Vzděláváním k integraci

Aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na vzdělávání úředníků veřejné správy, kteří při své práci vstupují do kontaktu s cizinci. 

Cíle:

  • prostřednictvím nabídky vzdělávacích aktivit usnadnit komunikaci ÚMČ Praha 4 se skupinou především dospělých cizinců a podpořit tak jejich integraci do společnosti.