Územní rozvoj

 • Pozvánka na představení konceptu revitalizace parku za podolským kostelem


  Na základě ankety o stavu a využívání vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí bylo upřesněno zadání ideové studie a vysoutěžen zpracovatel. Stala se jím architektka Lucie Vlachová, která nyní pracuje na konceptu návrhu. Představení konceptu proběhne ve středu 25. května 2022 v 18 hodin. Více v článku...
 • Začalo druhé kolo projednání Metropolitního plánu. Řekněte nám svůj názor!


  V úterý 26. dubna 2022 byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu hl. m. Prahy, který bude určovat budoucí podobu hlavního města. Zveřejněním upraveného návrhu vstoupil Metropolitní plán do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. V rámci tohoto kola může kdokoliv uplatnit svou připomínku a vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podávat námitky, a to nejpozději do 30. června 2022.
 • Spořilovská spojka: zakrytí v nedohlednu!


  Obyvatelé Spořilova, především z okolí Spořilovské, čekají řadu let na řešení problému, který jim přináší nadměrný hluk a emise z těžké kamionové dopravy. Úlevu jim má přinést těžké zakrytí této nadměrně zatížené komunikace připravované minimálně od roku 2015. To je stále v nedohlednu.
 • Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy


  Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je pro řadu obyvatel žijících v jeho okolí klidným koutem přírody. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší než dnes. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto začíná připravovat krajinářskou studii, která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou podobu území, která bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné přírodní hodnoty.
 • Výstavbu bytového domu na trávníku u sokolovny Praha 4 odmítá


  Městská část Praha 4 zásadně nesouhlasí se změnou Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku v Michli zkráceným postupem. Tento návrh by znamenal změnu plochy zeleně městské a krajinné /ZMK/ na plochu všeobecně obytnou /OV/ s předpokládaným kódem míry využití území H za účelem výstavby bytového domu. Rada městské části Praha 4 považuje dosavadní využití pozemku v Michli jako plochy městské zeleně za stabilizované.
 • Praha 4 nesouhlasí s výměnou parku za parkovací místa


  Městská část Praha 4 zásadně a rozhodně nesouhlasí se směnou pozemků v katastrálním území Karlín za pozemek s veřejnou zelení v katastrálním území Záběhlice, který se nachází v Praze 4, jak ji navrhlo hlavní město. Rozhodla o tom ve středu 30. března 2022 Rada městské části Praha 4.
 • Seznamte se s výsledky ankety k revitalizaci vnitrobloku a parku za podolským kostelem


  Známe výsledky online ankety k možnostem revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí. Stanou se důležitým podkladem pro zpracovatele ideové krajinářsko-architektonické studie revitalizace tohoto území. Ten bude vybrán v horizontu několika týdnů.
 • Bytový dům místo rodinného domu Praha 4 nechce


  Městská část Praha 4 zaujala negativní stanovisko k zamýšlené výstavbě bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími a 14 bytovými jednotkami na místě původního rodinného domu č. p. 306 v ulici V Hodkovičkách. Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení o vydání společného povolení toto stavby vznesla následující námitky: Záměr nepřihlíží k charakteru území a svými parametry adekvátně nereaguje na dosavadní zástavbu. Záměr nerespektuje výškovou hladinu okolní zástavby.
 • Branická a její okolí prošly kompletní revitalizací


  Nový povrch a mobiliář, několik desítek stromů i místo pro setkávání – to všechno získala Branická ulice spolu se svým okolím díky rekonstrukci svého zhruba kilometrového úseku. Skončily tak téměř šestileté práce probíhající v několika etapách. Opravy za téměř 90 milionů korun provedla Technická správa komunikací hlavního města Prahy.
 • Směna pozemků umožní vybudování nového parku v Praze 4


  Rada městské části Praha 4 vyslovila souhlas se směnou pozemků v Michli, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, za pozemky v Libni, které jsou ve vlastnictví akciové společnosti Eurovia. Tato směna umožní vyřešit letitý problém městské části Praha 8, jejíž úřad se nachází na pozemcích Eurovie, zatímco v Praze 4 vybuduje Eurovia na pozemcích, které směnou v sousedství svého sídla získá, veřejně přístupný park.
 • Jak se vám líbí návrh regenerace parku Na Fidlovačce?


  Před několika dny byla dokončena krajinářská studie parku Na Fidlovačce. Seznamte se s jejími závěry a přispějte svými podněty v krátké anketě. Více v článku ...
 • Jak revitalizovat vnitroblok a park za podolským kostelem?


