Pedagogická pracovní skupina k integraci cizinců


Dílčí projekt č. 1 je zaměřen na pedagogické pracovníky škol, kteří pracují s dětmi cizinců z třetích zemí na území MČ Prahy 4.

Cíle:
  • metodická pomoc učitelům ZŠ a MŠ
  • možnost získávat nové informace o metodách ve vyučovacích procesech
  • zvýšit kompetence pedagogů mateřských a základních škol
  • prohloubit jejich odbornost při výuce žáků s OMJ.
  • podporu pedagogů v jejich práci
  • vzájemná setkávání pedagogů škol za účelem předávání zkušeností a možností porovnat metody výuky
  • předávání znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na výuku českého jazyka jako cizího jazyka, na doplnění či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů