AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Běžecká škola uvítala slabozraké a nevidomé


  K bezplatné Běžecké škole Prahy 4, která každý čtvrtek učí běhat správně a zdravě všechny zájemce, se tento čtvrtek 28. května 2020 nově připojila skupina nevidomých a slabozrakých. A bude chodit pravidelně i nadále. Role traséra (vodiče) se ujal ředitel Běžecké školy Prahy 4 Martin Dvořák.
 • Pomůcky pro pracovníky ve zdravotnictví pomohou


  Městská část Praha 4 má pro lékaře a zdravotníky v Thomayerově nemocnici a v poliklinice Medicon připravené ochranné pomůcky, které oběma zdravotnickým zařízením pomohou v boji proti onemocnění COVID-19.
 • Fidlovačka žije: Opravujeme divadlo


  Radní Prahy 4 schválili další fázi oprav nuselského divadla. V této již druhé etapě se vymění zbylá původní dřevěná okna za nová. Půjde především o okna ve foyer divadla.
 • Plavenky pro seniory jsou opět v prodeji


  Od 1. června 2020 budou opět distribuovány plavenky, a to na všech infocentrech MČ Praha 4. Jejich prodej byl v březnu pozastaven z důvodu nařízení Vlády ČR (pandemie COVID – 19). Vzhledem k nutnému přerušení distribuce, bude platnost plavenek prodloužena až do 31. března 2021. Původní ukončení prodeje bylo plánováno na konec roku. Podrobnosti v článku ...
 • Opravený altán v parku Jezerka oživí akce spolku Probuďme Nusle


  Schodiště, přilehlé zdi a také altán hned naproti divadlu Na Jezerce prošly na začátku května kolaudací a opět tak mohou sloužit veřejnosti. Celková cena rekonstrukce nepřekročila původní odhadovanou částku, tedy necelé čtyři miliony korun.
 • Provoz Úřadu městské části Praha 4 od 25. května 2020


  Z technických důvodů dochází s platností od pondělí 25. 5. 2020 ke změně otevření úřadu pro veřejnost v následujícím rozsahu. Podrobnosti na odkazu ...
 • Dotační program Prahy 4 podpoří využití srážkových vod


  Praha 4 vyhlásila 2. výzvu dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Jejím účelem je podpora občanů při pořízení retenčních nádob na podporu akumulace a lokálního využití srážkových vod.
 • Tai chi v parku ZDARMA je zpět


  Přijďte si zacvičit do pankráckého parku pod vedením lektorky MgA. Vlasty Pechové. TIME outDOOR ve spolupráci s městskou částí Praha 4 pořádá již 12. ročník veřejného cvičení s prvky Tai chi zdarma.
 • I v době krize opravuje MČ Praha 4 školy a školky


  V období koronavirové krize pokračují plánované opravy objektů mateřských a základních škol v Praze 4. V létě se tak dočká renovace například Mateřská škola 4 pastelky v ulici Kotorská a Základní škola Ohradní. U obou půjde především o rekonstrukce toalet a přilehlého zázemí.
 • Praha 4 podporuje pomoc dětem ze znevýhodněných rodin


  Městská část Praha 4 propojila Nadaci Sirius a její projekt Patron dětí s dárci, kteří jsou ochotni přispět dětem ze sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin. Projekt Patron dětí funguje již třetím rokem a nyní se zaměřil na akutní potřebu finanční pomoci rodinám, které se ocitli ve finanční tísni v důsledku pandemie COVID 19. Více v článku ...
 • Praha 4 i nadále rozdává roušky


  Pokud potřebujete ochranné roušky a nemůžete si je zajistit jiným způsobem, může vám městská část Praha 4 poskytnout omezené množství pro vaši potřebu. Podrobnosti na odkazu ...
 • Povinnost nosit roušky nebyla zrušena absolutně


  Od 25. května 2020 je zrušeno povinné nošení roušek při pobytu mimo bydliště. Nadále však existují místa, kde je všichni nosit musíme.
 • Základní školy Prahy 4 umístily všechny zájemce o výuku


  Celkem 588 žáků devátých ročníků dochází v současné době do svých základních škol zřizovaných Prahou 4. V pondělí 25. května 2020 by mělo do svých tříd nastoupit 2912 žáků prvního stupně základní školy. Podrobnosti v článku ...
 • Poradna při finanční tísni v Praze 4 nabízí pomoc


  Městská část Praha 4 podporuje již třetím rokem činnost bezplatné Poradny při finanční tísni. Ta sídlí v Hvězdově ulici 19, naproti Arkádám Pankrác. Měsíčně využije její služby na 360 klientů. Poradna nyní předpokládá jejich nárůst. Více v článku ...
 • Praha 4 rozdělí na dotacích na obecně prospěšné aktivity 15,2 milionu korun


  Městská část Praha 4 také letos podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní a spolkovou činnost svých obyvatel, bezpečnost dětí a mládeže, prevenci rizikového chování dětí a mládeže, organizace zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky, zkvalitnění zdravotní péče a integraci cizinců a národnostních menšin. Další dotace směřují do oblasti životního prostředí, sociální a rodinné politiky. S jejich udělením souhlasila rada a na jednání v pátek 15. května je schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 4.
 • Městská část Praha 4 skoncovala s fukary


  Firmy pracující pro městskou část Praha 4 již nebudou používat k úklidu a údržbě zeleně motorové fukary. Tato změna výrazně přispěje ke snížení prašnosti a hlukové zátěže v době sečí.