Aktuality z FAMILYWEBU

 • VÝSLEDKY ANKETEY - Jak využíváte lesy a lesoparky na jihu Prahy 4 a Praze 12?


  Nejnavštěvovanější přírodně-rekreační lokalitou v oblasti je podle výsledků ankety les Kamýk s oblíbeným zookoutkem. Následuje trojice lokalit, kterou opakovaně navštěvuje přibližně polovina respondentů - lesopark Hodkovičky, údolí Lhoteckého a Zátišského potoka. Respondenti využívají uvedené lokality především k procházkám a pozorování přírody. Častou aktivitou je zde také venčení psů. Návštěvnost přírodně-rekreačních lokalit v severní části území je podstatně nižší.
 • Praha 4 proti výstavbě sedmdesátimetrové kancelářské budovy


  Městská část Praha 4 bude i nadále podnikat kroky proti výstavbě Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, které považuje za předimenzovanou stavbu, nevhodnou do této lokality. Protože Magistrát hlavního města Prahy umístění devatenáctipodlažní budovy na nároží obou ulic už pravomocně potvrdil, nemá Praha 4 jinou možnost, než pokusit se zvrátit toto rozhodnutí u soudu. O podání správní žaloby rozhodla Rada městské části Praha 4 ve středu 1. února 2023.
 • Jarní koncerty na Nuselské radnici 2023


  Vstupenky na jednotlivá koncertní vystoupení v rámci oblíbeného cyklu "Jarní koncerty na Nuselské radnici", která tradičně proběhnou v měsících únor, březen, duben a květen, lze od středy 1. února 2023 zakoupit na pobočce Czech POINT v budově úřadu MČ Praha 4 na Budějovické (Antala Staška 2059/80b). Cena vstupenky na jednotlivé koncerty je 50 Kč. Na místě pak již vstupenky koupit nelze. Program a více v článku ...
 • Mrazy se mohou ještě vrátit, nenechte nikoho umrznout na ulici


  Hlavní město provozuje kompletní zimní humanitární opatření na ochranu zdraví a životů lidi bez přístřeší. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která funguje až do 31. 3. 2023. V případě přetrvávajících mrazů může být tato pomoc prodloužena.
 • ZŠ Jílovská opět hostila mezigenerační šachový turnaj


  Po dvouleté přestávce, vynucené onemocněním Covid-19, proběhl 26. ledna 2023 na ZŠ Jílovská tradiční mezigenerační šachový turnaj. Letos to byl již osmý ročník. Schopnosti si zde poměřilo celkem 30 účastníků z řad žáků školy a seniorů z MČ Praha 4.
 • Záchranáři se zvířecími pacienty se přesunuli do Ďáblic


  Záchranáři ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze 5 - Jinonicích se i se svými zvířecími pacienty přesunuli dočasně do Ďáblic v Praze 8. Důvodem je zahájení stavby nového zázemí Záchranné stanice. Po celou dobu stavby bude stanice fungovat v neveřejné části areálu Zahradnictví Ďáblice, které stejně jako záchranná stanice spadá pod příspěvkovou organizaci Lesy hlavního města Prahy.
 • Praha 4 také letos pracuje s participativní částí rozpočtu


  Městská část Praha 4 při schvalování rozpočtu na rok 2023 vyčlenila 3 miliony korun na proces participativního rozpočtování. Cílem je zlepšit stav prostředí a fungování městské části a zapojit do plánování a rozhodování veřejnost. Harmonogram a pravidla participativního rozpočtu na letošní rok dnes schválila Rada městské části Praha 4.
 • Dotační programy městské části Praha 4


  Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 začala ve středu 11. ledna 2023 a bude ukončena ve středu 25. ledna 2022 v 18:00 hod. Více o dotacích v článku...
 • V Braníku vzniká vodní biotop


  V polovině ledna 2023 byla oficiálně zahájena výstavba biotopu Braník na konci ulice Za Mlýnem. Dlouhodobě plánovaná investiční akce spočívá ve vybudování umělého vodního biotopu, jezera s plochou 240 m2 a maximální hloubkou 1,8 metru, s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin a na ně vázaných živočichů ve vyvýšené nivě Kunratického potoka.
 • ANKETA: Jak využíváte lesy a lesoparky na jihu Prahy 4 a Praze 12?


