Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Založení živnosti (Petr Tomek 09.01.2020 16:29) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  co všechno obnáší a jak založit živnost nákladní autodoprava nad 3,5t.
  Děkuji za odpověď
  Petr Tomek
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 17.01.2020 8:38)
   Dobrý den pane Tomek,
   k získání koncese na provozování autodopravy nad 3,5 tuny – Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).
   Žadatel k žádosti o koncesi připojí doklady podle ustanovení § 8c odst. 4 písm. a), b), c), d), d), e) zákona č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009“).
   a) doklad osvědčující právní užívání prostor pro splnění podmínky usazení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
   b) doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla pro udělení koncese nebo změně rozhodnutí o udělení koncese,
   c) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
   d) osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
     a
   e) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě
   Dále doložíte doklad totožnosti (občanský průkaz). Za žádost o koncesi v případě první registrace zaplatíte správní poplatek 1000,- Kč nebo 500,- Kč za přidání další živnosti. V současné době žádost či ohlášení, můžete učinit na jakémkoliv Živnostenském úřadu v rámci ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: pozastavení živnosti (Ladislav Žák 11.01.2020 8:01) – Živnostenský úřad
  Dobrý den. Chtěl bych pozastavit živnost. Co musím pro to udělat? Stačí vyplnit nějaký formulář nebo musím osobně na úřad? S pozdravem

  L. Žák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.01.2020 17:27)
   Dobrý den,
   k oznámení změny - přerušení živnosti postačí vyplnit změnový list , kde v kolonce 05 postačí vyplnit od kdy a do kdy přerušujete svoji činnost. Tento změnový list je nutné doručit na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR.
   Změnový list a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Změna adresy provovny (Eva Fišerová 02.01.2020 14:59) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, firma přesídlila a novou provozovnu má nyní na Praze 4. Kde mohu ohlásit tuto změnu ? Na ŽÚ Prahy 4 nebo kterémkoliv úřadě? Co vše je potřeba k přepsání změny? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.01.2020 11:32)
   Dobrý den,
   pokud podnikatel ohlašuje novou provozovnu, může ji ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
   Na našich webových stránkách www.praha4.cz jsou příslušné formuláře. Jedním z formulářů je změnový list, nebo formulář oznámení o zahájení/ukončení činnosti v provozovně. K ohlášení této změny (nahlášení provozovny) postačí jeden z formulářů doručit na zvolený živnostenský úřad.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zrušení a následné založení živnosti (Martin 15.12.2019 12:39) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  v současné době mám pozastavenou živnost a v budoucnu bych chtěl založit firmu s odlišnou specializací, než dřívější živnost. Je možné pozastavenou živnost zcela zrušit a následně založit živnostenské oprávnění znovu pro potřebu firmy?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.01.2020 10:50)
   Dobrý den,
   máte-li pozastavenou živnost, lze tuto živnost zrušit, nebo ji i nadále nechat pozastavenou a požádat o živnostenské oprávnění pro jiný podnikatelký subjekt.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Změna sídlo (Sergei Shevelev 01.12.2019 2:27) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  Prosím, koupil jsem si byt v Praha4, chtěl bych zde mit adresu sidlo, jak a kam musim nahlásit změnu adresy sidlo?
  Dekuju
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.12.2019 12:31)
   Dobrý den,
   pokud máte živnostenské oprávnění a hodláte změnit své sídlo, ke kterému máte právní důvod, postačí tuto změnu ohlásit na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR. Správní poplatek je 100 Kč.