  Bydlíte v blízkosti kostela sv. Michaela Archanděla v Podolí? Máte rádi klid a zeleň vnitrobloku a parku? Hrajete míčové hry na sportovním plácku nebo chodíte s dětmi na zdejší dětské hřiště? Přispějte svými názory a zkušenostmi v této anketě!
 • Seznamte se s výsledky anket k revitalizaci dětských hřišť Ohradní a Podolská


  Obě ankety proběhly na přelomu ledna a února 2022 za poměrně velké účasti respondentů. Anketu k dětskému hřišti Ohradní vyplnilo 191 respondentů, k dětskému hřišti Podolská pak 173 respondentů. Organizátoři všem respondentům děkují a jejich názorů a tipů si váží.
 • Územní studie Nové Dvory pokročila do další fáze


  Lokalita Nových Dvorů patří ke klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš). Územní studie pro tuto lokalitu pokročila v letošním roce do další fáze, veřejnost má opět možnost se k ní vyjádřit.
 • Přispějte svými názory k revitalizaci dětských hřišť Ohradní a Podolská


  Městská část Praha 4 plánuje letos revitalizovat dětská hřiště Ohradní a Podolská. Využíváte některé z těchto hřišť, případně obě? Co se vám zde líbí a nelíbí? Co byste si tu přáli změnit/zlepšit? Aby podoba a náplň dětských hřišť co nejvíce vyhovovala vašim potřebám, přispějte prosím svými postřehy a názory v této krátké anketě. Děkujeme za spolupráci!
 • Praha 4 se odvolá proti rozhodnutí o umístění stavby AC Budějovická


  Stavební úřad Prahy 4 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Administrativní centrum Budějovická, jak mu to na konci listopadu letošního roku nařídil Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy. Se stavbou více než sedmdesátimetrové kancelářské budovy na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova zásadně nesouhlasí Praha 4. Rada městské části na svém posledním zasedání vyjádřila znepokojení nad změnou právního názoru magistrátního odboru, který v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení. Proti rozhodnutí o umístění stavby se městská část Praha 4 odvolá.
 • Opravená terasa na Budějovické je opět otevřena


  V pátek 10. prosince 2021 se opět pro veřejnost otevřela terasa nad jižním vestibulem metra C – Budějovická. Samotná rekonstrukce probíhala od července letošního roku a hlavní město přišla na přibližně 34 milionů korun. Výstup z metra, pokud v pondělí dobře dopadne přejímka, má být podle DPP otevřen již následující den.
 • Ne mrakodrapu na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova!


  Praha 4 dlouhodobě a opakovaně odmítá téměř dvacetipodlažní, více než 70 metrů vysokou budovu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Magistrát hlavního města Prahy sice v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení, teď ale nepochopitelně otočil a nařídil Stavebnímu úřadu Prahy 4, aby rozhodl ve věci žádosti společnosti OPAL REAL o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané AC Budějovická.
 • Pomozte nám změnit veřejná prostranství podél Podolského nábřeží až k Barrandovskému mostu


  Připravovanou revitalizací Nedvědova náměstí a nastíněnou možností regenerace Branických skal to nekončí, ale začíná! Podél Vltavy mezi Podolskou vodárnou a Barrandovským mostem je ještě řada veřejných prostranství, která by si jistě zasloužila nechat vdechnout nový život. A proto se na vás obracíme s další anketou. Čas máte do 6. prosince 2021 a podrobnosti najdete v článku na odkazu...
 • UPOZORNĚNÍ: Setkání k revitalizaci Roztylského náměstí je zrušeno!


  Upozorňujeme veřejnost, že setkání nad studií revitalizace Roztylského náměstí sever se v úterý 23. listopadu 2021 nekoná. Důvodem je onemocnění autora studie architekta Zdeňka Sendlera. O náhradní termínu, kdy se avizované sekání uskuteční, vás budeme včas informovat.
 • Přispějte svým názorem k revitalizaci Branických skal


  Navštěvujete rádi Branické skály? Co se vám zde líbí a nelíbí? Máte nápady, jak zlepšit a zpříjemnit prostředí této jedinečné přírodní památky ve správě Městské části Praha 4? Vyjádřete, prosím, svůj názor prostřednictvím této ankety. Anketa je otevřena až do 7. listopadu 2021, více na odkazu...