Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1Z-21/2018 1 k ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/2017/0462/OKS ze dne 25. 5. 2017 k projektu „Výstavba krytých atletických sektorů - Hala a zázemí Spartaku Praha 4“ dohodou a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2018/0406/OKS ze dne 30. 5. 2018 o navýšení poskytnuté částky na projekt „Osvětlení atletické dráhy – etapa II“ žadatele Spartak Praha 4 z.s., se sídlem Děkanská vinice I 987/5, 140 00 Praha 4, IČ: 06377076 pátek 16. listopadu 2018
1Z-20/2018 1 k vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu projektu „Osobní asistence pro občany městské části Praha 4“ žadatele Fosa, o.p.s., se sídlem Filipova 2013/13, 148 00 Praha 4, IČ: 24724017 pátek 16. listopadu 2018
1Z-19/2018 1 k návrhu Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-18/2018 1 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a návrh k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-17/2018 1 k volbě tajemníka Finančního výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-16/2018 1 k dovolbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-15/2018 1 k volbě členů Kontrolního výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-14/2018 1 k volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-13/2018 1 k výjimce z Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-12/2018 1 volba předsedů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-11/2018 1 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018-2022 a stanovení počtu jejich členů pátek 16. listopadu 2018
1Z-10/2018 1 ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018-2022 a stanovení počtu jejich členů pátek 16. listopadu 2018
1Z-09/2018 1 k volbě neuvolněných členů Rady městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-08/2018 1 k dovolbě člena Návrhového výboru a Volebního výboru pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-07/2018 1 k volbě uvolněných členů Rady městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-06/2018 1 k volbě místostarostů městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-05/2018 1 k dovolbě člena Návrhového výboru a Volebního výboru pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-04/2018 1 k volbě starosty městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-03/2018 1 ke složení Rady městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-02/2018 1 ke složení Rady městské části Praha 4 pátek 16. listopadu 2018
1Z-01/2018 1 ke zřízení Návrhového výboru a Volebního výboru pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů Návrhového a Volebního výboru pátek 16. listopadu 2018
30Z-17/2018 30 k poskytnutí účelové dotace ve výši 145 980,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 středa 12. září 2018
30Z-16/2018 30 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní V.J. středa 12. září 2018
30Z-15/2018 30 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní E.D. středa 12. září 2018
30Z-14/2018 30 k prodeji id 1989/2539 pozemku parc. č. 981/2 v katastrálním území Lhotka středa 12. září 2018
30Z-13/2018 30 ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 879/56, označených dle GP č. 2871-260/2017 jako pozemky parc. č. 879/93, 879/94, 879/95 a 879/96, vše v katastrálním území Krč středa 12. září 2018
30Z-12/2018 30 k vyslovení nesouhlasu s nabytím id. 63/32930 pozemků parc. č. 557/103, 557/104 a 557/109 v katastrálním území Libuš středa 12. září 2018
30Z-11/2018 30 ke společnému prodeji pozemků parc. č. 18 a 20 v katastrálním území Podolí středa 12. září 2018
30Z-10/2018 30 k úplatnému nabytí staveb bez č.p./č.e. na pozemcích parc.č. 140/114 a parc.č. 140/115, vše katastrální území Lhotka, Praha 4 středa 12. září 2018
30Z-09/2018 30 k prodeji pozemku parc. č. 1168 v katastrálním území Krč středa 12. září 2018
123