   Formulář, kterým se tato změna ohlašuje, se jmenuje změnový list. Formulář a více informací naleznete na webu Prahy 4 nebo na odkazu ZDE a z něho navazujících.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Volná živnost č. 29 (Michal Nemrava 14.11.2019 7:11) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, rád bych se zeptal na výrobu lampiček ze dřeva a pryskyřice. Pokud bych lampičku vyrobil klasicky do zásuvky na 220v s adaptérem od dodavatele s tím, že by lampička byla do 50v - je to tak v pořádku a lampičku mohu spolu s volnou živností č.12 vyrábět a prodávat? Nebo kvůli pryskyřici musím mít řemeslnou živnost Slévárenství, modelářství? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2019 8:26)
   Dobrý den,
   živnostenský odbor Vám může odpovědět na Váš dotaz pouze v rámci nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
   Doporučujeme Vám ohlásit živnost volnou : výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to obory : obor č. 12 zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; možná i obor č. 19 výroba plastových a pryžových výrobků; a dále obor č.17 výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických výrobků . Pokud ohlásíte volnou živnost, můžete si zvolit libovolné množství oborů, které by pokrývaly Vaši činnost. Co se týká řemeslné živnosti slévárenství , modelářství , tak se domníváme, že tato živnost se týká mimo jiné odlévání do forem a výroby modelů. Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti. Jinak máte možnost požádat o obor. č. 48 velkoobchod a maloobchod.
   V každém případě Vám doporučujeme požádat o řemeslnou živnost : výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení, neboť v této živnosti je zahrnuta mimo jiné výroba, instalace, zapojování a zkoušení vypínačů a elektrických zdrojů světla.
   Doporučujeme Vám seznámit se s nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních a vybrat živnosti, které by co nejvíce pokrývaly Vaši činnost. Nařízení vlády a více informací včetně formulářů naleznete na www.praha4.cz .
   Ohlásit živnost můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Prodloužení přerušení podnikání (Iva Hurdálek Šafránková 21.10.2019 11:58) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  mám přerušení podnikání do 31.12.2019. Co mám udělat pro to, abych přerušení podnikání prodloužila? Popřípadě o jakou dobu mohu ještě podnikání přerušit?

  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.10.2019 11:26)
   Dobrý den,
   pokud máte přerušené provozování živnosti a hodláte po 31. 12. 2019 opět živnost přerušit, můžete již nyní tuto změnu oznámit jakémukoliv živnostenskému úřadu v ČR. Pro přerušení provozování živnosti slouží formulář změnový list , ve kterém se uvádí od kdy a do kdy je živnost přerušena. Nelze mít přerušeno na dobu neurčitou. Je na podnikateli, zda živnost přeruší na 1 rok nebo 50 let. V průběhu přerušení lze živnost kdykoliv obnovit a pokračovat v jejím provozu.
   Příslušný formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Odpovědný zástupce - zrušení (Hana 20.09.2019 20:09) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, chci se zeptat co mohu udělat proto, abych byla zrušena jako odpovědný zástupce. S osobou u které jsem uvedena se již nestýkam. Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.09.2019 10:44)
   Dobrý den,
   práva a povinnosti provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je uvedeno v § 11 živnostenského zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že ukončení funkce odpovědného zástupce živnostenskému úřadu oznamuje podnikatel, který má povinnost do 15 dnů od ukončení funkce odpovědného zástupce ustanovit nového odpovědného zástupce.
   Pokud oznamuje ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce sám odpovědný zástupce, musí živnostenskému úřadu současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zřízení volné živnosti (Renata 15.09.2019 17:17) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, chci se zeptat, jak dlouho trvá vyřízení žádosti o zřízení volné živnosti. Bude živnostenské oprávnění s přiděleným IČ vystaveno hned při první návštěvě živnostenského úřadu nebo to trvá déle? Slyšela jsem, že je to na počkání ale také, že tak do týdne. Jak to je? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 16.09.2019 11:28)
   Dobrý den,
   dle § 47 odst.1 živnostenského zákona platí, že pokud splnil ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zmena adresy (Martin Choma 08.09.2019 4:53) – Živnostenský úřad
  Dodrý den jsem slovák žijíci dlouhodobě v Prahe 4.Podnikám jako osvč adresu trvalého pobytu mám stale na Slovensku.Do konce roku nám budou měnit adresu(na Slovensku(Chci se zeptat jesti stačí zmenu ohlásit písemnou formou dopisu na uřady v Prahe děkuji vám s pozdravem Choma.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 10.09.2019 11:17)
   Dobrý den,
   pokud změníte adresu bydliště na Slovensku, je nutné tuto změnu ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. K ohlášením této změny je nutné vyplnit změnový list, doložit doklad o změně adresy bydliště a zaplatit správní poplatek 100 Kč.
   Příslušný formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz v sekci PODNIKATEL.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout