Územní rozvoj

 • Jak návštěvníci hodnotí vizi dalšího směřování parku Na Pankráci?


  Seznamte se s výsledky srpnové ankety, ve které mohli respondenti poskytnout zpětnou vazbu k nejvýznamnějším navrhovaným změnám. V článku výsledky ankety ke stažení.
 • Budoucnost pasáže u stanice metra C Budějovická


  Městská část Praha 4 a Magistrát hlavního města Prahy představují projekt, jehož cílem je na vrhnout proměnu pasáže u stanice metra C Budějovická. Průchod, který spojuje Olbrachtovu ulici s ulicí Antala Staška, nabízí v současné kromě vstupu do stanice metra severním a jižním vestibulem, vstup do obchodního centra DBK a řadu obchůdků a provozoven služeb. V budoucnu by se měl proměnit ve víceúčelový prostor.
 • Jaké výsledky přinesla anketa ke generelu správy a rozvoje Branických skal?


  Cílem ankety bylo představit možná opatření v různých částech území této přírodní památky a zjistit, do jaké míry jsou vítaná z pohledu návštěvníků. Zúčastnilo se 459 respondentů, kteří kromě hodnocení přístupu k jednotlivým lokalitám na škále přispěli bezmála šesti sty individuálními podněty a připomínkami. Více a výsledky v článku ...
 • ANKETA: Jak se vám líbí vize dlouhodobého rozvoje parku Na Pankráci?


  Příprava generelu správy a rozvoje parku Na Pankráci pokročila do fáze, kdy je správný čas zjistit názory návštěvníků parku na hlavní navrhovaná opatření. Praha 4 se na vás proto obrací s další anketou, která napomůže zpětné vazbě. Čas na vyplnění ankety je do 22. srpna 2022.
 • Praha 4 rozhodně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.


  Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hlavního města Prahy na zasedání Zastupitelstva městské části ve středu 29. června 2022. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy ze 40 přítomných celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.
 • ANKETA: Jak hodnotíte navrhovaný přístup ke správě a rozvoji Branických skal?


  Práce na celkovém plánu správy a rozvoje Branických skal pokročily a nastal správný čas získat k rozpracovanému dokumentu zpětnou vazbu občanů, kteří v okolí této přírodní památky žijí a rádi ji navštěvují. Vyjádřete, prosím, svůj názor v červencové online anketě!
 • Známe výsledky ankety ke konceptu revitalizace parku za podolským kostelem


  V červnové anketě mohli respondenti zhodnotit navrhovaný přístup ke klíčovým tématům revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem. Ve všech diskutovaných okruzích má navrhované řešení vysokou míru přijatelnosti v rozmezí 81 - 89 % celkem a 68 - 77 % v případě obyvatel sousedních domů. Více na odkazu ...
 • Rekonstrukce dětského hřiště U Kublova


  Uživatelé a návštěvníci dětského hřiště U Kublova se v letošním roce dočkají výrazné proměny tohoto herního areálu. Na přelomu června a července zahájí městská část Praha 4 kompletní rekonstrukci.
 • Přijďte na procházku s odborníky podél Botiče v Michli


  Jaké jsou možnosti revitalizace břehů Botiče v Michli? Jak zlepšit vzhled a prostupnost břehů a zvýšit jejich rekreační potenciál? Jaké projekty města byly na toku a březích Botiče v nedávné době realizovány nebo se chystají? Přijďte ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:45 k dětskému hřišti za areálem MŠ K Podjezdu a zapojte se do diskuse!
 • Zapojte se do diskuse o budoucnosti Branických skal!


  Máte rádi Branické skály? Přijďte a diskutujte s odborníky, kteří nyní pracují na generelu správy a rozvoje této přírodní památky, nebo vyjádřete své názory v online anketě, která poběží v průběhu léta. Účastníci komentované procházky, vedené zpracovateli generelu, vyrazí v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod. od divadla Dobeška.
 • Zajímáte se o Trojmezí? Zúčastněte se některé z červnových akcí IPR v této lokalitě


  Odborný tým Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v současnosti mapuje informace o vnímání a využívání lokality návštěvníky, které budou využity v přípravě krajinářské studie Trojmezí. Na červen 2022 připravil několik možností, jak se do přípravy aktivně zapojit.
 • Jak se vám líbí koncept revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem? Napište nám svůj názor.


  Zajímá vás, jakým způsobem by se mohl proměnit vnitroblok a park za kostelem svatého Michaela archanděla v Podolí? Chcete ovlivnit budoucí podobu tohoto místa? Vyjádřete, prosím, svůj názor v anketě, kterou je možné vyplnit do 22. 6. 2022. Více a odkaz na anketu v článku ...
 • Přijďte nám říct svůj názor na budoucnost parku Na Pankráci


  Navštěvujete rádi park Na Pankráci? Přispějte, prosím, svým názorem ke vzniku dokumentu, který stanoví hlavní principy jeho dlouhodobého směřování. Zapojit se můžete účastí na některé z červnových komentovaných procházek parkem nebo vyplněním online ankety, které poběží v průběhu letních prázdnin.
 • Pozvánka na představení konceptu revitalizace parku za podolským kostelem


  Na základě ankety o stavu a využívání vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí bylo upřesněno zadání ideové studie a vysoutěžen zpracovatel. Stala se jím architektka Lucie Vlachová, která nyní pracuje na konceptu návrhu. Představení konceptu proběhne ve středu 25. května 2022 v 18 hodin. Více v článku...
 • Začalo druhé kolo projednání Metropolitního plánu. Řekněte nám svůj názor!


  V úterý 26. dubna 2022 byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu hl. m. Prahy, který bude určovat budoucí podobu hlavního města. Zveřejněním upraveného návrhu vstoupil Metropolitní plán do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. V rámci tohoto kola může kdokoliv uplatnit svou připomínku a vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podávat námitky, a to nejpozději do 30. června 2022.
 • Spořilovská spojka: zakrytí v nedohlednu!


  Obyvatelé Spořilova, především z okolí Spořilovské, čekají řadu let na řešení problému, který jim přináší nadměrný hluk a emise z těžké kamionové dopravy. Úlevu jim má přinést těžké zakrytí této nadměrně zatížené komunikace připravované minimálně od roku 2015. To je stále v nedohlednu.
 • Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy


  Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je pro řadu obyvatel žijících v jeho okolí klidným koutem přírody. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší než dnes. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto začíná připravovat krajinářskou studii, která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou podobu území, která bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné přírodní hodnoty.
 • Výstavbu bytového domu na trávníku u sokolovny Praha 4 odmítá


  Městská část Praha 4 zásadně nesouhlasí se změnou Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku v Michli zkráceným postupem. Tento návrh by znamenal změnu plochy zeleně městské a krajinné /ZMK/ na plochu všeobecně obytnou /OV/ s předpokládaným kódem míry využití území H za účelem výstavby bytového domu. Rada městské části Praha 4 považuje dosavadní využití pozemku v Michli jako plochy městské zeleně za stabilizované.
 • Praha 4 nesouhlasí s výměnou parku za parkovací místa


  Městská část Praha 4 zásadně a rozhodně nesouhlasí se směnou pozemků v katastrálním území Karlín za pozemek s veřejnou zelení v katastrálním území Záběhlice, který se nachází v Praze 4, jak ji navrhlo hlavní město. Rozhodla o tom ve středu 30. března 2022 Rada městské části Praha 4.
 • Seznamte se s výsledky ankety k revitalizaci vnitrobloku a parku za podolským kostelem


  Známe výsledky online ankety k možnostem revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí. Stanou se důležitým podkladem pro zpracovatele ideové krajinářsko-architektonické studie revitalizace tohoto území. Ten bude vybrán v horizontu několika týdnů.
 • Bytový dům místo rodinného domu Praha 4 nechce


  Městská část Praha 4 zaujala negativní stanovisko k zamýšlené výstavbě bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími a 14 bytovými jednotkami na místě původního rodinného domu č. p. 306 v ulici V Hodkovičkách. Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení o vydání společného povolení toto stavby vznesla následující námitky: Záměr nepřihlíží k charakteru území a svými parametry adekvátně nereaguje na dosavadní zástavbu. Záměr nerespektuje výškovou hladinu okolní zástavby.