Odbor personálně mzdový (OPM)

 • řeší otázky vyplývající z pracovněprávních vztahů ve spolupráci s právníky odboru právního (OPR)
 • projednává s příslušnými vedoucími odborů platové zařazení zaměstnanců, eviduje úpravu pracovní doby
 • vypracovává pracovní smlouvy včetně všech jejich náležitostí, potvrzuje dobu zaměstnání bývalých zaměstnanců
 • vede osobní evidenci a spisy zaměstnanců
 • plní úkoly související s důchodovou agendou
 • zabezpečuje odborné vzdělávání zaměstnanců
 • vypracovává platové výměry při nástupech nových zaměstnanců i při všech změnách platových podmínek
 • vypracovává návrhy funkčního schématu úřadu a stanovuje zatřídění jednotlivých funkčních míst dle příslušných právních předpisů
 • zadává inzerci do tisku a na internet, vede evidenci zájemců o zaměstnání a organizuje výběrová řízení na obsazení jednotlivých funkčních míst
 • při řešení personálních otázek spolupracuje s úřadem práce a Českou správou sociálního zabezpečení
 • vydává průkazy – oprávnění k úkonům ve státní správě a osobní průkazy zaměstnanců úřadu
 • spravuje sociální fond a podává tajemníkovi úřadu návrhy na zlepšování péče o zaměstnance
 • spravuje agendu cestovních příkazů
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kříž Michael Bc. Vedoucí odboru personálně mzdového 261 192 344 9.28 michael.kriz@praha4.cz
Nováková Lenka Mgr. Referent 261 192 408 9.29 lenka.novakova@praha4.cz
Svačinová Hana Bc. Referent 261 192 196 9.29 hana.svacinova@praha4.cz


Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout