Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: změny v bytě - rekonstrukce (Konopáč Daniel 09.03.2023 14:37) – Stavební úřad
  V bytě chci provést rekonstrukci, včetně příček. Dům je SVJ a já jsem podílník. Co budu potřebovat za povolení a na koho se u vás na úřadu obrátit.
  Díky za odpověď!
  Konopáč
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 14.03.2023 16:55)
   Dobrý den,
   zda budete potřebovat povolení a jaké závisí na tom o jaký dům se jedná a jaké stavební úpravy budete provádět. Rovněž referenti mají stavby přiděleny dle určitých území.
   Pro jednoznačnější odpověď pošlete prosím adresu domu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz (Lenka Věžníková 13.03.2023 12:33) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co se bude dít či stavět na parcele č.2581/5 a 2582/2 ? Bydlím nedaleko v bytovém domě Štúrova 1701/55. Děkuji za odpověď Věžníková Lenka
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 14.03.2023 16:52)
   Dobrý den,
   náš úřad v současné době nevede na Vámi uvedené pozemky žádné řízení.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Kolaudační řízení na bytový dům č.p.144, Nusle (Jitka Šimonová 02.03.2023 21:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli proběhlo kolaudační řízení na bytový dům č.p.144, Nusle, případně s jakým výsledkem. Děkuji Jitka Šimonová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbalv) 06.03.2023 16:14)
   Dobrý den!
   Informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné. Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu, oprávnění ostatních osob upravuje §38 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nahlížení není možné korespondenčně.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Nadměrný hluk ve vnitrobloku z dva roky trvající rekonstrukce (Michaela Hlinková 28.10.2022 14:45) – Stavební úřad
  Dobrý den, poradíte mi prosím jak postupovat v případě nadměrně obtěžujícího hluku o víkendech a svátcích od pul 8 ráno do cca 18 hodin večer z rekontrukce Hotelu Vyšehrad - Marie Cibulkové 29, Praha 4. Celá rekonstrukce probíhá v areálu hotelu zasahující do vnitrobloku a trvá již dva roky!! Dny od pondělí do pátku moc neřeším, stejně tak jako vím, že nemám žádnou možnost jak ovlivnit to, že rekonstrukce probíhá o víkendech, ale setrvalý zvuk sbíječek, vrtaček a všech hluků se stavbou spojených začíná být po tak dlouhé době neunosný. Obzvlášť v případě kdy se rezonování uvnitř vnitrobloku uzavřeným prostorem zesiluje. Děkuji S pozdravem Hlinková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.11.2022 18:57)
   Vážená paní,
   pracovní doba pro stavební práce není žádným právním předpisem omezena. V dané věci jsme nevydali žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu, jsou ale udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona, které může stavebník bez rozhodnutí nebo jiného patření stavebního úřadu realizovat. Limity hluku pro stavební práce platí i v případě stavebních prací dle § 103 stavebního zákona,
   Váš podnět jsem předala Hygienické stanici hl.m. Prahy, která je z hlediska hluku dotčeným orgánem státní správy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Označení hranic pozemku (Olga Vaclavek 12.10.2022 14:24) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  dovolte, abych se na Vás obrátila s prosbou o radu či informaci ohledně této situace:

  Jedná se o stavbu Hodkovičky Green II na adrese Šífařská 577/28, ve které vlastním bytovou jednotku. Před touto budovou náš pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví Hl. města Prahy, parc. č. 1071/10 a dalšími pozemky v soukromém vlastnictví.
  Hranice žádného z těchto pozemků zde nejsou viditelně ohraničeny ani jinak vyznačeny, auta zde parkují, jak se jim zlíbí, komplikuje nám to údržbu pozemku.
  Někteří vlastníci bytu se domnívají, že ohraničení našeho pozemku bylo povinností developera, ten se však k tomu nemá. Co můžeme ohledně vyznačení hranic pozemku požadovat a jak jednat? Děkuji předem za Vaši laskavou odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.10.2022 10:31)
   Dobrý den,
   pojem vyznačení hranic pozemku stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy neuvádí a dle současné právní úpravy není oplocení pozemků pokud to nestanoví jiný právní předpis nebo zvláštní účel nemovitosti nutné.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rozdělení pozemku (Ivo Hlaváč 03.08.2022 18:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, chci prodat nemovitost v ulici U Koupadel. Potenciální kupec by chtěl pozemek rozdělit na dva a v druhé části postatvit menší domek a udělat vjezd z ulice U lázní. Jaká by musel respektovat pravidla pro tyto úpravy?
