Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: parkování právnícká osoba (Denisa Krausová 08.08.2022 13:51) – Doprava a parkování
  Dobrý den, jak to prosím funguje s parkováním, pokud je automobil na operativní leasing a na společnost, která sídlí na P4. Je možné nějaké parkovací oprávnění? Děkuji moc
  D. Krausová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.08.2022 14:47)
   Vážená paní Krausová,
   pro uvedený případ, kdy právnická osoba splňuje podmínku sídla na území městské části Praha 4, je možné vydat tzv. abonentní parkovací oprávnění, přičemž k žádosti se dokládá technický průkaz k vozidlu či osvědčení o registraci vozidla a leasingová smlouva.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Vrak v ulici Družstevní ochoz (Anna Špačková 25.06.2022 13:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  v ulici Družstevní ochoz (blízko křížení s ulicí Sdružení) stojí vrak. Je již nahlášen a je potvrzeno, že je to vrak (značka Peugeot, SPZ 5A7 8377). Dle starší komunikace s Oddělením odtahů a vraků SSHMP se čeká až městská část vyvěsí výzvu k odtažení. Vozidlo na místě stále stojí, tak jsem začala pátrat, zda byla výzva vyvěšena a bohužel jsem jí nenašla. Můžete mi prosím potvrdit, že byla výzva k odstranění tohoto vozidla vyvěšena, či ubezpečit, že se to stane v nejbližší době? To jediné brání odstranění vozidla.
  Děkuji.
  S pozdravem,
  Anna Špačková
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 25.07.2022 16:30)
   Vážená paní Špačková,

   SSHMP požádala ÚMČ Prahy 4 o zveřejnění výzvy k odstranění vozidla z místní komunikace, které nemá po dobu více jak 6 měsíců pravidelnou technickou prohlídku a jeho odstavení na místní komunikaci je nezákonné dle ust. § 19 odst. 2, písm.h) zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nejedná se prosím o tzv. řízení o odstranění vraku (vozidlo není vrakem), zveřejnění proběhlo na úřední desce ÚMČ Prahy 4 (po dobu 2 měsíců) a také bylo dle nového metodického pokynu zveřejněno na úřední desce MHMP. Odstranění vozidla z místní komunikace dle sdělení SSHMP bude v nejbližší době.
    
   Mgr. Petr Vlasák MPA
   vedoucí oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Získání rezidentní karty (Patrik Hrabaň 13.07.2022 14:28) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  od 1.8. budu mít v zaměstnání k dispozici firemní automobil k osobním účelům. Mám zároveň trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

  Pro získání parkovacího oprávnění tedy splňuji veškeré nutnosti?

  - Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti (vyplněné)
  - Technický průkaz od vozidla (osvědčení o registraci)
  - Občanský průkaz s trvalým pobytem v dané lokalitě

  Kam v tomto případě zajít s danými dokumenty a zažádat o parkovací kartu?
  Bude vydání karty na počkání (vystát frontu)?
  Nebo bude můj požadavek zpracován a karta zaslána poštou do 7-14 dnů?

  Předem děkuji.

  Hrabaň
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.07.2022 15:28)
   Vážený pane Hrabani,
   pracoviště výdeje parkovacích oprávnění je v současné době dislokováno do budovy historické radnice na adrese Táborská 500/30, Praha 4 – Nusle. V blízké době je nicméně v plánu stěhování zpět na původní pracoviště Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník.
   Sledujte tyto webové stránky, kde bude o přesunu pracoviště informováno, jakmile to bude aktuální.
   Parkovací oprávnění se vydává na počkání, na místě je možné zaplatit v hotovosti či platební kartou. Po zaplacení nabývá parkovací oprávnění okamžité platnosti.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Parkování Praha 4 na rok (Michaela Čelková 13.07.2022 13:08) – Doprava a parkování
  Dobrý den, mám trvale bydliště v Praze 4, Podolí. V bytě podemnou bydlí rodiče a mají tam nahlášené již auto kvuli parkování. Mohu si tam také nahlásit auto a moci tak parkovat na Praze 4? Jaký by byl roční poplatek? Děkuji Vám.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.07.2022 15:26)
   Vážená paní Čelková,
   pokud splňujete podmínky pro vydání parkovacího oprávnění vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích a z příslušné metodiky, máte nárok na zisk parkovacího oprávnění bez ohledu na případnou registraci jiného vozidla Vašimi rodiči.
   Roční částka za rezidentní parkovací oprávnění činí dle platného ceníku 1200 Kč.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: poplatek za parkování (Jiří Bazík 18.05.2022 20:57) – Doprava a parkování
  dobrý den, mohu zaplatit poplatek za parkování na další rok o 3 měsíce dříve?
  Delší dobu budu mimo trvalé bydliště. Děkuji Bazík
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.05.2022 16:29)
   Dobrý den,
   poplatek za parkovací oprávnění lze uhradit i 3 měsíce před vypršením platnosti stávajícího oprávnění.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Parkování P4 (Martin Solil 27.04.2022 14:01) – Doprava a parkování
  Dobrý den, mám trvalé bydliště v Praze 4 - Háje (kde zóny nejsou), nicméně moje kancelář má sídlo na Praze 4 - Krč na Pankráci, kde zóny jsou, mám v takovémto případě nárok na vydání rezidentní parkovací karty?

  Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.04.2022 11:41)
   Krásný den vážený pane Solile,
   děkuji za Váš dotaz. Bohužel Vás musím zklamat. Současný mechanismus ZPS , stanovený hlavním městem, neumožňuje vydávat rezidentní parkovací karty nikomu jinému než obyvateli příslušné městské části s trvalým bydlištěm a současně s pravidly danými jeho vztahem k vozidlu.
   Jako podnikatelský subjekt s provozovnou v příslušné městské části můžete žádat o abonentní parkovací kartu.
   Přeji příjemný den
   1. místostarosta
 • Otázka: Parkování (Karel Matějka 05.04.2022 13:13) – Doprava a parkování
  Spoluvlastním byt v Olbrachtově ulici, v bytě bydlí moje 89 letá matka, za kterou často dojiždím s nákupy, pomoci s návštvou lékaře apod. Je možné získat nějaké povolení k parkování v této lokalitě ? Trvalé bydliště mám na Roztylech. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.04.2022 15:40)
   Dobrý den,
   pro tyto případy existuje tzv. pečovatelské parkovací oprávnění, které spočívá v tom, že až pro tři různá vozidla se vymezí pět parkovacích úseků v okolí trvalého bydliště osoby, o kterou se pečuje (tedy o Vaši maminku), a v těchto může následně pečovatel parkovat.
   Souběžně tam může parkovat pouze jedno vozidlo z těch tří. Cena tohoto typu parkovacího oprávnění je 180 Kč/rok.
   Důležité však je, aby osoba, o kterou se pečuje, měla splněnu alespoň jednu z těchto podmínek:
   • dovršen věk 80 let
   • držitel průkazu ZTP
   • potvrzení od ošetřujícího lékaře, že její zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči třetí osoby
   O parkovací oprávnění je pak nutné zažádat na pracovišti ZPS  (Táborská 500/30, Praha 4 – Nusle).
   Pokud by žádal někdo jiný než osoba, o kterou bude pečováno, musí od této osoby mít vystavenu plnou moc, která nemusí být nutně ověřená, pokud dotyčná osoba předloží aspoň kopii OP osoby, o kterou bude pečováno. Rovněž je třeba doložit technické průkazy od vozidel, pro něž bude parkovací oprávnění vystaveno.
   Doporučuji mít dopředu aspoň rámcově rozmyšleno, pro které parkovací úseky a ve kterých ulicích by mělo být parkovací oprávnění vystaveno.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: výnos ze zón placeného stání (Jan Kus 05.04.2022 14:24) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  můžete prosím uvést, jaké jsou celkové náklady na provoz ZPS na Praze 4 v roce 2021?
  Jaký je čistý zisk z provozu ZPS na Praze 4 za rok 2021?
  K jakému účelu byly peníze využity?
  Nebo si musím o tyto informace požádat podle zákona 106?
  Děkuji,
  Jan Kus
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.04.2022 15:29)
   Krásný den, vážený pane Kusi!
   Bohužel vám však zatím nebude nikdo na Praze 4 schopen odpovědět, protože vyúčtování ZPS se děje tak, že nejprve TSK a posléze město vezme celkové výnosy a náklady ZPS za celé město, které po projednání s dodavateli odsouhlasí. Následně se připraví návrhy vypořádání k jednotlivým městským částem, kdy jsou již odečteny náklady a výsledek je ponížen o náklady TSK a MP a město si ze zbytku vezme polovinu, teprve poté jde materiál na městskou část.
   Obvykle podklad za minulý rok dostáváme koncem července či v srpnu. Následně materiál projednáme a finálně ho schvaluje rada HMP a ZHMP.
   Děkuji za váš dotaz a jsem s pozdravem
   Ing. Zdeněk Kovářík
   1. místostarosta MČ Praha 4
 • Otázka: parkování v zóně pro abonenty (Jiří Šafanda 23.03.2022 10:48) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  mohu využít abonentního parkování, pokud mám na P4 smlouvu o nájmu skladu? Potřebuji ho obsluhovat. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.03.2022 15:33)
   Dobrý den,
   aby bylo možné vydat abonentní parkovací oprávnění, je nutno splnit následující podmínky:
   1. sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající musí být ve vymezené oblasti ZPS, tj. území městské části Praha 4 včetně části Kunratic,
   2. musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla.
   Fakticky je tedy nutné doložit, že adresa skladu je zároveň sídlem či provozovnou Vašeho podnikání. Pak by bylo možné parkovací oprávnění vydat, pokud budete splňovat i podmínku právního vztahu k vozidlu, s nímž bude v zóně parkováno, tj. zpravidla vlastnictví vozidla či leasingová/úvěrová smlouva.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Parkování pro zákazníky provozovny (Petra Řeřábková 10.03.2022 9:43) – Doprava a parkování
  Dobrý den, máme novou provozovnu v ul. Podle Kačerova 1 a potřebujeme před ní parkovací místa, kde by mohli parkovat zákazníci. Před provozovnou jsou nyní cca 4 parkovací místa pro zásobování - kde zjistím, komu jsou vyhrazena? zda je značení aktuální? z původních provozoven tam nyní působí pouze jedna... Dále se chci zeptat, jak postupovat, kdybychom chtěli 1-2 parkovací místa vyhradit pouze pro naši provozovnu. Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.03.2022 13:38)
   Dobrý den,
   v oblasti, kde jsou zavedeny zóny placeného stání (ZPS), není dle stanovených pravidel ZPS možné nově vyhrazovat parkovací místa pro potřeby konkrétních provozoven či jejich zákazníků.
   Z tohoto důvodu se v určených lokalitách zřídila sdružená parkovací místa pro zásobování, která mohou za účelem zásobování využívat přilehlé provozovny dle údajů uvedených na dodatkové tabulce k dopravní značce „Parkoviště“.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS