Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Projektová dokumentace (Iveta Janečková 14.11.2019 10:43) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  ráda bych se informovala zda je u Vás možné získat projektovou dokomunetaci k bytu v osobním vlastnictví?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2019 8:57)
   Vážená paní,
   dle stavebního zákona je povinností vlastníka stavby ( za vlastníka se v tomto případě považuje u bytových domů v SVJ společenství vlastníků jednotek) uchovávat dokumentaci posledního povoleného stavu nemovitosti ověřenou stavebním úřadem.
   Pokud takovou dokumentaci nemáte, můžete navštívit Vy nebo Váš zplnomocněný zástupce v úředních hodinách správní archiv naší městské části v suterénu budovy na ul. Antala Staška a případně si za úhradu pořídit kopie.
   U staveb povolených, u kterých ale dosud nebylo povoleno užívání, mají dokumentaci u sebe referenti našeho odboru v 5. a 7. podlaží na téže adrese.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Přístřešek pro popelnice na komunální odpad pro bytový dům BD Jeremenkova 51/53 (Alena Zbořilová 01.09.2019 14:30) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  Chtěla bych se informovat, jaký je postup, pokud by družstvo chtělo vybudovat uzamykatelný přístřešek pro popelnice na komunální odpad. Popelnice momentálně stojí přímo pod okny a jsou volně přístupné pro kohokoliv, včetně odhazování hořících cigaret a podobně. Komu je potřeba podat žádost o zapůjčení pozemku, jaké dokumenty jsou potřebné pro povolení stavby atd. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Zbořilová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.09.2019 15:47)
   Přeji pěkného dne!
   K postavení přístřešku na popelnice je třeba rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu. Jaký postup je třeba zvolit závisí na velikosti přístřešku. Pokud stavebník není vlastníkem pozemku stavby stavebnímu úřadu postačí souhlas vlastníka pozemku na situaci dle § 184a stavebního zákona. Jak budete řešit věc občanskoprávně s vlastníkem pozemku stavební úřad nezajímá.
   Pokud se jedná o pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa Městská části Praha 4 je třeba se obrátit na odbor obecního majetku našeho úřadu. Před výběrem místa doporučuji si ověřit existenci podzemních sítí a pro zpracování dokumentace, popřípadě projektové dokumentace se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám pomůže i se správnou volbou postupu. S konkrétním návrhem je pak možné se obrátit na místně příslušnou referentku našeho úřadu pí. Kořenou, která Vám sdělí jaká závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy bude třeba k žádosti doložit, též je možné si u ní vyzvednout seznam správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Zábor vozovky (Lada 02.09.2019 9:18) – Stavební úřad
  Dobrý den, na vozovce před domem Čestmírova ulice č. 5 v Nuslích jsou zabrány parkovací místa - jsou zde postaveny zátarasy na kterých je cedule - stavba lešení do 25.8. srpna. Tento zátaras ale přetrvává dále. Není zde dokument o povolení záboru, jak je to zvykem u jiných staveb. Tato situace u toho domu není poprvé. Je zde restaurace Zlý časy a už několikrát se na vozovce vykytovaly různé zábrany znemožňující parkování. prosím o prověření této situace.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.09.2019 15:25)
   Vážená paní Borková,
   oddělení dopravy ÚMČ Prahy 4 eviduje ve spisovém materiálu povolení na stavbu lešení v ulici Čestmírova – před domem č.p. 390/5 s předpokládaným termínem ukončení stavebních prací 25.09.2019. Zábor parkovacích míst v tomto případě souvisel se závozem materiálu na stavbu a montáží vlastní konstrukce lešení.
   Současně zabírané parkovací kapacity budou dle sdělení stavbyvedoucího neprodleně uvolněny a poskytnuty opět k veřejnému užívání. Částečně omezeny budou opět koncem měsíce září při demontáži situovaného lešení.
   S pozdravem
   Ondřej Horvath
   oddělení dopravy
   OŽPAD
 • Otázka: Geologicky průzkum pro M trasa D Antala Staska (Jana Hradecka 14.08.2019 13:05) – Stavební úřad
  Dobry den, geologicky průzkum před prodejnou Albert v ul. A.Staska není nijak označen . Do kdy potrvá ?. Děkuji Jana Hradecka
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 16.08.2019 10:35)
   Díky za váš dotaz!
   Podle vyjádření tiskové mluvčí Skupiny STRABAG Česká republika/Slovenská republika Edity Novotné celý geologický průzkum pro metro D na křižovatce ulic A. Staška a Na Strži potrvá podle smlouvy o dílo do konce června příštího roku.
   Nicméně se snažíme zjistit i další podrobnosti, jako například harmonogram prací a další.
   S pozdravem za MČ Praha 4
   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kancelář starosty
 • Otázka: stavební povolení (Eva Vystrčková 31.07.2019 11:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, je možné se podívat na Vašich stránkých, v jakém stadiu je naše stavební povolení pro revitalizaci domu?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.08.2019 13:19)
   Vážená paní,
   řízení vedená podle stavebního zákona jsou neveřejná, informace o aktuálním stavu řízení je možné získat z písemností našeho úřadu zasílaných účastníkům řízení, pokud řízení ještě není oznámeno nebo je jiný důvod je možné pro účastníky řízení získat informace nahlédnutím do správního spisu na našem úřadu v úředních hodinách. Pokud nejste vlastníkem domu, je třeba si tyto informace vyžádat od vlastníka.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Změna nebytu na byt (Marxtová Adéla 31.07.2019 12:46) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěla bych koupit nebytový prostor do osodbního vlastnictví na Praze 4 Bráník, nyní vedený jako nebytový prostor. Co je potřeba udělat proto aby mohl být převeden na byt. Děkuji a pěkný den Adéla M
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.08.2019 15:26)
   Vážená paní,
   postup povolení změny a druh žádosti závisí na tom, o jaký dům se jedná a zda je pro změnu třeba provést stavební úpravy a jaké. Změna v užívání musí být v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dalšími právními předpisy, zejména pak s nařízením č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy , kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (pražské stavební předpisy) (upozorňuji zejména na soulad s § 45 odst. 1 týkajícího se požadavku na denní osvětlení obytných místností ) a s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy a dalšími právními předpisy. Ne vždy lze žádosti vyhovět.
   S konkrétním návrhem pak můžete navštívit v úředních hodinách místně příslušného referenta našeho úřadu, který vám pomůže s správnou volbou formuláře žádosti a na vyžádání Vám předá seznam požadovaných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz na stavbu u prodejny Albert na ulici Antala Staška (Jiří Lambert 11.07.2019 13:09) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, co se momentálně staví na ulici Antala Staška mezi autobusovou zastávkou a prodejnou Albert.
  Za informaci předem děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.07.2019 9:25)
   Vážený pane,
   v uvedeném místě probíhá geologický průzkum pro trasu metra D, nejedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

