Pomoc seniorům


 

Poskytování zdravotních úkonů v bytě uživatele a ve zdravotnických zařízeních

Domácí zdravotní péče – Medicon, a. s. (poliklinika Budějovická)

Antala Staška 80, 140 46 Praha 4
tel.: 261 006 111
e-mail: info@mediconas.cz
internet: www.mediconas.cz

Zdravotní služba je zajišťována na základě indikací nemocnic a praktického lékaře.
Domácí zdravotní péče – Renáta Lánská

Na Veselí 15, 140 00 Praha 4
tel.: 261 220 306, 603 331 522
e-mail: lanska.renata@seznam.cz

Poskytované služby:  zdravotní a ošetřovatelské úkony v bytech seniorů se sníženou soběstačností a osobám se  zdravotním postižením.
Domácí zdravotní péče – Ivana Machotková

Nad Malým mýtem 2 (pavilon 2b)
147 00 Praha 4
tel.: 603 754 135
e-mail: ivana.machotkova@centrum.cz

Poskytované služby: zdravotní a ošetřovatelské úkony v bytech seniorů.
Domácí zdravotní péče – ADZP – Ivana Holubová

Jílovská 58
140 00 Praha 4
tel.: 606 927 744
e-mail: holubovai@centrum.cz
internet: www.adzp.cz

Poskytované služby: zdravotní úkony dle ordinace praktického lékaře, hrazené zdravotními pojišťovnami a úkony pečovatelské služby.
Farní Charita Praha 4 – Chodov – Domácí ošetřovatelská péče

Severovýchodní III. 1, 141 00  Praha  11
tel.: 272 765 712, 604 993 378

Poskytované služby: domácí ošetřovatelská péče.

Domácí zdravotní péče - Agentura domácí péče Tereza – Jitka Hoznourková

Hviezdoslavova 12, 149 00 Praha 11
tel.: 267 910 003, 602 260 514, 603 107 109
e-mail: hoznourkova-domacipece@seznam.cz
internet: www.jitkahoznourkova.cz

Prováděné služby: zdravotnické úkony, rehabilitace, psychoterapie-domácí zdravotní péče poskytovaná dle ordinace praktického lékaře v bytě seniorů 24 hodin denně a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Domácí péče a pečovatelská služba Evelína – Eva Špačková

Tatarkova 8, 149 00 Praha 11
tel.: 272 912 279, 777 666 122
e-mail: evaspacek@seznam.cz

Prováděné služby: zdravotní úkony v bytech seniorů dle ordinace praktického lékaře a úkony pečovatelské služby.

Dům seniorů Spořilov

Roztylské náměstí 2772/44, 140 00, Praha 4
tel: 602 265 252
e-mail: info@dssporilov.cz
web: www.dssporilov.cz

Poskytované služby: pobytové odlehčovací služby pro seniory (pobyty na dobu až 6 měsíců)

Geria, s. r. o.

Kartouzská 6, 150 00 Praha 5
tel.: 257 324 010, 257 324 001, 736 764 148, 736 673 231
e-mail: geria@geria.cz
internet: www.geria.cz

Prováděné služby: zdravotní úkony prováděné dle ordinace praktického lékaře a plně hrazené zdravotní pojišťovnou a úkony pečovatelské služby (příjem klientů z celé Prahy).

Advantis Medical s.r.o. (v areálu Thomayerovy nemocnice)
poskytující domácí zdravotní péči.

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
nonstop mobilní spojení je: +420 739 389 987, 733 696 299
e mail: vrchnisestra@advantismedical.cz
internet: www.advantismedical.cz

Zajišťuje:

  • pomoc v domácnosti klienta a pečovatelské služby (vycházky, pomoc s úklidem aj.)
  • dohled nad zdravotním stavem klienta
  • přípravu a podávání léků
  • hygienickou péči
  • lokální ošetření dle ordinace lékaře
  • léčebnou rehabilitaci a edukaci pacienta
  • kontrolu fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu , teploty
  • orientační kontrolu glykémie
  • hospicovou péči

Židovská obec v Praze – Komplexní domácí péče EZRA Praha

Izraelská 1, 130 00 Praha 3
tel.: 272 738 332
e-mail: dpezra@kehilaprag.cz
internet: www.kehilaprag.cz

Poskytované služby: domácí zdravotní péče dle ordinace praktického lékaře, sociální poradenství, osobní asistence, ergoterapie, sociálně aktivizančí služby pro seniory a s osoby se ZP a pro rodiny s dětmi.

 
Denní stacionáře

Ústav sociálních služeb v Praze 4 – příspěvková organizace

Podolská 2018/31, 147 00 Praha 4
tel.: 296 320 340 nebo 244 462 523
e-mail: ps4@uss4.cz
internet: www.uss4.cz

Poskytované služby: ošetřovatelské úkony seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku a omezení dle dohody, na přání zajišťovány převozy klientů autem.

Invahelp, o. s.

