Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: vystavba lavicek (Svítilova 06.09.2021 6:47) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den, v ulici Bartákova vedle uzavřeného kontejneroveho stání nekdo vymyslel 3 lavičky, ze začátku tam lidi chodili nez stromy obrostly listy, on se zřejmě nikdo neobtěžoval zjistí, že v létě na stromech sedí hrdličky a s prominutím "serou" dolů, takže lavičky jsou znečištěné. Jeden z těch stromů je plana třešeň. Sedavaji tam i straky. V současné době se tam sedět nedá. Je to na sezení fuj.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 23.09.2021 13:29)
   Dobrý den, sezení zde bylo zřízeno na základě žádostí místních seniorů. Lavičky zadáme k umytí a situaci zde budeme intenzivněji monitorovat. 
   Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Suché větve (Hana Ptáková 22.09.2021 21:29) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdo má na starosti keře, které rostlou v ulici V křovinách v zahrade( parku) při škole Jeremenkova. Suché větve přesahují až do ulice. Je to nebezpečné pro chodce i auta. Děkuji a s pozdravem Ptáková
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 23.09.2021 13:10)
   Dobrý den, situaci prověříme a budeme ji řešit úpravou předmětné zeleně. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: úprava keřů (Markéta D. 22.09.2021 9:48) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych požádala o úpravu keřů v okolí domu Jílovská 1157/55. Keře zasahují do oken a přilehlých chodníků. Děkuji
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 22.09.2021 14:41)
   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Keře upravíme.
 • Otázka: hluk ze stavby domu (Ing.Hana Morysová 14.09.2021 13:29) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Prosím o informaci, jak dlouho bude probíhat oprava domu v ulici ZA PRUHY 253, Praha 4-Krč.
  Dům je rekonstruován již téměř 2 roky a hluk, který musíme snášet, je velmi nepříjemný. Bydlím v protějším panelovém domě, jsem senior a nevím, na koho se obrátit. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 17.09.2021 9:05)
   Vážená paní,
   ve Vámi uvedené věci jsme nevydali žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu a nemáme tedy ke stavbě žádné informace. Stavebník patrně provádí stavební úpravy popřípadě udržovací práce , které rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu nevyžadují.
   Z hlediska hluku je příslušným orgánem státní správy Hygienická stanice hl.m. Prahy kam se v případě překračování hlukových limitů můžete obrátit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Údržba zeleně MHD zastávka Chodovská - ul. u Plynárny (Karolína Ježová 30.08.2021 7:19) – Životní prostředí, úklid a čistota
  dobrý den,

  zastávka chodovská (blíže zastávky u plynárny a směr plynárna) je ve stavu zarostlém, nikdo se o zeleň nestará a vypadá to otřesně, některé keře již zasahují do chodníku na zastávce + ostrůvek který je u dvou přechodů (předchod od kauflandu ul. u plynárny) (přechod do ulice popovická), trávu tam nikdo neseká, nestará se.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 14.09.2021 16:48)
   Dobrý den, předmětná lokalita je již na území MČ Praha 10. Váš podnět postoupíme kolegům z této městské části.
 • Otázka: Zastřižení živého plotu (Tomáš Urban 14.09.2021 14:06) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mohl bych poprosit o zastřižení živých plotů v oblasti ulic Heráleckých. Situace je tristní a některé uličky již nejsou téměř průchozí (viz foto). Jedná se jak o parčík před ulicí Herálecká IV, tak i o zelené plochy mezi baráky v ulicích Herálecká I až IV. Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Tomáš Urban
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 14.09.2021 16:46)
   Dobrý den, tuto situaci budeme neprodleně řešit s dodavatelem zahradnických služeb. 
   Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Obava z pádu stromu (Karel Hrdina 03.09.2021 12:24) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, jsem vlastníkem rodinného domu se zahradou na Praze 4- Krč. Na zahradě roste strom (smrk), který se za větru již značně naklání a bojíme se jeho pádu na dům. Mohu strom nechat odstranit firmou / porazit svépomocí, nebo je pro to za určitých okolností nutné povolení města? Pokud strom mohu porazit sám, mohu tak učinit kdykoliv, nebo pouze o období vegetačního klidu? Předem děkuji za radu, Hrdina
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 14.09.2021 11:10)

   Dobrý den, ochrana dřevin rostoucích mimo les je zakotvena v § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). V ustanovení § 8 ZOPK je pak uvedeno, že k jejich pokácení je třeba povolení orgánu ochrany přírody.  Parametry dřevin, k jejichž odstranění není toto povolení  třeba, jsou vyjmenovány v ustanovení § 3 prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zde je mimo jiné uvedeno, že povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

     Pokud tedy Vámi uvedený smrk nedosahuje tohoto obvodu, není třeba k jeho pokácení povolení orgánu ochrany přírody a může k němu vlastník pozemku přistoupit dle svého uvážení. V případě, že je tento parametr překročen (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí  je větší než 80 cm), je třeba požádat o povolení kácení. Kácení dřevin se pak v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky provádí zpravidla v období vegetačního klidu, to neplatí v případech, pokud by stav stromu ohrožoval zdraví osob či hrozila škoda velkého rozsahu. Podrobné informace k dané věci včetně formuláře pro případné podání žádosti jsou uvedeny na webových stránkách:  MČ Praha 4: Životní prostředí a čistota - Povolení k pokácení dřevin .

 • Otázka: Reichnetka (Šťastná 10.09.2021 8:41) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho budou ještě probíhat stavební práce na Reichnetce a co vše se tam upravuje a mění. Nemyslím opravu parovodu. Děkuji, Šťastná
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 14.09.2021 11:07)
   Dobrý den, MČ Praha 4 není investorem opravy předmětné komunikace. Dle naších informací by měla být oprava již hotova.
   Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: chodník (Jadrná 14.09.2021 7:30) – Životní prostředí, úklid a čistota
  dobrý den,
  prosím o odstranění vzrostlého plevele z chodníku ulice Přímětiská podél parkoviště za novostavbou Vokáčova. Děkuji Jadrná
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 14.09.2021 10:52)
   Dobrý den, Váš podnět prověříme. Pokud se bude jednat o pozemky ve správě MČ Praha 4, zajistíme nápravu. V jiném případě postoupíme podnět k přímému vyřízení vlastníkovi a správci předmětných ploch.
   Děkujeme Vám. 
 • Otázka: Zastávka chodovská (ul.u plynárny) + neposekaná tráva na ostrvcích na rohu ulice u plynárny/popivická (Karolína Jírová 13.09.2021 7:28) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Prosíme o posekaní zeleně na MHD zastávce chodovská(zastávka blíž k plynárně) a posekání vzrostlé zeleně na ostrůvcích rohu ulice u plynárny/popovická.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 13.09.2021 10:49)
   Dobrý den, Váš podnět postoupíme kolegům z MČ Praha 10. Tyto pozemky jsou již v jejich oblasti. Děkujeme Vám za podnět.


Vytisknout