Vzdělávání pedagogického personálu

Tento projekt je zaměřen na poskytování akreditovaného vzdělávání pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol v oblasti vzdělávání i začleňování dětí cizinců.

Cíle:

  • zvýšení kompetencí pedagogů základních škol při výuce a integraci dětí cizinců
  • rozšíření implementace strategie podporovat školy nejen v realizaci různých vzdělávacích a integračních aktivit, ale i v náležitém proškolení pedagogického personálu pracujícího s dětmi cizinci.
  • zajištění dostatečné kapacity škol  na vzdělávání a integraci dětí cizinců
  • posílení  efektivní realizace integračních opatření ve školách