Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Kontejnery na BRKO (Josefína Šumová 07.01.2020 12:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je někde v okolí Spořilova možné třídit bioodpad z domácnosti? Veřejně přístupný kompost.. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 08.01.2020 13:03)

   Dobrý den, na území městské části Praha 4 se nenachází žádný veřejný kompost. Od 1.1.2020 zavedlo Hlavní město Praha službu svozu rostlinného bioodpadu od fyzických osob. Vlastník nemovitosti si může objednat sběrnou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l s četností odvozu 1x týdně, 2x týdně nebo 1x za 14 dní. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s.  - https://www.psas.cz/faq-novy-system-svozu-bioodpadu-v-praze

 • Otázka: dlouhodobě přeplněný kontejner na kovy (Hroníková 12.12.2019 9:55) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, na rohu ulic Střimelická/Na Chodovci je již čtyři týdny přeplněn kontejner na kov -nevyvezen. Přeplněný býval často i předtím, ale vyvážel se. Můžete, prosím, zjistit, kde je problém a urgovat? Vzhledem k stálé vytíženosti tohoto kontejneru bych také navrhovala o umístění dalšího kontejneru na kov k dalším nádobám na tříděný odpad v ulici Na Chodovci. Děkuji za reakci, Hroníková
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 06.01.2020 14:33)

   Dobrý den, odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 stanoviště tříděného odpadu č. 264 Na Chodovci 28 v Praze 4 pravidelně monitoruje včetně pořizování fotodokumentace. Průkaznou fotodokumentaci za dobu nejméně 14 dní nebo dvou po sobě následujících svozech je nutné přiložit k žádosti o navýšení frekvence odvozu odpadu na Magistrát hlavního města Prahy. Dále zvážíme přidání kontejnerů na kovové obaly v této ulici.

 • Otázka: likvidace psích exkrementů (Kristýna Vaňková 18.11.2019 10:03) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak městská část Praha 4 řeší likvidaci psích exkrementů, které končí v odpadkových koších na ně určené, a jestli se do budoucna plánuje jejich možné třídění nebo využití - přeci jen se jedná o bioodpad. Také by mě zajímalo, zda přemýšlíte o změně igelitových sáčků na psí exkrementy, které jsou na Praze 4 volně k odběru u odpadkových košů na sáčky biologicky odbouratelné a v přírodě rozložitelné - například papírové sáčky, jako v jiných částech Prahy nebo sáčky z bioplastu.
  Předem Děkuji za odpověď.
  S pozdravem, Vaňková.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:53)
   Dobrý den, psí exkrementy (dále jen PEX) obecně, nejen na MČ Praha 4, jsou zařazeny do skupiny odpadů jako uliční smetky a je s nimi nakládáno jako s běžným odpadem. Nejsou nikterak třízeny a dále zpracovávány. Ve věci sáčků na PEX  uvádím, že dříve MČ Praha 4 dodávala do zásobníků na PEX papírové sáčky. Ovšem na základě četných podnětů a následné rozsáhlé ankety mezi "pejskaři" jsme přešli na sáčky igelitové. Papírové sáčky, jako alternativu, nabízíme pro pejskaře zdarma na všech informačních centrech MČ Praha 4. O změně tohoto fungujícího systému v současné době neuvažujeme.
 • Otázka: Oprava chodníku (Kepková 25.11.2019 19:40) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  ráda bych požádala o opravu zámkové dlažby před vjezdem u bytového domu Svatoslavova 227/27, viz přiložené foto, nebo alespoň odstranění té volně ležící. Děkuji.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:39)
   Dobrý den, Váš podnět jsme postoupili k přímému vyřízení správci této pěší komunikace - Technické správě komunikací hl.m.Prahy.
 • Otázka: oprava chodníků (Jaromír Kadlec 02.12.2019 10:43) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den!
  Viděl jsem, že se kompletně opravují oba chodníky v ul. Matěchova, proto jsem se chtěl zeptat, zda bude obec dál pokračovat v opravě chodníků, a to i v ul. Krčská, resp. v ul. Tilschové, které jsou ve velmi špatném stavu.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:37)
   Dobrý den, dle informace od kolegů z odboru stavebních investic a oprav, nejsou pro rok 2020 v této lokalitě plánovány další opravy pěších komunikací.
 • Otázka: skládka u bilboardu Pankrác (Eva Poustecká 03.12.2019 18:02) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chci upozornit na černou skládku u bilboardu přímo proti Bauhausu na Pankráci,na konci ulice Pikrtova u pizzerie Di Carlo. Mapu přikládám a foto taktéž. Je to ostuda, takové frekventované místo vedle moderních upravených kanceláří a zeleně..
  https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4415082&y=50.0508514&z=19&base=ophoto&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9h2CKxXlw4&ud=50%C2%B03%272.724%22N%2C%2014%C2%B026%2730.492%22E