Hornomlýnská 6, 148 00 Praha-Kunratice
tel.: 608 709 191,
e-mail: invahelp@email.cz

Poskytované služby: zajišťována péče pro zdravotně postižené klienty.
Harmonie Praha, s.r.o. – Neurologické a rehabilitační centrum – Denní stacionář pacientů po cévní mozkové příhodě

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 11
tel.: 267 913 969, 267 915 550, 272 928 653
e-mail: harmonie1750@seznam.cz

Přijímají klienty alespoň částečně pohyblivé z celé Prahy.
 
Asistenční služby
Domov Sue Ryder, o. p. s.

Michelská 1, 140 00 Praha 4-Michle
tel.: 244 029 101, 244 029 140 (recepce)
e-mail: info@sue-ryder.cz
internet: www.sue-ryder.cz

Přednostně přijímají klienty z Prahy 4.
Invahelp, o. s.

Hornomlýnská 6, 148 00 Praha-Kunratice
tel.: 608 709 191, 608 031 723
e-mail: invahelp@email.cz
intenret: www.invahelp.cz

Pro seniory a osoby s tělesným postižením zajišťují služby osobní asistence a dopravu dle potřeby klienta.
A-Doma, o. s.

Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
tel.: 733 194 952
e-mail: info@adoma-os.cz
internet: www.adoma-os.cz

Poskytované služby: osobní asistence, respitní péče v domácnostech klientů, paměťové tréninky pro seniory, kteří z důvodu zdravotního postižení potřebují pomoc.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.

Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
tel.: 272 933 662, 272 935 460
e-mail: info@kvp.cz
internet: www.kvp.cz

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Nejvýznamnější činností společnosti je zajišťování osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Tato pomoc je klientům k dispozici 24 hodin denně. V rámci fakultativních činností společnost zajišťuje také nepřetržitou pohotovostní pomoc nebo různé doplňkové činnosti, například rehabilitační cvičení nebo provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Vzhledem ke komunitnímu charakteru organizace jsou služby poskytovány především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. p. 1949 až 1953 na Praze 11 a blízkém okolí.

Hewer, o. s.

Pod Strašnickou vinicí 13, 100 00 Praha 10
tel.: 274 781 341, 776 018 466, 777 155 552
e-mail: hewer@pecovatel.cz
internet: www.pecovatel.cz

Poskytované služby: zdravotní úkony v bytě klientů, doprovody, úkony PS po celé Praze.

Fosa o.p.s

Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 271 910 016
mobil: 775 350 115
email: fosaops@fosaops.org
interent: www.fosaops.org

Poskytované služby: osobní asistence, podpora samostatnosti a podporované zaměstnávaní lidí se znevýhodněným v důsledku zdravotního postižení.
 
Pobytové služby pro seniory na přechodnou dobu pobytu
Ústav sociálních služeb v Praze 4 – Odlehčovací zařízení Jílovská

Jílovská11, 140 00 Praha 4
tel.: 241 494 202, ústředna 244 471 287
internet: www.uss4.cz

Zařízení poskytuje odlehčovací služby na dobu nejdéle 3 měsíců, přednost při přijímání mají klienti z Prahy 4, ostatní dle dohody. Seniorům je poskytována zdravotní a sociální péče.

Při ÚSS4 dále vzniklo Centrum neformální péče. Najdete ho na odkazu ZDE .
Dům seniorů Spořilov

Roztylské náměstí 2772/44, 140 00, Praha 4
tel: 602 265 252
e-mail: info@dssporilov.cz
web: www.dssporilov.cz

Poskytované služby: pobytové odlehčovací služby pro seniory (pobyty na dobu až 6 měsíců)
Sociální služby MČ Praha 12 – Sociálně ošetřovatelské centrum

Zárubova 15, 140 00 Praha 12
tel.: 241 471 554, 241 471 270
e-mail: ssmc12@volny.cz
internet: www.socsluzbymc12.info

Poskytované služby: ambulantní a pobytové odlehčovací služby, přednostně se přijímají klienti z MČ Praha 12, je-li místo, i z ostatních MČ.
Medicon Hospitals, s.r.o. – Klinika následné péče

Roškotova 2, 140 44 Praha4
tel.: 234 105 225, 234 105 224
e-mail: info@mediconas.cz

Poskytovaná komplexní lékařská a ošetřovatelská péče lůžková a ambulantní.
Domov sv. Karla Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17
tel.: 235 301 238, 776 257 911
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz
internet: www.domovrepy.cz

Krátký ošetřovatelský pobyt pro seniory do 3 měsíců.
Gerontologické centrum

Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
tel.: 286 883 676
fax: 286 882 788
e-mail: Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz
internet: www.gerontocentrum.cz

Příjem seniorů po hospitalizaci, těžce nemocných, s demencí, přednostně se přijímají obyvatelé z Prahy 8 (z ostatních městských částí po dohodě).
Domov sociální péče Hagibor

Vinohradská 159, 100 00 Praha 10
tel.: 226 235 252, 226 235 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
internet: www.kehilaprag.cz

Poskytované služby: krátkodobé i dlouhodobé odlehčovací pobyty, sociální poradenství, rehabilitace, lékařské konzultace pro klienty z řad ŽOP a Federace židovských obcí a dalším přeživším šoa.


Aktualizováno: 30.06.2020
Vytisknout