  Praha 4 připravila ve spolupráci s Prahou 12 a Katedrou zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity anketu o stavu a využívání přírodně-rekreačních lokalit v oblasti Braníka, Hodkoviček, Lhotky, Kamýku a Modřan. V anketě lze odpovídat až do 31. ledna 2023. Více a přístup do ankety na odkazu ...
 • Od února 2023 může změna vyhlášky zvýšit cenu školního stravování


  Od 1. února 2023 připravuje MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Touto vyhláškou jsou upraveny, kromě jiného, dva základní ukazatele. Jsou to: rozpětí finančního limitu na nákup potravin pro stanovení výše úplaty za školní stravování a měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka - tzv. spotřební koš.
 • Tříkrálový koncert v kostele svatého Prokopa


  Kdo procházel 10. ledna 2023 v čase mezi půl pátou a půl šestou večerním Braníkem ulicí Školní, určitě se zasnil při pohledu na korunu stromu před kostelíkem svatého Prokopa, ozdobenou řetězem zlatých světýlek, které kromě stavby samotné měkce rámovaly celé jeho okolí.
 • Zápisy do 1. tříd ZŠ na školní rok 2023/2024


  V letošním roce se zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 budou konat v termínu 12. a 13. dubna 2023, s výjimkou ZŠ Plamínkové (pouze ve středu 12. 4.) a ZŠ U Krčského lesa (ve dnech 11. a 12. 4. 2023). Co budou potřebovat rodiče nebo zástupci dětí s sebou k zápisu a další podrobnosti najdete v článku.
 • Buďte s pyrotechnikou opatrní a dbejte zákazu používání tam, kde a kdy to vyhláška nepovoluje!


  Na většině území metropole platí od roku 2020 vyhláška, která používání volně prodejné pyrotechniky v podstatě zakazuje. Ve dnech jako je Silvestr a Nový rok je pak používání výše zmíněné pyrotechniky možné, ale je omezeno řadou zakázaných lokalit. Před odpalováním pyrotechniky se tedy třeba pomocí odkazu na mapku v článku raději podívejte, zda se nevystavujete možnému citelnému postihu. Že pyrotechnika vesměs nepatří do rukou dětem a také osobám, které nejsou "úplně fit" a mohly by ohrozit sebe či okolí, to snad netřeba zdůrazňovat.
 • Vánoční stromky do popelnice nepatří


  Vánoční stromek zaplní téměř celou popelnici a do dalšího svozu tak znemožní její užívání. Správný postup likvidace tradičního vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnic na směsný odpad. Více v článku ...
 • Betlémské světlo už svítí i na Úřadu MČ Praha 4


  Skauti z oddílu Utah z Krče přinesli v pondělí 19. prosince 2022 odpoledne ve své lucerničce na radnici Prahy 4 Betlémské světlo. To k nám do Prahy doputovalo přes Brno a Vídeň až z dalekého Betléma, aby jako symbol míru a přátelství ozářilo i domácnosti v Praze 4. Tradičně je do Evropy přivážejí rakouští skauti, v České republice je poté vlaky rozvážejí čeští skauti a skautky.
 • Praha 4 pomůže svým školám uhradit vysoké náklady za teplo a světlo


  Deset milionů korun pošle městská část Praha 4 svým základním školám. Jsou určeny na úhradu vysokých cen energií.
 • Děti z Prahy 4 opět obdarovaly malé děti z Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici


  Už dvanáctý ročník sbírky s názvem „Děti dětem“, organizované Prahou 4 v mateřských a základních školách zřizovaných čtvrtou městskou částí, zajistil pro Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici potřebné věci v odhadované hodnotě 400 000 korun. Celkem se do sbírky zapojily děti z 34 základních a mateřských škol.
 • Ježíšek pamatoval i na znevýhodněné děti


  Již tradičně, s blížícími se vánočními svátky, proběhla ve čtvrtek 15. prosince 2022 odpoledne na Odboru sociálním MČ Praha 4 v budově radnice na Antala Staška netrpělivě očekávaná Vánoční besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Samotná besídka byla spojena i s předáváním dárků v rámci celorepublikové akce „Krabice od bot“.
 • Hledáme chůvy pro domácí hlídání


  Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 hledá nové posily do týmu chův pro zajištění služby domácího hlídání. Chůva a kandidátka na ni musí mít především ráda děti, pokud má některou z profesních kvalifikací Chůva (Chůva do zahájení povinné školní docházky, Chůva v dětské skupině) je to výhoda, nikoli podmínka.
 • IKEM varuje: Dejte si pozor na klamavé SMS, nejsou od nás!


  V posledních dnech se opět objevují v telefonech našich starších spoluobčanů nevyžádané SMS, které se neoprávněně zaštiťují známou značkou na poli medicíny, kterou bezesporu IKEM je. Pod hlavičkou neexistujícího "centra" jsou pak senioři zváni na preventivní měření, které je pochopitelně jinde než v IKEM a teprve na místě zjišťují, že ani měření nebude, ale želové kaplse si koupit mohou...