Doprava a doprava v klidu

123
 • Rozšíření zóny placeného stání v Praze 4 se blíží


  Zóna placeného stání v městské části Praha 4 se ještě letos rozšíří do Braníka, Podolí, Krče a Michle. Přestože zatím není možné stanovit přesné datum, lze z vyjádření projektanta a provozovatele zón předpokládat, že se rozšířené zóny podaří spustit na začátku prosince tohoto roku. Více v článku...
 • Parkovací zóny na Praze 4


  Základní souhrn informací k parkovacím zónám, který je postupně doplňován o novinky a aktualizace.
 • Změna ceny na osmi místech ZPS v Praze 4


  V době, kdy byla zaváděna Zóna placeného stání (ZPS) v Praze 4, bylo na základě požadavků jejích kritiků zřízeno devět míst, kde v tzv. fialové zóně byla stanovena cena 10 Kč za hodinu parkování. Bohužel toto vstřícné opatření vůči lidem, kteří nesplnili, nebo nemohou splnit platná přísná pravidla ZPS, vyvolalo vlnu nesouhlasných a odmítavých reakcí z řad místních obyvatel. Více v článku...
 • V červenci čekají řidiče na Jižní spojce rozsáhlá omezení


  Technická správa komunikací začne na počátku července práce na několika místech na Jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Omezení začnou 2. července 2019 a postupně budou sahat od Spořilova až po Lanový most. Více v článku.
 • Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení


  Pokračující obnova vodovodní sítě a kanalizačních řadů v Táborské ulici v Nuslích vstoupí o letních prázdninách do fáze, která se výrazně dotkne jak místních obyvatel, tak třeba i projíždějících řidičů. Dojde totiž k uzavření částí ulic Petra Rezka a Lounských v místech, kde se napojují na Táborskou. Samotné práce začnou v pondělí 8. července 2019 a potrvají do konce srpna. Více v článku...
 • Dopravu mezi Prahou 4 a Prahou 10 omezí rekonstrukce železničního mostu Otakarova


  Od soboty 11. května 2019 bude v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu Otakarova v rámci optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha-hl. nádraží omezen provoz na komunikacích Vršovická a Otakarova a dále bude oboustranně přerušen provoz tramvají v úseku Otakarova – Koh-i-noor do pátku 31. 5. 2019 (cca 0:30 hod.). Práce budou probíhat po etapách a budou je provázet následující dopravní opatření. Další podrobnosti v článku...
 • Dopravní opatření v souvislosti s akcí Volkswagen Maraton Praha 2019 se dotknou i Prahy 4


  V neděli 5. května 2019 se v Praze koná 25. ročník Pražského maratonu – Volkswagen Maraton Praha 2019. Tento běh, jehož trasa je stejná jako v minulém roce, budou doprovázet dopravní opatření. A to jak na trase závodu, tak i na některých přiléhajících komunikacích. Akce ovlivní i provoz městské hromadné dopravy. Na Praze 4 budou omezeny tyto komunikace: Vyšehradský tunel: 9:30 – 13:15 a Podolské nábřeží, oba směry po ulici Jeremenkova: 9:40 – 13:15 (předpokládané časy).
 • Nezapomeňte si včas prodloužit parkovací oprávnění


  Připomínáme našim občanům možnost prodloužit si parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území městské části Praha 4 již tři měsíce před skončením jejich platnosti. Doporučujeme, aby občané tento krok neodkládali na poslední dny a prodloužení si vyřídili co nejdříve, čímž se vyhnou případnému čekání ve frontách.
 • Jarní blokové čištění 2019 začíná v prvním dubnovém týdnu


  Letošní úklid v rámci blokového čištění pražských ulic začne TSK ve středu 3. dubna 2019. Řidičům, kteří nepřeparkují svá vozidla a neumožní tak úklid, hrozí pokuta a případný odtah.
 • Nahlásit autovrak můžete i přes internet


  Odstraňování vraků z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Na odkazu najdete, jak postupovat při zjištění „vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích (vraku)“ a můžete zde přímo vyplnit i formulář.
 • Blokové čištění v roce 2018 začíná již po Velikonocích


  Blokové čištění ulic hlavního města Prahy letos Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK a.s.) zahájí bezprostředně po velikonočních svátcích v úterý 3. dubna 2018. Tradičně půjde o celkový strojní a ruční úklid pražských ulic po zimním období.
 • Uzavírka komunikace v Podolí od 15. do 26. 5. 2017


