Zdravotní péče


Portál na vyhledávání lékařů
A dále pak zařízení, která úřadu poskytla své údaje:

Nemocnice a polikliniky


Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4
Telefon: 261 081 111
internet: www.ftn.cz

MEDICON, a. s. 
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80, Praha 4
Telefon: 261 006 111
internet: www.mediconas.cz

MEDISTYL – PHARMA, spol. s r. o.
Nuselská poliklinika
Táborská 325/57, Praha 4-Nusle
Telefon: 234 091 151

Poliklinika Spořilov, s.r.o.
Božkovská 2967/4, Praha 4
Telefon: 272 761 441

Poliklinika Zelený Pruh 
Rožkotova 1717/2, Praha 4 – Braník
Telefon: 234 105 111
Ambulantní péče a Mamma centrum (nádorové onemocnění prsu).

Hemodialyzační středisko a nefrologická ambulance Fresenius Medical Care
Kukučínova 1151/1, 142 00 Praha 4
Telefon: 241 729 828
internet: www.fresenius.cz

Praktičtí lékaři pro dospělé
Nad Malým mýtem 1739/2, Praha 4-Braník
Telefon: 244 466 159

Nefrologická ambulance
Poliklinika Budějovická, A. Staška 1670/80, Praha 4 (zelená budova, 6. patro)
Telefon: 261 006 408 
E-mail: praha-krc@fresenius.cz
Ordinační doba: Út, St: 8:00 – 15:00, Pá: 8:00 – 13:00
Zajišťujeme diagnostiku onemocnění ledvin, sledování a léčbu pacientů s již diagnostikovaným nefrologickým onemocněním.


Rehabilitační zařízení


Rehabilitace, Rehaterap, s.r.o.
Poliklinika Spořilov, Božkovská 2967/4, 141 00
Tel: +420 734 263 263
rehaterap@gmail.com
www.rehaterap.cz

Rehabilitace, Rehaterap, s.r.o.
U Plynárny 500/44 - Michle.
Tel: +420 734 264 264
rehaterap@gmail.com
www.rehaterap.cz


Léčebny dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče


Nemocnice na Františku – oddělení následné péče
Na Františku 8/847, 110 00 Praha 1 - Staré Město
tel. 222 801 220
internet: www.nnfp.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – Léčebna dlouhodobě nemocných
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
tel.: 261 081 111, 261 082 225, 261 083 808
e-mail: irena.mauleova@ftn.cz
internet: www.ftn.cz
Služby poskytovány především seniorům po ukončení hospitalizace ve FTNsP a s trvalým bydlištěm v Praze 4.

Léčebna dlouhodobě nemocných Chittussiho
Chittissiho 1, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 194, 224 311 200
e-mail: Idn6.reditel@seznam.cz
Lékařská péče pro dlouhodobě nemocné po předchozí dohodě.

Nemocnice Třebotov – lůžka následné péče
V lesoparku 81, 252 26 Třebotov
tel.: 257 899 947, 731 445, 459
e-mail: sekretariat@nemocnice.trebotov.cz
internet: www.nemocnice.trebotov.cz
Poskytované služby: následná péče po akutních stavech, operacích, poúrazových stavech, po implantacích endoprotéz, rehabilitace.

Psychiatrická léčebna Bohnice – Léčebna dlouhodobě nemocných
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel.: 284 016 271
e-mail: podatelna@plbohnice.cz
internet: www.plbohnice.cz
Hospitalizaci doporučuje lékař na základě zdravotního stavu, plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Nemocnice na Žižkově, SDI, s.r.o. – oddělení následné péče
Kubelíkova 16, 130 00 Praha 3
tel.: 222 730 013, 222 116 451
e-mail: sdikts@volny.cz
internet: www.nemocnicenazizkove.cz
Oddělení pro pacienty nemocnice na doléčení, návrh pro přijetí musí vyplnit ošetřující lékař.

Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Londýnská 15, 120 00 Praha 2
tel.: 222 521 104, 222 510 106
internet: www.geri.If1.cuni.cz
Poskytované služby: ambulantní a lůžková specializovaná geriatrická péče, diagnosticko-léčebná a rehabilitační péče o seniory, ošetřovatelská následná péče.
Ambulance – všeobecná geriatrická a interní, ambulance hojení ran, ambulance poruch paměti.

