Ludmila Kořená

V útvaru: Odbor stavební (OST) / Oddělení stavebního řádu III.
Funkce: Referent - k.ú. Podolí
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b
Místnost: 5.24
Telefon: 261 192 254
Fax: