Volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy - 23. a 24. září 2022


Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil 6. dubna 2022 na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Rozhodnutí následně kontrasignoval předseda vlády.

STRÁNKY SE POSTUPNĚ DOPLŇUJÍ O NOVÉ OBLASTI A INFORMACEVyhlášení voleb ve sbírce zákonů č. 81/2022 Sb.

V některých obcích a městech proběhnou i volby senátní (přehled senátních obvodů). MČ Praha 4 letos senátora nevolí.

Přehled termínů a lhůt pro komunální volby 2022 najdete ke stažení na odkazu ZDE (PDF cca 70 kB)

Úplné informace k volbám do zastupitelstev měst a obcí najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na odkazu ZDE .

Kdo je voličem
  • Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v této obci (resp. městské části) přihlášen k trvalému pobytu.
  • Právo volit má také státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci (resp. městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
  • Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento občan prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále prokáže přihlášení k trvalému pobytu v obci.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
a) Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Pár informací dopředu


(ještě než zde vzniknou a budou naplněny sekce pro voliče, kandidáty a pro volební komise)
  • Pro všechny - zkontrolujte si platnost dokladů a nenechávejte řešení na poslední chvíli! O nový občanský průkaz můžete totiž zažádat již půl roku před koncem platnosti stávajícího.
  • Pro potenciální členy okrskových volebních komisí - první zasedání komisí musí proběhnout do 2. 9. 2022, přihlašování do komisí tak letos zasáhne období prázdnin a dovolených.
  • Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) si mohou přihlášku stáhnout již nyní na těchto odkazech: PŘIHLÁŠKA (soubor *.docx) nebo PŘIHLÁŠKA (soubor *.PDF).
  • Podmínky pro členství v OVK najdete na odkazu ZDE nebo v sekci pro okrskové volební komise. Ve zkratce se dá říci, že členem může být každý volič s těmito výjimkami: věk 18+ nejpozději k datu slibu člena OVK, nesmí být kandidátem pro tyto volby.
  • Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.


Komunální volby 2022Vloženo: 06.04.2022 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 06.04.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 04.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout