Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: zrušení živnosti (Helena Horáková 21.03.2023 13:02) – Živnostenský úřad
  Na základě žádosti o
  zrušení živnostenského oprávnění jsem od vás obdržela kladné rozhodnutí ze dne 13.2.2023. Přesto jsem stále vedena v Živnostenském rejstříku jako podnikající osoba s přerušením živnosti. Podle vašeho sdělení by mělo k výmazu v registru do několika dnů po rozhodnutí. Prosím o vaše vyjádření.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 22.03.2023 16:11)
   Dobrý den,
   jelikož jste paní Horáková neuvedla žádné další identifikační údaje, nemohu zkontrolovat Vaše údaje v Registru živnostenského podnikání.V tomto registru je evidováno 60 podnikatelek s tímto jménem.
   Obecně platí, že údaj o tom, že má podnikatel zrušené živnostenské se v registrech objeví až po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Lhůta pro nabytí právní moci je závislá na datu převzetí rozhodnutí. Zároveň musí i uplynout 15- ti denní lhůta, kdy se podnikatel může proti rozhodnutí odvolat.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Opis živnostenského listu (Tomáš Paulus 08.03.2023 14:07) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, potřeboval bych pro naši firmu vystavit nový papírový originál (opis) živnostenského listu/oprávnění.
  Jak mám, prosím, postupovat? Je třeba něco doložit? Kolik to stojí?
  Děkuji za pomoc,
  Tomáš Paulus
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 08.03.2023 16:28)
   Dobrý den,
   duplikáty (opisy) živnostenské úřady nevydávají.
   Můžete požádat o Výpis z živnostenského rejstříku a to bud´na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR nebo na jakékoliv přepážce Czech POINT.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: údaje neodpovídající skutečnosti (Jiří Guryča 07.03.2023 14:45) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  po přihlášení na portál občana jsem zjistil, že jsem stále veden jako odpovědný zástupce firmy, se kterou už dlouho nemám nic společného. Jak lze tento stav napravit? v přílohách posílám výpisy z živnostenského rejstříku. Děkuji za odpověď. S pozdravem Jiří Guryča
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 08.03.2023 16:24)
   Dobrý den,
   pokud již nehodláte vykonávat funkci odpovědného zástupce, doporučuji Vám domluvit se s podnikatelem, který by provedl změnu odpovědného zástupce za jinou osobu.
   Pokud se nedohodnete, můžete sám oznámit živnostenskému úřadu ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce , ale současně musíte prokázat, že jste o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zrušení Živnostenského listu (Oldřich Kalina 18.02.2023 11:33) – Živnostenský úřad
  Jak postupovat při zrušení živnostenského listu když několik let nevykonávám žádnou činnost na IČO 47577487 ?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:44)
   Dobrý den,
   pokud hodláte zrušit živnostenské oprávnění, je nutné vyplnit formulář změnový list a doručit jej na kterýkoliv živnostenský úřad v ČR.
   Formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla živnosti (Veronika Kašparová 21.02.2023 9:15) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, syn by si rád založil živnost, volná : výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Jako OSVČ na adrese trvalého bydliště. Byt je MČ Praha 4. Je nutné žádat o souhlas s umístěním sídla OSVČ vlastníka, tj. MČ Praha 4 a pokud ano, je na to nějaký formulář? Předem děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:41)
   Dobrý den,
   pokud má podnikatel shodnou adresu bydliště a sídla, není jeho povinností při zakládání živnostenského oprávnění dokládat právní důvod k prostorám, v nichž sídlo je.
   Povinnost podnikatele doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo je v případě, že se adresa sídla liší od adresy bydliště.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Pozastavená živnost (Tereza Kálalová 19.02.2023 9:38) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  mám pozastavenou živnost na několik let. Co se stane po uplynutí této doby pokud živnost sama neobnovím? Dojde k jejímu zrušení? Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:37)
   Dobrý den,
   živnostenské oprávnění, které je přerušeno na určitou dobu se automaticky následující den, po uplynutí této lhůty aktivuje.
   Pokud podnikatel hodlá živnostenské oprávnění zrušit, musí požádat kterýkoliv živnostenský úřad v ČR o tuto změnu.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zrušení Živnostenského listu (Tomáš Auředník 14.02.2023 14:21) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, mám živnostestenský list -koncesi z 4.12.2000. Nikdy jsem ale nepodnikal. rád bych tuto činnost ukončil. Je to možné i přes datovou schránku?
  Moc děkuji Auředník
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:29)
   Dobrý den,
   pokud hodláte zrušit své živnostenské oprávnění, postačí vyplnit formulář změnový list a poslat do datové schránky jakéhokoliv živnostenského úřadu v ČR. Tento formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zrušení datové schránky, zrušení živnosti (Alena Krajíčková 23.02.2023 22:10) – Živnostenský úřad
  V roce 2001 jsem přestala podnikat, pozastavila jsem si živnost na dva roky. Předpokládala jsem, pokud v tom období nezačnu opět podnikat (nezačala jsem), má živnost se automaticky zruší. 23.2. t.r. jsem ale obdržela dopis s informací o založení datové schránky na mé jméno. Jakým nejjednodušším způsobem mohu živnost a schránku zrušit? Děkuji Alena Krajíčková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:24)
   Dobrý den,
   po uplynutí doby, na kterou si určí podnikatel přerušení své podnikatelské činnosti, se automaticky obnoví jeho živnostenské oprávnění.
   Do agendy živnostenských úřadů spadá pouze rušení živnostenského oprávnění, nikoliv rušení datové schránky.
   Praxe je taková, že po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se tato skutečnost propíše do registrů. Následuje automatický proces znepřístupnění datové schránky a to v řádech několika dnů (tzn. že do schránky nebudou chodit žádné datové zprávy), ale zrušena bude až po uplynutí 3 let.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: pozastavení živnosti (Monika Jägerová 27.02.2023 16:58) – Živnostenský úřad
  Pokud budu potřebovat pozastavit živnost, mohu to udělat pomocí datové schránky, a jak na to? Děkuji Monika J.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:20)
   Dobrý den,
   pokud hodláte pozastavit svoji činnost, je nutné vyplnit formulář změnový list a poslat jej do datové schránky jakéhokoliv živnostenského úřadu v ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Zrušení živnosti (Jaroslav Tůma 27.02.2023 11:38) – Živnostenský úřad
  Kde mohu zrušit živnostenský list
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 05.03.2023 21:16)
   Dobrý den,
   živnostenské oprávnění můžete zrušit na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského