let) s trvalým pobytem na MČ Praha 4.
Při přihlašování je nutné uvést jméno, ulici (bydliště) a tel. kontakt (pro případ zrušení akce).
  • Níže jsou akce prezentovány jako náhledové obrázky určitého měsíce (nemusejí být vidět všechny akce).
  • Kliknutím na kterýkoliv z nich se vám přehled akcí otevře jako dokument PDF, který je lépe čitelný a zároveň si ho můžete stáhnout či vytisknout. 
  • Na uvedených akcích může být pořizován obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro použití na webových stránkách, v tištěném periodiku a na sociálních sítích MČ Praha 4.

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI

TABULKA AKCÍ - říjen 2020

TABULKA AKCÍ -září 2020

Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4.

  • Pořadatelem akcí je městská část Praha 4.
  • Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu. 
  • Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku, který je uveden v občanském průkazu. 
  • Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený!

Výše uvedené akce jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4!

Upozorňujeme, že katastrální území:

  • Chodov. Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence městské části Praha 11 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4"). 
  • Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Točná a Libuš patří do kompetence městské části Praha 12 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4").
Zveřejnil: webmaster Roman Rogner   |   Aktualizováno: 21.09.2020
Vytisknout