  Z důvodů opravy povrchu komunikace Gončarenkova, bude v době od 15. května do 26. května 2017, v úseku od ulice Jeremenkova k ulici Za Skalkou, provedena uzavírka komunikace. Zhotovitel akce je firma STRABAG a odpovědným pracovníkem je Ing. Pilát - 724 861 792.
 • Uzavírka komunikace v ulici Hornokrčská


  Z důvodů havárie kanalizace je po dobu jejího odstranění uzavřena místní komunikace Hornokrčská před domem čp. 589/16, Praha 4. Zhotovitel jsou Pražské vodovody a kanalizace. Odpovědný pracovník je pan Cihla - 724 174 334.
 • Trvalé změny v provozu Pražské integrované dopravy


  Od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID. Na webových stránkách www.ropid.cz získáte podrobné informace.
 • Praha 4 navrhuje úpravu dopravního režimu v Podolí


  Rada městské části Praha 4 navrhuje po vyhodnocení situace v Podolí úpravu dopravního režimu některých jednosměrných ulic. Změny vyplynuly z požadavků obyvatel této lokality a byly s veřejností projednány na dvou veřejných fórech. Usnesení rady bude postoupeno k realizaci orgánům státní správy.
 • Rekonstrukce tramvajové trati uzavře ulici U Plynárny v Michli


  Z pátku na sobotu 21. května 2016 začne jedna z větších výluk, která výrazně omezí dopravu v části metropole. Pro dopravu bude uzavřena ulice U Plynárny v Michli. Dopravní komplikace tak čekají jak Prahu 4, tak i Prahu 10. Důvodem uzavírky je rozsáhlá rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích U Plynárny a Nuselská. Práce na rekonstrukci budou probíhat na etapy, které se budou ještě dělit na fáze, a s tím budou souviset i měnící se dopravní omezení. Ukončení celé rekonstrukce se čeká až v dubnu 2017.
 • Praha 4 je znepokojena navýšením nákladní dopravy na Spořilově


  Praha 4 se znepokojením zaznamenala navýšení počtu vozidel těžké nákladní dopravy v jižní části ulice 5. května, na dálnici D1, ve Spořilovské ulici a na Jižní spojce v oblasti Spořilova vyvolané výstavbou logistických center v okolí Prahy. S ohledem na ochranu zdraví obyvatel žádá příslušné orgány hlavního města a Středočeského kraje aby nepovolovaly výstavbu dalších logistických center, které přinesou další zatížení těchto silničních úseků.
 • V Podolí proběhla veřejná diskuse s obyvateli na téma jednosměrek


  V pondělí 22. února proběhlo v ZŠ Nedvědovo náměstí veřejné projednání návrhu úpravy režimu jednosměrek v Podolí, který je v platnosti od května 2014. Diskuse s obyvateli se zúčastnil starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní Jaroslav Míth (ODS), který s obyvateli o možných úpravách vedl v předchozím roce řadu jednání.
 • Praha 4 požaduje vyjmutí části Spořilova ze zón placeného stání


  Praha 4 požaduje vyjmutí lokality v části Spořilova, která je vymezena ulicemi Hlavní, Jižní XVII, Čtyřdílná, Jižní XV, 5. května, Jihovýchodní VIII, Jižní III, Jihovýchodní IX a Lešanská z navržených zón placeného stání (ZPS). „I když jsme jako městská část od hlavního města dodnes nedostali návrh připravovaných zón placeného stání, je z podkladů, které jsou veřejně k dispozici, zcela zřejmé, že zavedení ZPS v části Spořilova není ku prospěchu ale naopak ke škodě jak příslušné části Spořilova, tak MČ Praha 4,“ uvedl zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS). „Proto požadujeme vyjmout část Spořilova ze zpracovávaného návrhu za zavedení ZPS.“
 • Přestěhování Dopravního inspektorátu Prahy IV Policie ČR


  Informujeme obyvatele, že od 1. října 2015 je přestěhován Dopravní inspektorát Praha IV Policie České republiky. Nová adresa je U Přehrady 54/2, Praha 11, telefony jsou 274 867 078, 974 887 609 – sekretariát, 974 887 610 – přestupky, fax je 974 887 608 a email orp4.di.podatelna@pcr.cz.
 • Praha 4 se snaží zajistit klidný spánek obyvatelům Spořilova


  Zástupce starosty městské části Praha 4 Lukáš Zicha (BEZPP) se ve čtvrtek 13. srpna na místě přesvědčil, jak probíhají opravy vozovky na Jižní spojce a jak jsou značeny trasy pro tranzitní kamiony.
123