  Děkuji a hezký den

  Eva Poustecká
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:35)
   Dobrý den, děkujeme za podnět. Skládka, která se nachází na soukromém pozemku, bude uklizena mobilní úklidovou jednotkou MČ Praha 4.
 • Otázka: stav pasáže Budějovická (Diana Moosová 06.12.2019 13:38) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chci se zeptat, jestli MČ Praha 4 bude něco dělat s pasáží u metra Budějovická (DBK), jejíž stav je skutečně už havarijní. Denně zde prochází tisíce lidí, kteří balancují na rozbité dlažbě. Přitom okolo je mnoho obchodů, které vydělávají. To skutečně nikomu nevadí? Společně s prostorem na Palmovce je toto místo ostudou Prahy!
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:32)

   Dobrý den, MČ Praha 4 není vlastníkem a ani správcem dotčených ploch a pozemků, které tvoří Budějovickou pasáž a přilehlé prostory. Vlastníků je zde několik, což má za následek komplikace ohledně řešení budoucího stavu. Dle posledních informací, které byly medializovány, našli vlastníci řešení a rekonstrukce pasáže proběhne v nadcházejícím roce: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/opravy-budejovicka-metro-praha-magistrat-dbk-terasa-zacnou-letos-20191126.html

 • Otázka: Biokontejnér (Lukáš Mazáč 07.12.2019 22:13) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,

  rád bych se informoval, jak zajistit kontejnér pro bio odpad k panelovému domu v ulici Anny Drabíkové? Vyprodukuji (a nej já) velké množství odpadu z ovoce a zeleniny, které odvážím (naštěstí je to při cestě do zaměstnání) na Prahu 5, ulice Za Zámečkem, kde je přistavěn velký počet biokonejnerů.

  Děkuji za odpověď a řešení.

  S pozdravem,

  Lukáš Mazáč
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.12.2019 9:28)
   Dobrý den, ulice Anny Drabíkové nespadá samosprávně pod MČ Praha 4, ale MČ Praha 11. Se svým podnětem se prosím obraťte na příslušnou městskou část www.praha11.cz
 • Otázka: Převrácený koš na odpadky (Pavel Du Plessis 24.11.2019 10:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěl bych upozornit na převrácený koš na odpadky v ulici Adamovská asi 50m od vchodu do ZŠ Mendíků na komunikaci pro pěší u Botiče. Děkuji za nápravu.
  S přátelským pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 25.11.2019 9:05)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Situaci budeme neprodleně řešit.
 • Otázka: oprava chodniku Pod Pekařkou (Jitka Kálalová 05.11.2019 16:27) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, nevím, zda je dotaz nasměrován na správný odbor, pokud ne, prosím, ať zodpoví příslušný odbor. Na jaře tohoto roku proběhla rekonstrukce chodníku v ulici Pod Pekařkou Ph 4/ ve svahu pod restaurací Na Pekařce. Namísto toho, aby byl dlážděný chodník vyspraven a vrácen do původní podoby, tj. kostky byly v celém rozsahu vráceny, dlažba zůstala pouze u vjezdů na pozemky a ostatní povrch chodníku byl zalit asfaltem a kostky odvezeny. Můj dotaz zní, proč nebyl chodník dán do původního stavu s pomocí existujícího materiálu nebo nahrazen zámkovou dlažbou.I malé obce nahrazují asfalt zámkovou dlažbou, která sice může na začátku být dražší než asfalt, ale kdykoli se dá vyjmou a opět zasadit. Asfalt v létě teče ( zvláště ve svahu),lepí se, stoupají z něho jedovaté výpary. V zimě klouže stejně jako kostky. Rozhodně nejde o materiál přispívající k lepšímu životnímu prostředí. Když může být zámková dlažba v ulici Na vrstvách i na silnici, tak proč nemůže být na chodníku Pod Pekařkou.
  děkuji za odpověď
  Jitka Kálalová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 08.11.2019 14:24)

   Dobrý den, vyžádali jsme si stanovisko vlastníka předmětného chodníku a zhotovitele prací. Jakmile jej obdržíme, budeme Vás informovat napřímo na Vaši mailovou adresu. Pro informaci uvádíme, že předmětný chodník není ve vlastnictví a správě MČ Praha 4.Vytisknout