Projektové aktivity

1. - kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka jsou určeny výhradně migrantům ze třetích zemí žijících na území MČ Praha 4 a blízkého okolí. Budou realizovány dva kurzy v rozsahu 50 vyučovacích hodin, kurzy budou  realizovány paralelně 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách, a to od září do prosince 2019 (nultá rozřazovací lekce podle úrovně znalosti jazyka a následně 23 lekcí výuky, poslední lekce testování). Kurzy budou probíhat v prostorách Nuselské radnice. 

2. - kurz sociokulturní orientace

Kurzy budou realizovány blokově v časové dotaci 3x 3 vyučovací hodiny s přestávkou, seznámí cizince jazykově maximálně srozumitelnou formou se základními kulturně společenskými tématy specifickými pro české prostředí.
Kurzy budou probíhat  ve výukových prostorách Centra integrace cizinců, který rovněž zajistí pro rodiče s dětmi Dětský klub.

Zveřejněno: 19.08.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout