Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy otazkyP4@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. 

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: výměna plynového kotle (Šárka Šejcová 11.09.2020 14:53) – Obecné
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li existuje v rámci Prahy 4 nějaký dotační program na výměnu starých plynových kotlů za nový moderní kondenzační?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.09.2020 13:34)
   Vážená paní Šejcová,
   přímo MČ Praha 4 žádný takový dotační program nenabízí. Dotační programy jsou řízeny centrálně a jednotlivé městské části je nespravují. Prostředky na výměnu starých kotlů lze získat z programů Státního fondu ŽP a Hlavního města Prahy. Konkrétní informace naleznete zde:
   Hezký den
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Letní zahrádka u restaurace (Michal Veselka 27.08.2020 15:33) – Obecné
  Dobrý den,

  restaurace ve vedlejším domě v Nuselské ulici má pevnou zahrádku, ale v místě kde se chodník zužuje a je zde sloup na tramvajové trakční vedení mají dán ještě deštník s dvěma stoly a lavicemi a další stůl s židlemi vedle. Pokud tedy prochází kdokoliv po chodníku, musí kličkovat mezi stoly od restaurace a zákazníky jejich restaurace, kteří dost často tento prostor ještě více zužují (nehledě na to že dost často většina z nich kouří). Je to v pořádku? Má na to restaurace právo?

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:25)
   Vážený pane Veselko,
   pokud se jedná o restaurační zahrádku při ústí s ulicí Kloboučnická tedy restauraci „Na Tetíně“ je její provoz odsouhlasený ze strany vlastníka dotčené pozemní komunikace i ze strany zdejšího silničního správní úřadu. Již v minulosti byla šíře průchodu kontrolována a i když se nejedná o průchod v přímém směru chůze, byla potřebná šíře minimální průchodu 1,5 m vždy zachována. Restaurační zahrádka může být dle tržního řádu a nočního klidu provozována do 22:00 hod. a jak píšete deštník a stolky umístěné mimo pevné pódium se vždy z prostoru pozemní komunikace na noc uklízejí. Zajištění odpovídajícího průchodu pro chodce na komunikaci Nuselská bude v nejbližší možné příležitosti opět kontrolováno.
   Děkujeme za Váš podnět.
   S pozdravem
   Ondřej Horvath
   referent OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: dotaz na klid v neděli (V.Pečínková 23.08.2020 10:06) – Obecné
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli má Praha 4 (Spořilov) nějakou vyhlášku o dodržování "ticha" v neděli. Existuje nějaké omezení pro hlučné stavební činnosti, řezání dříví, sekání trávy atp? Děkuji za zprávu V.Pečínková
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 31.08.2020 15:05)
   Dobrý den,

   časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin a svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 8.00 hodin  následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den.
   Pokud jste svědkem porušení tohoto zákona, můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici, Policii ČR, nebo Městskou policii hlavního města Prahy.
   Městské části nemohou přijímat a stanovovat vyhlášky v rámci svého území. Tato pravomoc připadá hlavnímu městu Praze.

   S pozdravem

   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kanceláře starosty
   Odbor kanceláře starosty
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: podjatost úřední osoby (Jansky Vladimír 18.08.2020 11:03) – Obecné
  Dobrý den,

  může se úředník i po několika letech oficiálního jednání s danou osobou prohlásit za podjatého, i když není v žádném příbuzenském, partnerském a ani přátelském vztahu s touto osobou ?

  Děkuji za odpověď

  V.Jánsky
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 19.08.2020 10:12)
   Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je povinna o nich bezodkladně uvědomit svého představeného. Těmito okolnostmi jsou její poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. Posouzení, zda je úřední osoba vyloučena, provádí její představený. Poměr úřední osoby k účastníkům není omezen na vztahy uvedené v dotazu. Okolnosti nasvědčující vyloučení úřední osoby mohou samozřejmě nastat také teprve až v průběhu řízení.

   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
   Úřad MČ Praha 4
 • Otázka: dotaz vodni prvky pankrac (Salakova 28.06.2020 16:36) – Obecné
  Dobry den moc by mě zajimalo kdy se opravy a sprovozni vodni prvky na Pankraci??? to bylo slavy když se to otvíralo a už se na to kašle nebo proč to nefunguje vždyt je to pro děti? dekuji za odpověd. Salakova.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 9:38)
   Dobrý den,
   oprava poškozeného vodního prvku započne zřejmě v průběhu příštího týdne. Podařilo se nám zajistit kamenickou firmu, která vodní prvek opraví v rozsahu přijatelných finančních nákladů. V současné době podle posledních informací řeší firma výrobu novývh desek za poškozené.
   S pozdravem
   Gabriela Zumrová
   správce oblasti Nusle, Michle
   OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: daň z nemovitosti (Olga Spurná 18.06.2020 12:16) – Obecné
  Dobrý den, ještě jsem letos nedostala složenku na placení daně z nemovitosti .. co s tím? Děkuji. O.Spurná
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.06.2020 11:24)
   Vážená paní Spurná,
   otázky okolo problematiky "daně z nemovitostí" (dnes správněji daň z nemovitých věcí) městské části Praha 4 nepřísluší. Zmíněnou daň vybírají finanční úřady, nikoliv náš úřad (Úřad městské části Praha 4 není správcem výše uvedené daně).
   Váš dotaz doporučuji položit u příslušného správce daně, kterým bude s největší pravděpodobností Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4 (kontakty přes odkaz).
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Nájemné za pronájem tělocvičny ve škole na P4 (Jan Tůma 28.05.2020 17:59) – Obecné
  Dobrý den,
  jedná se o vracení zaplaceného pronájmu školní tělocvičny za dobu uzavření škol, pro fyzickou osobu. Škola chce vracet pouze 70% s odkazem na usnesení 9. zasedání rady městské části Praha 4 ze dne 6. 5. 2020 číslo 9R-300/2020. Postupuje škola správně, když nejsme podnikatelé, a tudíž by se toto usnesení na tuto situaci nemělo vztahovat?
  Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 31.05.2020 22:58)
   Vážený pane Tůmo,
   usnesením Rady městské části Praha 4 č. 9R-300/2020 ze dne 6. 5. 2020 byl schválen záměr poskytnout slevu nájemného za období březen a duben 2020 ve výši 70%, resp. 40% nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části Praha 4.
   Bohužel záměr poskytnout slevu nájemného na základě uvedeného rozhodnutí Rady městské části Praha 4 se nemůže týkat podnájemců nebo jiných uživatelů, neboť nemají uzavřenu nájemní smlouvu s městskou částí Praha 4. Jakákoliv sleva za užívání prostor je na rozhodnutí toho, s kým máte uzavřený smluvní vztah.
   Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: B. (Petra 01.04.2020 22:32) – Obecné
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda Praha 4 plánuje svým občanům též dát nějakou dezinfekci/roušky, tak jak to dělají jiné městské části (viz, např. Praha 11, Praha 3, Praha - Benice)? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.04.2020 14:05)
   Vážená paní Petro,
   V období nouzového stavu zajišťujeme nezbytný chod úřadu a vyřizujeme občanům to důležité, co potřebují vyřídit. Z finančních prostředků poskytnutých magistrátem jsme nakoupili a nakupujeme dezinfekci, roušky, respirátory, financujeme zajištění přepážek na pracovištích Czechpoint, dezinfekci hřišť a dalšího venkovního vybavení v parcích a dezinfekci prostor Úřadu městské části Praha 4.
   Zásobujeme nezbytnými ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky, kterých byl ještě donedávna akutní nedostatek, lidi v první linii (lékaře, zdravotníky a ty, kdo pečují o seniory). Zajištěním těchto pomůcek pro malé provozovny jsme umožnili fungování těchto provozoven pro veřejnost (každý nemá možnost dojet si autem do nákupního centra).
   Zajišťujeme distribuci roušek, které šijí organizace a občané, a roušek, které jsme nakoupili, těm nejohroženějším obyvatelům Prahy 4. Na úřadu MČ Praha 4 rozdáváme roušky těm, kdo si je objednají a přijdou si pro ně.
   Vše, co děláme pro naše obyvatele, kteří naši pomoc potřebují, najdete na našem webu.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: platba nájemného za nebytový prostor (Josef Jirák 29.03.2020 11:55) – Obecné
  Dobrý den,
  prosím o informaci jak bude Mč postupovat při výběru plateb nájemného z pronajímaných nebytových prostor v majetku města. Nařízením vlády musela být prodejna uzavřena. Bohužel jsem prozatím nezaregistroval, jakým způsobem bude MČ postupovat při výběru nájemného. Budete požadovat platbu nájemného i za tuto dobu? Nebo bude prominuta? Prosím i o info, kde informace k této problematice dohledám. Na úřední desce,ani stránkách 4. majetkové, která je správcem objektů, jsem nic nenašel. Děkuji předem za odpověď.
  Josef Jirák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 07.04.2020 18:20)
   Dobrý den,
   Rada městské části Praha 4 usnesením č. 6R-217/2020 ze dne 25. 3. 2020 rozhodla, s přihlédnutím k usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a č. 211 ze dne 14. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu a vládním nařízením o přijetí krizového opatření, neuplatňovat a nevymáhat sankce za pozdní úhradu nájemného, a to z pronájmu nemovitých věcí a s nájmem souvisejících movitých věcí, vše ve svěřené správě městské části Praha 4, splatného počínaje dnem 1. března 2020 do ukončení nouzového stavu.
   Dále Rada městské části Praha 4 usnesením č. 6R-232/2020 ze dne 25. 3. 2020 rozhodla v případech, kdy krizová opatření vlády České republiky přijatá po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 omezila nebo znemožnila nájemcům městské části Praha 4 v pronajaté nemovitosti výkon předmětu podnikání/činnosti, k němuž byl předmět nájmu nájemní smlouvou určen, v souladu se sjednaným účelem nájmu, odložit splatnost nájemného za měsíc březen 2020 a další měsíce, ve kterých bude nouzový stav trvat. Odložení splatnosti nájemného z téhož důvodu se vztahuje také na pronájem movitých věcí, pokud jsou nájemcem užívány spolu s pronajatou nemovitostí. Odložení splatnosti z téhož důvodu se vztahuje také na placení záloh (či paušálních plateb) na poskytování služeb spojených s užíváním předmětu nájmu.
   V případě pokračování trvání opatření zváží městská část Praha 4 další rozhodnutí.
   S pozdravem
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Průzkumný vrt metra D (Daniela Tkadlečková 11.03.2020 8:16) – Obecné
  Dobrý den,

  vzhledem ke konstantnímu hluku od pondělí do neděle (včetně brzkých ranních a pozdních večerních hodin) bych se ráda zeptala, dokdy budou trvat stavební práce spojené s průzkumným vrtem metra D u křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži.

  Mnohokrát děkuji za informaci.

  S pozdravem

  D. Tkadlečková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.03.2020 19:00)
   Přeji pěkný večer!
   Požádali jsme firmu Skupina STRABAG Česko/Slovensko o vyjádření a z odpovědi její tiskové mluvčí vybíráme:
   "Podle současně platného harmonogramu je konec stavebních prací do 31. 7. 2020, dále nastávají tzv. udržovací práce, u kterých již se neočekává zatížení prachem ani hlukem i během denní doby. Jde především o roční navazující geologický a geotechnický monitoring – po tuto dobu bude tedy na místě zůstávat zařízené staveniště. Po aktualizaci harmonogramu Vás budu o termínu dokončení stavebních prací ještě informovat."
   S pozdravem
   Ing. Vít Drbal
   referent PR


Vytisknout