Schválený program a výsledky hlasování 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 16. 12. 2022


Schválený program a výsledky hlasování
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
konaného dne 16. 12. 2022 od 15:00 hod. v sále 301.
3. Informace k finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2023.


6. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.


Aktualizováno: 06.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout