Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
26Z-19/2018 26 k uvolnění Ing. Jaroslava Mítha neuvolněného člena Rady MČ Praha 4 čtvrtek 6. prosince 2018
27Z-17/2018 27 k prodeji nemovitostí v ulici Na Brázdě, katastrální území Michle, Praha 4 středa 21. února 2018
27Z-16/2018 27 k prodeji části pozemku parc. č. 969 označené dle GP č. 3111-105/2017 jako pozemek parc. č. 969/2 v katastrálním území Michle středa 21. února 2018
27Z-15/2018 27 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1392/2, katastrální území Michle, Praha 4 středa 21. února 2018
27Z-14/2018 27 ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 253/4 označené dle GP č. 3055-12/2017 jako pozemek parc. č. 253/4 a pozemku 253/5, oba v katastrálním území Braník středa 21. února 2018
27Z-13/2018 27 k prodeji id. 2641/63712 pozemku parc. č. 1233 v katastrálním území Krč středa 21. února 2018
27Z-12/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 1228/1 v katastrálním území Krč středa 21. února 2018
27Z-11/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 252 v katastrálním území Podolí středa 21. února 2018
27Z-10/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 1517/2 v katastrálním území Podolí středa 21. února 2018
27Z-09/2018 27 k prodeji pozemku parc. č. 316 v katastrálním území Nusle středa 21. února 2018
27Z-08/2018 27 ke změně usnesení č. 24Z-6/2017 ze dne 13.9.2017 k prodeji pozemku parc. č. 415 v katastrálním území Nusle středa 21. února 2018
27Z-07/2018 27 k prodeji volné bytové jednotky čxxxx na adrese xxxxxxxxxxxxxx včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. února 2018
27Z-06/2018 27 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxx na adrese xxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. února 2018
27Z-05/2018 27 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxxxxxxx na adrese xxxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. února 2018
27Z-04/2018 27 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxxxxxxxx na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. února 2018
27Z-03/2018 27 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxxna adrese xxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. února 2018
27Z-02/2018 27 ke zvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 21. února 2018
27Z-01/2018 27 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 21. února 2018