Oddělení stavebního řádu II.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

  • u změn staveb a staveb uvedených v §103 odst. 1 písm. e) bod 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 a § 104 stavebního zákona a staveb individuálního bydlení provádí územní řízení a jiná řízení a opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí stavebního zákona vyjma územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • provádí stavební řízení a jiná řízení a opatření a další úkony související s částí čtvrtou stavebního zákona
  • provádí řízení a jiná opatření a další úkony související s částí pátou stavebního zákona
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • jako pověřená osoba je příslušný k zajištění provedení prací a výkonů při exekuci vykonatelného rozhodnutí
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy,
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v § 175 správního řádu
  • zpracovává hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
  • zapisují dokončené stavby, změny staveb a/nebo odstranění staveb v informačním systému územní identifikace (ISUI)
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Koptíková Miloslava Ing. Vedoucí oddělení stavebního řádu II 261 192 224 5.26
Adámková Lenka Ing. Referent - k.ú. Nusle 261 192 515 5.24
Ahneová Růžena Ing. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 512 7.16
Komžík Peter Referent - k.ú. Nusle 261 192 248 5.23
Kořená Ludmila Referent - k.ú. Podolí 261 192 254 5.24
Kubenová Gabriela Ing. arch. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 513 7.16
Majrichová Lenka Ing. Referent - k.ú. Michle, speciální stavební úřad – dopravní stavby 261 192 457 5.31
Múdra Jana Ing. Referent - k.ú. Podolí 261 192 251 5.24
Prostředník Radek Ing. arch Referent - k.ú. Michle 261 192 246 5.23
Štanglová Jana Ing. Referent - k.ú. Michle 261 192 247 5.23
Šteflová Martina Ing. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 514 7.16