Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: domek na ohlášku (silvie fricová 27.05.2020 11:58) – Stavební úřad
  Dobrý den,chtěla bych požádat o radu.Koupila jsem s mužem dům.Na pozemku stojí již dvacet let zahradní domes spojený s kůlnou na nářadí,který byl postaven pouze na ohlášku.Povoleno však bylo cca.16m2,ale ve skutečnosti má asi 26m2.Nikdo nic neřešil do dne,kdy jsem si vzala na část domu hypotéku.Ted po mě chce banka,aby bylo vše narovnané.Děkuji moc s pozdravem Fricová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.05.2020 13:29)
   Vážená paní,
   v případě, že je Vaše stavba kolny nad 25 m2 zastavěné plochy je kromě uvedení stavby do povoleného stavu možným řešením Vaší situace požádat o dodatečné povolení stavby, výsledek řízení nelze předjímat.
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na místně příslušného referenta našeho úřadu. Nevím jak dalece si jste jista, že poslední povolený stav je 16 m2, pokud nevíte, doporučuji návštěvu našeho správního archivu, jsou i případy, kdy vlastník pouze ověřenou dokumentaci novému vlastníkovi nepředal a stavba povolena je.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: dotaz na platné kolaudační rozhodnutí (Jan Tauer 18.05.2020 9:19) – Stavební úřad
  Dobrý den. Mám velku prosbu. Potřeboval bych zjistit, na co je zkolaudován nebytový prostor v objektu Nuselská ulice 73/23,p.č.278, LV 500. V minulosti byl prostor využíván například jako vinotéka, farmářská prodejna Česká stodola. Majitel to momentálně nabízí k pronájmu, ale žádné kolaudační rozhodnutí nemá k dispozici. Za informaci předem děkuji.
  Děkuji a zdravím. Jan Tauer.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.05.2020 12:24)
   Vážený pane,
   informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné, majitel Vám ale může dát plnou moc na základě které můžete do spisů nahlédnout. Plná moc pro jeden úkon (nahlížení do spisu stavebního úřadu domu č.p….v k.ú. na ÚMČ Praha 4 , týkající se nebytového prostoru …) nemusí mít ověřené podpisy. Archivní spisy jsou uloženy ve správním archivu v suterénu našeho úřadu, změny staveb povolené u nichž dosud nebylo povoleno užívání mají u sebe referenti našeho odboru.
   Aktuální provoz úřadu najdete nejlépe na našem webu v oblasti Kontakty .
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavební povolení (Hrdličková 10.03.2020 14:06) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Tavolníkové ulici 1841,2, a 3 probíhají stavební práce (bourání nosné zdi a posunování příčky v balkonech v přízemí - 3 balkony) bez stavebního povolení a bez souhlasu nájemníků. Kdo bude platit pokuty za nepovolené stavby? Bytové družstvo, nájemníci, stavební firma nebo předsedkyně BD Košťáková, která stavbu nařídila?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 11:29)
   Vážená paní,
   pokutu platí ten, kdo spáchal přestupek. V dotazované věci nemáme všechna zjištění, nelze se tedy k věci vyjádřit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

   Info od webmastera:
   E-mailovou adresu, kterou tazatel zadal, se nepovedlo najít. Přímá odpověď tedy nemohla být tazateli odeslána.
 • Otázka: Přístavba l řadovému RD (Řehořová Dana 09.05.2020 15:48) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz, zda je možné v lokalitě Starý Spořilov,Jihovýchodní II/3 přistavět vstupní halu na hranici pozemku se sousedy v délce společného plotu cca 3m a do výše cca 3m i s terasou. Původní okno je vybourané a vyměněné za balkonové dveře.Projekt nám tímto ze západu zastíní odpoledne celou celou zahrádku a zda musí být souhlas sousedů.Děkuji. Řehořová Dana
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 10:57)
   Vážená paní,
   stavební zákon umožňuje vydat předběžnou informaci pouze z hlediska územního plánu. Na Váš dotaz zda ke možné přistavět tedy nelze odpovědět, tuto otázku řeší stavební úřad v rozhodnutí nebo jiném opatření vydaném podle stavebního zákona. Souhlas sousedů není třeba, bez souhlasu ale nelze využít zjednodušující postupy jako je ohlášení a územní souhlas. Souhlas sousedů je třeba pokud by na jejich pozemek zasahoval požárně nebezpečný prostor nebo byl tento pozemek potřebný pro výstavbu. Upozorňuji na potřebu dodržení souladu s § 20 až 24 Pražských stavebních předpisů týkajících se dodržení charakteru stávající zástavby a stavební čáry, § 29 týkajícího se odstupů od sousedního pozemku a dalších.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: výměna dveří garáže (Jarmila Beranová 06.05.2020 20:56) – Stavební úřad
  Vlastním jednotku - nebytový prostor/garáž/LV4870, vymezeno v budově bez čp/če ,LV 3947 postavena na pozem.č.1665/4,1665/5 v k.ú.Podolí. Dveře garáže potřebují výměnu, jsou staré,poškozené vloupáním.