Ústřední vojenská nemocnice – Léčebna dlouhodobě nemocných
U Vojenské nemocnice 1, 169 02 Praha 6
tel.: 973 203 700, 973 203 706
e-mail: info@uvn.cz
internet: www.uvn.cz
Přednostně pro válečné veterány.

MEDICON  Hospitals s.r.o
5. května, 319 01 Humpolec
tel.: 565 501 311 (318 nebo 314)
Poskytované úkony: zdravotní a ošetřovatelské úkony, rehabilitace. Zařízení přijímá klienty na návrh lékaře.


Zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí


Prácheňské sanatorium, o. p. s. Loucký mlýn
Radčice 58, 389 01 Vodňany
tel.: 383 384 888, 608 555 543, 608 555 529
e-mail: projekty@alzheimercentrum.cz
internet: www.alzheimercentrum.cz
V zařízení nabízejí přechodný i trvalý pobyt, přijímají pacienty z celé ČR.

Diakonie ČCE – Domov odpočinku ve stáří
Rovné 58, 411 87 Krabčice
tel.: 416 845 227, 603 480 526
e-mail: placha.krabcice@diakonie.cz
internet: www.diakoniecce.cz/krabcice.html
V zařízení nabízejí trvalý pobyt, přijímají pacienty z celé ČR.

Letiny Lázně s.r.o.
Letiny 70, 336 01 Blovice
tel.: 371 596 046, 603 533 046
fax: 371 596 039
V zařízení nabízejí trvalý pobyt, přijímají pacienty z celé ČR.

Sanatorium TOPAS s.r.o.
Masarykovo náměstí 13, 250 83 Škvorec
e-mail: al.kucera@sanatorium-topas.cz
internet: www.sanatorium-topas.cz
V zařízení nabízejí přechodný i trvalý pobyt. Přijímají pacienty z celé ČR.

LOTOS
Ostředek1 257 24  Chocerady
tel.: 317 795 430, 777 119 184
fax: 317 795 030
e-mail: lotos@lotos-ostredek.cz
internet: www.lotos-ostredek.cz
V zařízení nabízejí přechodný i trvalý pobyt.

Člověk zpět k člověku – Dům domácí péče
Samopše 15, 285 06 Sázava
tel.: 327 321 922
fax: 327 321 922
e-mail: n.samopse@worldonline.cz
internet: www.buril.net/samopse
V zařízení nabízejí přechodný pobyt pro pacienty z celé ČR

Alzheimer centrum Zlosyň
Zlosyň 160, 277 44 Vojkovice u Kralup
tel.: 315 792 801, 774 774 021
e-mail: zlosyn@alzheimercentrum.cz
V zařízení nabízejí ošetřovatelskou péči a i hospicovou péči.

Alzheimer centrum, lázeňský pobyt – Piešťany
Rekreačná 7, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
tel.: +421 337 723 336, +421 918 790 710
e-mail: piestany@alzheimercentrum.sk
internet: www.alzheimercentrum.cz


Hospice


Hospic Malovická
Malovická 2, 140 00 Praha 4 - Spořilov
Provozovatel: Občanské sdružení Soft Palm
e-mail: hospic.malovicka@gmail.com
Cílová skupina: osoby v terminálním stadiu nemoci, důstojná péče o pacienty.

Domácí hospic Cesta domů
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
tel.: 283 850 949, 775 166 863
e-mail: info@cestadomu.cz
internet: www.cestadomu.cz
Cílová skupina: osoby v terminálním stadiu nemoci, rodinní pečovatelé, důstojná péče o pacienty.

Hospic Štrasburk, o. s.
Bohnická 12, 180 00 Praha 8
tel.: 283 105 511, fax: 283 105 577
e-mail: kancelar@hospicstrasburk.cz, recepce@hospicstrasburk.cz
internet: www.hospicstrasburk.cz
Cílová skupina: nemocní v terminálním stadiu nejen onkologických onemocnění, důstojná péče o pacienty.

Vloženo: 07.02.2014   |   Aktualizováno: 04.08.2020 – Vít Drbal
Vytisknout