Popis aktivit

  1. Akreditovaný seminář pro pedagogický sbor -vzdělávací program Čeština – metody práce s heterogenní skupinou

  2. Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka na ÚJOP UK

Zveřejněno: 19.08.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout