Zvláštní matrika

Do této matriky se zapisuje:

  • narození v cizině
  • uzavření manželství v cizině
  • úmrtí občanů České republiky, k nimž došlo v cizině

Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed.

Podklady k provedení zápisu se zasílají prostřednictvím:

1.  kteréhokoli matričního úřadu v ČR,
2.  nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině,
3.  popřípadě přímo zvláštní matrice.

Informace o dokladech potřebných pro tyto zápisy získáte na našem matričním oddělení.

Informace na tel.: 261 192 577, 576, 142, 145, 159.