AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Výstavba metra D uzavře na několik let část ulice Na Strži


  Řidiči z Prahy 4 a řidiči, kteří Prahou 4 projíždějí, se musí připravit na dlouhá zdržení v okolí ulice Na Strži, anebo využít alternativní trasy. Od 1. dubna 2023 totiž začne kompletní uzavírka dalších úseků této komunikace mezi ulicemi Olbrachtova a Antala Staška. Trvat bude následující zhruba tři roky. Dopravní omezení se dotknou i autobusové dopravy.
 • Uložení ostatků do pohřebního místa na Krčském hřbitově


  Městská část Praha 4 také v letošním roce uloží do pohřebního místa na Krčském hřbitově ostatky osob zesnulých v Praze 4, k nimž se nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich pohřeb zajistili. Smuteční akt se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 11 hodin.
 • Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů - rok 2023


  Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2023. Poplatek je splatný bez vyměření předem, složenky na místní poplatek se nerozesílají. Termín zaplacení je do 31. března 2023. Pokud držitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Více v článku ...
 • Až skoro do konce letošního roku pozor v sobotu na farmářské trhy na Spořilově


  Z důvodu konání farmářských trhů bude pravidelně uzavírána horní část Roztylského náměstí při ulicích Boční I a Boční II na Spořilově, a to každou sobotu od 18. března 2023 do 23. prosince 2023. Žádáme řidiče, aby v této lokalitě jezdili opatrně a ohleduplně.
 • Na sokolovnu v Nuslích se vrátí měděná socha sokola


  Unikátní možnost vidět sochu sokola, která bude v budoucnosti zdobit střechu T. J. Sokol Nusle, mají až do konce dubna 2023 zájemci v opatství Emauzy. Vytvořili ji kovotepec Karel Holub a jeho syn Petr, který je sochařem. Sochu je možno vidět v expozici Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze 2 ve všední dny od 11 do 19 hodin.
 • Pracujeme na zlepšení parkování v Praze 4


  Obyvatelé Prahy 4 se dočkají několika úprav, které přinesou nová parkovací místa. Zvýšení počtu parkovacích míst se aktuálně týká Spořilova, sídliště Krč a sídliště Novodvorská.
 • Zápisy do mateřských škol se uskuteční v květnu a červnu


  Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se letos uskuteční po dohodě s ředitelkami mateřských škol (zřizovaných MČ Praha 4) a na pracovištích mateřských škol při školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v květnu a červnu 2023. Květnový termín se týká občanů ČR a cizinců s delším pobytem, červnový termín pak především dětí z Ukrajiny. Více a podrobnosti v článku…
 • V ulici Malovická začíná v pondělí rekonstrukce


  Ulice Malovická na Spořilově se dočká kompletní rekonstrukce. Ve dvou etapách bude postupně uzavřena celá ulice a dojde k výměně povrchu silnice a opravě chodníků. Po celou dobu stavebních prací bude zajištěna obsluha Hospice Malovická.
 • Zápisy do 1. tříd ZŠ na školní rok 2023/2024


  V letošním roce se zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 budou konat v termínu 12. a 13. dubna 2023, s výjimkou ZŠ Plamínkové (pouze ve středu 12. 4.) a ZŠ U Krčského lesa (ve dnech 11. a 12. 4. 2023). Co budou potřebovat rodiče nebo zástupci dětí s sebou k zápisu a další podrobnosti najdete v článku.
 • Praha vyvěsila na Nuselské radnici vlajku Tibetu


  Městská část Praha 4 se také v letošním roce připojila k mezinárodní kampani nazvané “Vlajka pro Tibet”, kterou si lidé na celém světě připomínají již 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci jejich země.
 • Plavenky budou v prodeji od druhého březnového pondělí


  Také v letošním roce bude městská část Praha 4 přispívat seniorům nad 63 let a držitelům ZTP průkazu s trvalým bydlištěm v Praze 4 na plavenky. Zvýhodněné vstupné mohou držitelé plavenek uplatnit v Plaveckém stadionu Podolí až do 30. prosince 2023. Distribuce plavenek začíná v pondělí 13. března 2023. K doptání budou ve všech infocentrech MČ Praha 4 v rozsahu dvě plavenky na osobu a měsíc až do jejich vyprodání. Více v článku...
 • Ukliďme Česko opět s podporou MČ Praha 4


  Sobota 1. dubna 2023 je hlavním úklidovým dnem projektu Ukliďme Česko. Tato celorepubliková akce má na území Prahy 4 dlouholetou tradici a každoročně se do ní zapojují desítky dobrovolnických skupin. Také v letošním roce se uskuteční s významnou podporou městské části Praha 4.
 • Nominační kolo ankety o nejlepší sportovce Prahy 4 za rok 2022 vybralo postupující


  V tradiční Anketě o nejlepší sportovce Prahy 4 za rok 2022 již přihořívá. Po vyhodnocení nominačního kola, které mělo uzávěrku 20. ledna 2023, jsou již známi postupující ze všech kategorií. Vítěze každé z nich, kteří budou vyhlášeni a oceněni při slavnostním večeru na Nuselské radnici ve čtvrtek 30. března 2023, vybere z nominovaných odborná porota. Přehled navržených a další informace najdete v článku ...
 • Čekání na zastávce Přístaviště bude o něco příjemnější


  Autobusová zastávka Přístaviště se na konci března dočká nového přístřešku, kvůli nutným stavebním pracím bude proto zastávka dočasně přesunuta do ulice Ke Krči.
 • Praha 4 pomáhá a bude pomáhat Ukrajině


  Ukrajina čelí už dlouhých dvanáct měsíců nevyprovokované agresi Ruska, která porušuje její suverenitu, nezávislost a územní celistvost. V pátek 24. února 2023 uplynul rok ode dne, kdy se lidé na Ukrajině probudili do ruské invaze a milionům z nich se život obrátil vzhůru nohama. Praha 4 patří k těm městským částem, které Ukrajině a Ukrajincům výrazně pomohli a pomáhají.

Další aktuality