   průzkum pro metro Dprůzkum pro metro Dprůzkum pro metro Dprůzkum pro metro D
 • Otázka: nové stavby Kunratice - V Chatách (Jan Dvořák 27.07.2019 15:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, při procházce v Kunraticích u rybníka Šeberák (ulice v Chatách) jsem byl překvapen novými stavbami na pozemcích přímo na břehu rybníka. Parcely 1520 a 1527. Myslel jsem, že v této lokalitě se stavět nesmí.S pozdravem Dvořák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.07.2019 9:05)
   Vážený pane,
   ne všechny stavby k. ú. Kunratice jsou prováděny v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřad. Pokud k takové situaci dojde stavební úřad ve věci postupuje v souladu se stavebním zákonem. Informace ze spisů stavebního úřadu nejsou veřejné, pokud jste účastníkem řízení, respektive pokud jsou Vaše vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám Vámi uváděnými stavbami dotčena můžete v úřední dny do příslušných spisů nahlížet ( u neoznámených spisů po předchozí dohodě).
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: U-rampa, Bělčická ulice (eva nvotná 24.07.2019 12:13) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  za jakých podmínek by bylo možné postavit na sídlišti v okolí ulice Bělčická/Na Chodovci U-rampu pro veřejnost, je možná nějaká dotace?

  Moc děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 25.07.2019 8:45)
   Vážená paní,
    
   pokud bude U rampa stavbou ve smyslu stavebního zákona, je k jejímu povolení třeba rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu. Rozhodnutí nebo jiné opatření lze vydat, pokud stavba splňuje podmínky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a další právní předpisy vztahující se k věci, výsledek řízení nelze předjímat. V případě, že nebude stavbou, je třeba vždy řešit, zda v daném místě nedojde ke změně využití území, pro povolení změny využití území platí výše uvedené obdobně.
   Ve věci možnosti čerpání dotací nemá odbor stavební žádné informace.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: zdevastovaný objekt, Bělčická ulice (eva nvotná 24.07.2019 12:09) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  V Bělčické ulici 2879/9 je zchátrala stavba, neustále se tam scházejí/přespávají bezdomovci a další podivné existence, v blízkosti je škola, školka, hřiště... Bude se s touto stavbou něco dělat?

  Moc děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 25.07.2019 8:44)
   Vážená paní,
    
   objekt je v majetku soukromého vlastníka, tedy co bude se stavbou dělat nelze předjímat, předjímat nelze ani výsledky případných řízení vedených dle stavebního zákona. Na základě Vašeho podnětu při úřední činnosti prověříme, zda stavba svým stavebně technickým stavem neohrožuje život a zdraví osob.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního


Vytisknout