AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Slovo starostky


  Vážení spoluobčané, doba, kterou nyní prožíváme, není lehká. Nový koronavirus zkomplikoval život prakticky na celém světě, v celé České republice, nejen v Praze, i když právě hlavní město registruje nejvíc potvrzených nakažených spoluobčanů... Celý text na odkazu.
 • Praha 4 pokračuje v distribuci ochranných pomůcek


  Městská část Praha 4 i nadále zásobuje ochrannými rouškami a dezinfekčními prostředky ty nejohroženější skupiny obyvatel, seniory a hendikepované spoluobčany. A také lékaře, lékárny a prodejny, aby bylo zabezpečeno zásobování potravinami a zajištěny opravdu důležité služby pro všechny obyvatele městské části.
 • Informační linka Ústavu sociálních služeb vyřídí denně 90 hovorů


  Informační linka Ústavu sociálních služeb Praha 4 vyřídí každý den přibližně 90 hovorů a počet se stále zvyšuje. Provoz na lince zajišťuje sociální pracovnice, která se ve spolupráci s koordinátorkami pečovatelské služby a dobrovolníky stará o zabezpečení aktuálních potřeb seniorů.
 • Praha 4 dezinfikuje prostory úřadu


  Úřad městské části Praha 4 dezinfikuje prostory v ulici Antala Staška 2059/80b, které veřejnost nejčastěji používá při cestě na úřad, anebo do ambulancí sousední Polikliniky Budějovická a lékárny. Dezinfikuje se dvakrát týdně, vždy po skončení úředních hodin v pondělí a ve středu, a to přízemí budovy, konkrétně prostor od dvorního traktu přes pracoviště Odboru správních agend až po vstup z ulice Antala Staška a dále prostory, které vedou k lékárně a k poliklinice. K dezinfekci vnitřních prostor se používá výhradně bezchlórový roztok, s antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.
 • Budějovická ulice je v úseku kolem Kačerova neprůjezdná


  Kvůli havárii vodovodního řadu DN 250 na křižovatce ulic Budějovická a Nad Pískovou je od čtvrtka 2. dubna 2020 část Budějovické mezi ulicemi V Podzámčí a Strmilovská neprůjezdná. Informace o objízdné trase a řešení MHD v článku …
 • Nakládání s odpadem v době koronavirové nákazy


  Třídit odpad mohou jen "zdravé" domácnosti, upozorňuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu, doporučuje Státní zdravotní ústav. Leták a další informace na odkazu ...
 • Personální zabezpečení a ochranné pomůcky v Ústavu sociálních služeb


  Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) funguje i v této mimořádné situaci bez jakýchkoliv omezení a nadále zajišťuje péči o seniory a tělesně znevýhodněné občany městské části Praha 4. Organizace se dokázala vypořádat i s poklesem svého pečujícího personálu, kdy aktuálně chybí z důvodu mimořádné situace zhruba 15% zaměstnanců přímé péče.
 • Výzva: Praha 4 nosí roušky


  Pokud šijete ochranné roušky a chcete v současné situaci pomoci těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. seniorům, můžete roušky přinést do recepce Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4 se postarají o to, aby se vaše roušky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují. Recepce bude ušité roušky vybírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8,30 do 11,30 hodin.
 • Akce pro veřejnost jsou odloženy


  Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo z úterního zasedání Bezpečnostní rady státu, jsou s platností od úterý 10. března 2020 od 18 hodin zakázány na celém území České republiky všechny hromadné akce s účastí nad 100 lidí. Toto opatření se dotkne i řady akcí na území městské části Praha 4. Více na odkazu ...
 • Přerušení provozu Zón placeného stání trvá


  Upozorňujeme řidiče, že na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy je i nadále na celém území Prahy přerušen provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Toto rozhodnutí platí od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020.
 • POZOR: Ministerstvo změnilo pravidla pro podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ


  Upozorňujeme podnikatele a živnostníky, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) změnilo pravidla pro ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stále platí, že o ošetřovné je možné žádat od 1. dubna 2020, ale změnil se způsob a místo, kde nebo jakým způsobem žádost podat. Podrobnosti v článku ...
 • Úřad rozhodl o prominutí navýšení místního poplatku


  Úřad městské části Praha 4 jako správce místních poplatků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky od 12. března 2020 promíjí na dobu do 30. dubna 2020 navýšení všech místních poplatků dle zákona o místních poplatcích za včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků dle § 11 odst. 3 tohoto zákona. Více na odkazu ...
 • Omezené fungování Úřadu městské části Praha 4


  Na základě aktuálních rozhodnutí Vlády ČR přistoupil Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností. Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail). U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na dále uvedených telefonních číslech...
 • Praha 4 pomohla Domovu seniorů Michle


  Městská část Praha 4 poskytla Domovu seniorů Michle, který se v souvislosti s nákazou novým koronavirem ocitl v obtížné situaci, finanční prostředky na krytí jeho mimořádných provozních výdajů. Jde o částku 50 000 korun formou daru, který schvaluje Rada MČ Praha 4. Dalších 40 000 korun poskytl ze svých soukromých prostředků místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). Více v článku ...
 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Pomoc seniorům a jejich pejskům


  Pro seniory, kteří v současné době nemohou plnohodnotně venčit své pejsky, nabízíme možnost zaslání sáčků na psí exkrementy do jejich poštovních schránek. Senioři, kteří respektují současná opatření, venčí své pejsky v bezprostřední blízkosti svých domovů. Ne všude jsou v dosahu zásobníky se sáčky na psí exkrementy. MČ Praha 4 chce pomoci i s tímto problémem a je připravena seniorům sáčky doručit.