  Dotaz: mohu vyměnit dveře za jiný typ,stávající neseženu,musím Vám tuto výměnu nahlásit a žádat o povolení Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 10:52)
   Vážená paní,
   dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
   ...stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou...
   Vzhled stavby nemusí být úplně totožný ale přiměřeně by měl odpovídat původním vratům, respektive v ideálním případě by bylo vhodné vyměnit vrata na garážích sousedních. Ostatně podmínka obdobného vzhledu by byla požadována i v případě povolení, respektive na zcela jiný vzhled by povolení na jednu garáž nebylo vydáno. To jaké rozhodnutí či opatření by bylo vyžadováno závisí na tom, zda se jedná o samostatnou garáž nebo je součástí více garáží či stavby bytového domu. Je třeba též řešit zda při původním povolení nebyly na vrata požadavky z hlediska požární odolnosti (v případě požadavku na požární odolnost nelze ustanovení § 103 použít) , při výměně vrat nesmí dojít k zvětšení otvoru, při čemž by mohlo dojít k zásahu do nosných konstrukcí a též nesplnění předpokladu pro aplikaci § 103 stavebního zákona. V konkrétní věci Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterým je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám posoudí zda Vaše změna požadavkům § 103 odpovídá.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavební povolení (Agáta Volná 30.04.2020 11:14) – Stavební úřad
  Dobrý den, rekonstruujeme dům a chtěli bychom se zeptat, pokud budeme chtít vybourat 2 okna, zda k tomu potřebujeme stavební povolení, případně co dalšího je potřeba k tomuto zařídit. Zeď, do které se bude bourat sousedí s pozemkem souseda. Prosím ještě o dodatek, zda se za stavební povolení platí a kolik. Předem děkuji za odpověď. Volná
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.05.2020 22:00)
   Dobrý den,
   pro správnou odpověď pošlete č.p. domu a katastrální území, popřípadě adresu. Jen upozorňuji, že dle §29 odst.4 nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy , kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je uvedeno:
   Je – li stavba umístěna na hranici pozemku, nesmí být ve stěně umisťované stavby orientované k sousednímu pozemku žádné stavební otvory……………….
   Problém je též v případě, že by na sousední pozemek zasahoval požárně nebezpečný prostor. Pokud odstup splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti je třeba doložit souhlas vlastníka pozemku. Je třeba též řešit provedení stavby, pokud bude ze sousedního pozemku je třeba doložit souhlas jejího vlastníka. To o co požádat Vám upřesním po zaslání údajů, pokud v daném území jsme příslušným stavebním úřadem. Jen upozorňuji, že aby bylo možné žádost vyhovět musí být úplná a v souladu s právními předpisy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavba verandy (Petr Tůma 18.04.2020 7:29) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  bydlím na starém Spořilově, ulice Severovýchodní II.
  Chtěl bych se zeptat,zdali potřebuji stavební povolení,popřípadě ohlášení, na stavbu drěvěné verandy, před vchodem o rozměrech stavby 15 metrů čtverečních a výšky do 3,5m.Stavba by nezasahovala do inženýrských sítí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.04.2020 12:28)
   Vážený pane,
   veranda je přístavbou k Vaší stávající stavbě, která vyžaduje umístění a povolení stavebního úřadu. Ve věci je třeba se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo autorizovaný architekt, která Vám vypracuje projekt a může Vám pomoci i s pro Vás nejvýhodnější volbou žádosti a jejím projednáním. Pro informaci od nás je třeba poslat konkrétní údaje, nejlépe dokumentaci a konkrétním číslem popisným.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Provádění hlučných stavebních prací v neděli (Tibor Kováč 19.04.2020 8:55) – Stavební úřad
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda má povoleno stavebník akce "Polyfunkční bytový dům s podnoží
  hromadných garáží pro stávající rezidenty“ na nároží ulic Choceradská a Senohrabská, na pozemcích parc.č. 2848/826, 2848/387, 2848/821, 2848/385, 2848/413, 2848/415, 2848/408,
  6040, 6041 v katastrálním území Záběhlice v Praze 4 a parc.č. 2322/3 v katastrálním území Chodov v Praze 11, povoleno provádět hlučné stavební práce v neděli. Dnes začali v cca 7:00 zarážet do země pilony. Hluk ze stavby se nese stovky metrů daleko. O hlučnosti práce v decibelech ani menluvě. Předem děkuji za odpověď. V případě, že na to nemají právo i o zajištění nápravy ze strany odboru výstavby.

