Daň z nemovitosti

Výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 16/2001 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí. Tato vyhláška platí i k 1. 1. 2009 a případné změny koeficentů lze sledovat na webových stránkách hl. m. Prahy ZDE.