Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
29Z-15/2018 29 k připomínkám městské části Praha 4 k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) středa 13. června 2018
29Z-14/2018 29 k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 2910/124, označené dle GP č. 2127-59/2018 jako parc. č. 2910/364, v katastrálním území Nusle středa 13. června 2018
29Z-13/2018 29 ke svěření pozemků parc. č. 1711/1 a parc. č. 1710 v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-12/2018 29 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-11/2018 29 k prodeji části pozemku parc. č. 1703, označené dle GP č. 2520-400/2009 jako pozemek parc. č. 1703/2, v katastrálním území Braník. středa 13. června 2018
29Z-10/2018 29 k odnětí pozemku parc. č. 3188 v katastrálním území Krč ze správy městské části Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-09/2018 29 k prodeji id. 33662/124491 pozemku parc. č. 254 v katastrálním území Podolí středa 13. června 2018
29Z-08/2018 29 k prodeji pozemku parc. č. 262 v katastrálním území Podolí středa 13. června 2018
29Z-07/2018 29 k prodeji pozemků parc. č. 727 a parc. č. 728 v katastrálním území Nusle středa 13. června 2018
29Z-06/2018 29 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese Gončarenkova xxx, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích středa 13. června 2018
29Z-05/2018 29 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xxx, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 13. června 2018
29Z-04/2018 29 ke znovuzvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 13. června 2018
29Z-03/2018 29 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na volební období 2018-2022 středa 13. června 2018
29Z-02/2018 29 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017 středa 13. června 2018
29Z-01/2018 29 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 13. června 2018
28Z-07/2018 28 ke schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 a dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 středa 18. dubna 2018
28Z-06/2018 28 k návrhům změn č. Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2956/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy středa 18. dubna 2018
28Z-05/2018 28 k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2018 středa 18. dubna 2018
28Z-04/2018 28 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese Čestmírova xxxx, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 18. dubna 2018
28Z-03/2018 28 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese Na Klaudiánce xxxx, Praha 4 - Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 18. dubna 2018
28Z-02/2018 28 ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 18. dubna 2018
28Z-01/2018 28 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 18. dubna 2018
27Z-17/2018 27 k prodeji nemovitostí v ulici Na Brázdě, katastrální území Michle, Praha 4 středa 21. února 2018
27Z-16/2018 27 k prodeji části pozemku parc. č. 969 označené dle GP č. 3111-105/2017 jako pozemek parc. č. 969/2 v katastrálním území Michle středa 21. února 2018
27Z-15/2018 27 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1392/2, katastrální území Michle, Praha 4 středa 21. února 2018
27Z-14/2018 27 ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 253/4 označené dle GP č. 3055-12/2017 jako pozemek parc. č. 253/4 a pozemku 253/5, oba v katastrálním území Braník středa 21. února 2018
27Z-13/2018 27 k prodeji id. 2641/63712 pozemku parc. č. 1233 v katastrálním území Krč středa 21. února 2018
27Z-12/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 1228/1 v katastrálním území Krč středa 21. února 2018
27Z-11/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 252 v katastrálním území Podolí středa 21. února 2018
27Z-10/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 1517/2 v katastrálním území Podolí středa 21. února 2018
12