  Děkuji předem.
  Ivo Hlaváč
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 09.08.2022 8:45)
   Dobrý den,
   ne každý pozemek lze rozdělit a ne v každém místě udělat připojení na komunikaci. Rozhodnutí o připojení vydává odbor životního prostředí a dopravy našeho úřadu, kde je možné o připojení požádat, info tamtéž.
   Ohledně dělení pozemku a nového záměru doporučuji věc přijít zkonzultovat v úředních hodinách. Obecně lze říci, že musí dodržet ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy (územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy atd).
   Problematickou může být umístění nového domu do nezastavitelné části bloku dle nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, ale bez konkrétního návrhu nelze na možné problémy upozornit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz (Palla 31.03.2022 15:35) – Stavební úřad
  Dobrý den, potřebuji kopii projektu, stavební povolení a případně kolaudaci k domu Nedvědovo náměstí 549/5, Praha 4. Co mám udělat, jak se dopracovat k těmto dokumentům? Jak máte pracovní dobu, kdy se můžu stavit? Na družstvu nic nemají. Děkuji moc.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:13)
   Dobrý den,
   dokumentace staveb zkolaudovaných (včetně povolení k užívání) je uložena ve správním archivu v suterénu našeho úřadu. Nahlížet může vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce. Pokud se jedná o družstvo, musíte mít jejich plnou moc.
   Správní archiv má úřední hodiny: Pondělí a Středa 8:00 - 17:30 hod.
   Stavby povolené, u nichž ještě nebylo povoleno jejich užívání, mají u sebe místně příslušní referenti našeho úřadu na 5NP.
   Referentka je osobně přítomna v Pondělí 8:00 až 17:00  a ve středu 8:00 až 15:00. O plné moci platí viz výše.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: souhlas s provedením stavby (Valtr Sodomka 30.03.2022 16:12) – Stavební úřad
  V bytovém domě o 20-ti bytových jednotkách se budou měnit stávající plynové turbo kotle za nové plynové kotle kondenzační, a to včetně vložkování komínů. Musí se žádat o souhlas s provedením této stavby?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:10)
   Vážený pane,
   dle Vašeho popisu nelze vyloučit, že se jedná o stavební úpravy, které mají vliv na požární bezpečnost a nelze též konstatovat, že se při nich nebude nezasahovat do nosných konstrukcí. V takovém případě je třeba požádat o stavební povolení.
   Doručuji Vám s projektem zpracovaném odborně způsobilou osobou navštívit místě příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: kouřovod (xx 01.04.2022 15:10) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jaké jsou nutné administrativní kroky při instalaci krbu ve starším domě. Odtah by byl řešen formou kouřovodu na fásádě. Nejedná se o změnu primárního způsobu vytápění. Je nutné žádat o stavební povolení?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:08)
   Dobrý den,
   vámi navržené stavební úpravy mají vliv na požární bezpečnost, v případě že se jedná o bytový dům je třeba stavební povolení.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Mobilní dům (Petra 02.03.2022 10:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím vás o zodpovězení pár dotazů.
  Zajímalo by mě, zda je reálné umístit mobilní dům cca 45 m2 na pozemek, kde již stojí rodinný dům.
  Plocha pozemku je cca 900 m2 zastavěná cca 90 m2(rodinný dům)
  Případně jaké jsou podmínky a postup žádosti?
  Konkrétně jde o lokalitu Praha 4 Kunratice ulice K zeleným domkům.
  Moc děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.03.2022 13:33)
   Vážená paní,
   „mobilní dům“ je třeba na pozemek umístit a pokud nebude doložen k umístění certifikát na výrobek plnící funkci stavby a následně povolit. Pro umístění domu vydávají stavební úřady rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, to zda takové povolení bude kladné, nelze předjímat. Pokud „mobilní dům“ má sloužit jako rodinný dům, respektive jako stavba hlavní na pozemku, je umístění druhé stavby hlavní možné jen předpokladu, že bude možné pozemek rozdělit a budou splněny požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a ostatní právní předpisy, ne vždy se to podaří.
   Doporučujeme Vám s plnou mocí od vlastníka pozemku a s jednoduchým nákresem umístění domu osobní konzultaci na našem odboru, kde Vám můžeme na problematiku souladu či nesouladu s právními předpisy upozornit, nicméně konzultace nenahrazuje rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního