Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
25Z-11/2017 25 ke zrušení výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-10/2017 25 k vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu projektu „Odlehčovací služby Cesty domů“ žadatele Cesty domů z.ú., se sídlem Praha 7, Holešovice, Bubenská 421/3, IČ: 26528843 středa 8. listopadu 2017
25Z-09/2017 25 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.J. středa 8. listopadu 2017
25Z-08/2017 25 k žádosti o splátkovou dohodu paní M.H. středa 8. listopadu 2017
25Z-07/2017 25 k prodeji pozemku parc. č. 2305/3 v katastrálním území Krč středa 8. listopadu 2017
25Z-06/2017 25 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/18, katastrální území Braník, Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-05/2017 25 k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/11 v katastrálním území Hodkovičky středa 8. listopadu 2017
25Z-04/2017 25 ke svěření pozemků parc. č. 2910/104 a parc. č. 2838/15 v katastrálním území Nusle do správy městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-03/2017 25 k poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-02/2017 25 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-01/2017 25 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 8. listopadu 2017
24Z-14/2017 24 k rozdělení příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 zřizované městskou částí Praha 4 na dvě samostatné příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 středa 13. září 2017
24Z-13/2017 24 k žádosti o splátkovou dohodu pana V.N. středa 13. září 2017
24Z-12/2017 24 k žádosti o splátkovou dohodu paní J.J. středa 13. září 2017
24Z-11/2017 24 k prodeji nebytové jednotky č. 1432/802 v domě č.p. 1432, V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 373/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc. č. 437/4 středa 13. září 2017
24Z-10/2017 24 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, V Horkách xx, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 409/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc. č. 437/4 středa 13. září 2017
24Z-09/2017 24 k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4 středa 13. září 2017
24Z-08/2017 24 k nabídce R.G. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/8, katastrální území Michle, Praha 4 středa 13. září 2017
24Z-07/2017 24 k prodeji id 531/13024 pozemku parc. č. 2155/1v katastrálním území Nusle středa 13. září 2017
24Z-06/2017 24 k prodeji pozemku parc. č. 415 v katastrálním území Nusle středa 13. září 2017
24Z-05/2017 24 ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 879/1, 879/17, 879/46, 1052/68, 1052/142, 1052/144, 1052/146, 1052/155, 1052/160, 1052/161, 1052/162, 1052/163, 1250/54, 1251/4, 1588/1, 2132, 2869/121, 2869/144, 2869/149, 2869/156, 2869/187, 2869/195, 2869/197, 2869/199, 2869/288, 2869/302, 2869/306, 2869/307, 2869/324, 2869/329, 2869/333, 2869/334, 2869/335, 2869/336, vše v katastrálním území Krč středa 13. září 2017
24Z-04/2017 24 k prodeji části pozemku parc. č. 1837/4, označené dle GP č. 3003-242/2016 jako pozemek parc. č. 1837/15 v katastrálním území Braník středa 13. září 2017
24Z-03/2017 24 k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/10 v katastrálním území Hodkovičky středa 13. září 2017
24Z-02/2017 24 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese Čestmírova xxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 13. září 2017
24Z-01/2017 24 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 13. září 2017
23Z-16/2017 23 ke zvolení tajemníka Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 21. června 2017
23Z-15/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-14/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-13/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-12/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 746/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 středa 21. června 2017
123