Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
23Z-16/2017 23 ke zvolení tajemníka Výrobu pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4 21. června 2017
23Z-15/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx 21. června 2017
23Z-14/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx 21. června 2017
23Z-13/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx 21. června 2017
23Z-12/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 746/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 21. června 2017
23Z-11/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 935/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 21. června 2017
23Z-10/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 681/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 21. června 2017
23Z-09/2017 23 ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 1142/30, označených dle GP č. 2791-250/2016 jako pozemky parc. č. 1142/49 a 1142/50, oba v katastrálním území Krč 21. června 2017
23Z-08/2017 23 ke společnému prodeji id. 372/9869 pozemků parc. č. 1278/1 a 1282 v katastrálním území Krč 21. června 2017
23Z-07/2017 23 k prodeji id. 31075795/1107068442 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč 21. června 2017
23Z-06/2017 23 k rozhodnutí o souhlasu s převodem vlastnictví a k zákazu zatížení týkající se bytové jednotky č. 1066/5, Gončarenkova č.p. 1066, katastrální území Braník 21. června 2017
23Z-05/2017 23 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xx, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 21. června 2017
23Z-04/2017 23 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese Antala Staška xx, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 21. června 2017
23Z-03/2017 23 k peněžitému a nepeněžitému vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti 4 Energetická, a.s. 21. června 2017
23Z-02/2017 23 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2016 21. června 2017
23Z-01/2017 23 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru 21. června 2017
22Z-16/2017 22 k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2017 26. dubna 2017
22Z-15/2017 22 k poskytnutí věcného daru České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy 26. dubna 2017
22Z-14/2017 22 k nabídce V.J. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1517/2, katastrální území Podolí, Praha 4 26. dubna 2017
22Z-13/2017 22 ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 1837/2 a id 87243/93388 pozemku parc. č. 1837/7, oba v katastrálním území Braník 26. dubna 2017
22Z-12/2017 22 k prodeji části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2591-30/2016 jako pozemek parc. č. 1239/9 v katastrálním území Krč 26. dubna 2017
22Z-11/2017 22 k prodeji pozemku parc. č. 2910/9 v katastrálním území Nusle 26. dubna 2017
22Z-10/2017 22 k prodeji pozemku parc. č. 780/9 v katastrálním území Nusle 26. dubna 2017
22Z-09/2017 22 k prodeji bytové jednotky č. xxxxx v domě č. p. xxxxxx, katastrální území Nusle jejím nájemcům 26. dubna 2017
22Z-08/2017 22 k prodeji volné jednotky - ateliér xxxxxxxxx v domě č. p. xxxxxxxxxxxxxx, katastrální území Braník včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích 26. dubna 2017
22Z-07/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky xxxxxxx na adrese xxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-06/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky čxxxxxxxxx na adrese 5xxxxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích 26. dubna 2017
22Z-05/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-04/2017 22 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 26. dubna 2017
22Z-03/2017 22 k záměru nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, IČ: 285 50 901 26. dubna 2017
123