Jazyková vybavenost a informovanost pro dospělé

Nabídka vzdělávacích kurzů  pro dospělé cizince, žijící na území MČ Prahy 4.

Cíle:

  • prohloubení znalosti českého jazyka 
  • rozvíjení jazykových kompetencí, komunikačních strategií a sociokulturních dovedností ve všech oblastech života v ČR
  • seznámení cizinců  s mírně pokročilou i pokročilou znalostí češtiny, s českými reáliemi, kulturními a sociálními zvyklostmi typickými pro české prostředí.