Sociální oblast


Od 1. ledna 2012 přecházejí kompetence odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4 z velké části na Úřad práce ČR.

Pomoc v hmotné nouzi


Dávky pro osoby se zdravotním postižením