Místní Agenda 21


Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe a zohledňuje konkrétní místní problémy. Jedná se o proces který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.
Logo místní Agenda 21
Městská část Praha 4 se v prosinci 2012 přihlásila k programu MA21.

Koordinátorem místní Agendy 21 je Mgr. Alžběta Korčáková Ph.D. z odboru kancelář starosty.
 
Zápisy a přehled Komise MA 21 najdete na odkazu ZDE .
¨
 

Přehled publikovaných článků

 • V Praze 4 vykvetly další květnaté louky


  Původně pilotní projekt květnaté louky v Novodvorské ulici z jara 2020 se postupně rozrostl. Nyní je v Praze 4 celkem 12 rozkvetlých ploch o celkové ploše téměř 4000 m2.
 • Akce "Ukliďme Česko" byla opět úspěšná


  Hlavní úklidový den projektu „Ukliďme Česko“ se v Praze 4, stejně jako v celé České republice, uskutečnil v sobotu 17. září 2022. Organizované skupiny dobrovolníků uklízeli v rámci tohoto projektu i vybraná území MČ Praha 4.
 • Den zdraví s Prahou 4 opět navštívily stovky obyvatel


  Tradiční preventivní akci Den zdraví uspořádala městská část Praha 4. Před obchodním centrem Arkády Pankrác byly v úterý 13. září 2022 pro zájemce všech generací připraveny preventivní programy i vyšetření.
 • Jak návštěvníci hodnotí vizi dalšího směřování parku Na Pankráci?


  Seznamte se s výsledky srpnové ankety, ve které mohli respondenti poskytnout zpětnou vazbu k nejvýznamnějším navrhovaným změnám. V článku výsledky ankety ke stažení.
 • MČ Praha 4 podporuje akci Ukliďme Česko


  Hlavní úklidový den projektu Ukliďme Česko se letos uskuteční v sobotu 17. září 2022. Městská část Praha 4 tradičně podporuje tuto dobrovolnickou akci odvozem nasbíraného odpadu a materiálním vybavením dobrovolnických skupin.
 • ANKETA: Dejte vizi revitalizace břehů Botiče správný směr


  Na základě loňské ankety a provedených analýz navrhl tým ČZU různé možnosti a varianty řešení sledovaného území okolo Botiče. Seznamte se s nimi a radost nám udělá vaše zpětná vazba na tyto návrhy. Odkaz na anketu v článku ...
 • POZVÁNKA: nepodceňujte prevenci, přijďte na Den zdraví s Prahou 4


  Na úterý 13. září 2022 připravila městská část Praha 4 pro své obyvatele tradiční Den zdraví. Od 11 do 18 hodin budou před OC Arkády Pankrác připraveny preventivní programy i vyšetření. V jednotlivých stáncích si mohou návštěvníci nechat změřit krevní tlak, BMI, cukr v krvi, bude zde k dispozici oční vyšetření (měření dioptrií, nitroočního tlaku) a od jedné hodiny odpoledne dermatologické vyšetření, které je aktuální zejména teď na konci léta.
 • Jaké výsledky přinesla anketa ke generelu správy a rozvoje Branických skal?


  Cílem ankety bylo představit možná opatření v různých částech území této přírodní památky a zjistit, do jaké míry jsou vítaná z pohledu návštěvníků. Zúčastnilo se 459 respondentů, kteří kromě hodnocení přístupu k jednotlivým lokalitám na škále přispěli bezmála šesti sty individuálními podněty a připomínkami. Více a výsledky v článku ...
 • ANKETA: Jak se vám líbí vize dlouhodobého rozvoje parku Na Pankráci?


  Příprava generelu správy a rozvoje parku Na Pankráci pokročila do fáze, kdy je správný čas zjistit názory návštěvníků parku na hlavní navrhovaná opatření. Praha 4 se na vás proto obrací s další anketou, která napomůže zpětné vazbě. Čas na vyplnění ankety je do 22. srpna 2022.
 • Praha 4 rozhodně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.


  Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hlavního města Prahy na zasedání Zastupitelstva městské části ve středu 29. června 2022. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy ze 40 přítomných celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.

 
 
 

Přehled publikovaných dokumentů

123
123