  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.04.2020 12:25)
   Vážený pane,
   časové omezení stavebních prací obecně není žádným právním předpisem upraveno. V tomto případě nevyplynula žádná časová omezení prací ani z projednání stavby s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení ve stavebním řízení. Omezení vyplývající z limitů hluku ale zůstávají v platnosti, příslušným k řešení této problematiky je Hygienická stanice hl.m Prahy, jíž Vaši stížnost na hlučné stavební práce zasílám.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Zasklení lodžie (Ing. Jiří Rydval 09.04.2020 12:52) – Stavební úřad
  Dobrý den, u firmy Optimi spol. s r.o. mám objednané zasklení lodžie v 6. podlaží panelového domu na ul. Štúrova 32 v Praze 4 - Krči. Zasklení bude provedeno certifikovaným systémem OPTIMI-KVADRO. Výbor KSV mi uložil, abych si k tomu opatřil stanovisko odboru výstavby MČ Praha 4 (stavební povolení, příp. stanovisko, že pro realizaci zvoleného systému není stavební povolení třeba). Dotaz jsem Vám touto formou poslal již téměř před měsícem a nedostal jsem žádnou odpověď. Vzhledem k tomu, že se blíží termín realizace prosím o brzké zaslání stanoviska na můj e-mail. Děkuji Rydval
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 20.04.2020 20:41)
   Vážený pane,
   Vámi navržená stavební úprava nevyžaduje povolení ani jiné opatření stavebního úřadu pokud nemá negativní vliv na požární bezpečnost (třeba aby v konkrétním případě posoudila odborně způsobilá osoba), nezmění vzhled stavby (což není problém u tohoto bezrámového systému nedojde ke změně vzhledu stavby), nemění se užívání (lodžie musí zůstat lodžií, tedy venkovním prostorem). Při realizaci stavebních úprav je třeba též dodržet obecné technické požadavky na stavby, ve Vašem případě je třeba prověřit zda nedojde k ovlivnění osvětlení místností bytu z hlediska denního osvětlení a větrání vnitřních prostor. Též je třeba prověřit zda konstrukce na které se zasklení kotví jsou stavebně technicky v pořádku a nejde o zásah do nosných konstrukcí jejich přitížením, což by povolení vyžadovalo. K posouzení realizovatelnosti stavby je třeba se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám Váš záměr posoudí a pokud dojde k závěru, že se jedná o stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona není již žádné potvrzení této skutečnosti od stavebního úřadu třeba.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: rekonstrukce (Renata Abtová 13.04.2020 17:56) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím jak mám postupovat, abych zamezila dalšímu poškozování našich bytových jednotek, které se nachází pod bytem, který závětí nabyla slečna Bednářová, V podhájí 627/19 a provádí rekonstrukci od července 2019. Byty pod ní mají popraskané stěny a teče do nich voda. Myslím si, že není stavba ani ohlášena.
  Děkuji za odpověď
  Abtová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 20.04.2020 20:38)
   Vážená paní,
   žádné povolení stavby ve Vašem domě nebylo v naší databázi dohledáno, nicméně jsou i stavební úpravy, které z hlediska stavebního zákona povolení nevyžadují, jedná se o stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona. Za vlastníka domu máte právo požadovat po stavebnici informaci zda se jedná o takové úpravy nebo ne, v případě stavby pro bydlení musí být u všech stavebních úprav přítomen stavbyvedoucí, který odborně posoudí o jaké stavební úpravy jde, může Vám tedy stavebnice jeho prohlášení doložit. Na tuto odborně způsobilou osobu je třeba se v případě problémů se stavbou okamžitě obrátit aby o problému věděla a mohla ho řešit. Nevím co myslíte sdělením že byty pod ní mají popraskané stěny a teče do nich voda od roku 2019 a ozýváte se až nyní. Stavební úřad může na základě Vašeho podnětu stavbu prošetřit, je ale třeba ho konkretizovat, respektive uvést v jakých bytech se poruchy vyskytují a jaké (jaká voda – dešťová, stavby nechala téct vodu, či jiné), aby bylo možné vypsat kontrolní prohlídku nejen v jednotce stavby ale i v místech poruch. S ohledem na to, že se jedná o stavbu pro bydlení, a obydlí je chráněno ústavou je třeba podnět podat písemně s podpisem a identifikací podatele, tj. do podatelny úřad, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, do datové schránky nebo mailem s elektronickým podpisem, osobu podatele (tedy Vás) je třeba identifikovat jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště. Kromě uvedení popisu jednotek dle katastru nemovitostí prosím popište jednotky v domě kde jsou , popis (čísla jednotek) v našich dokumentech a v prohlášení vlastníka se neshodují.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního


Vytisknout