Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
24Z-14/2017 24 k rozdělení příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 zřizované městskou částí Praha 4 na dvě samostatné příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 středa 13. září 2017
24Z-13/2017 24 k žádosti o splátkovou dohodu pana V.N. středa 13. září 2017
24Z-12/2017 24 k žádosti o splátkovou dohodu paní J.J. středa 13. září 2017
24Z-11/2017 24 k prodeji nebytové jednotky č. 1432/802 v domě č.p. 1432, V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 373/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc. č. 437/4 středa 13. září 2017
24Z-10/2017 24 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, V Horkách xx, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 409/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc. č. 437/4 středa 13. září 2017
24Z-09/2017 24 k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4 středa 13. září 2017
24Z-08/2017 24 k nabídce R.G. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/8, katastrální území Michle, Praha 4 středa 13. září 2017
24Z-07/2017 24 k prodeji id 531/13024 pozemku parc. č. 2155/1v katastrálním území Nusle středa 13. září 2017
24Z-06/2017 24 k prodeji pozemku parc. č. 415 v katastrálním území Nusle středa 13. září 2017
24Z-05/2017 24 ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 879/1, 879/17, 879/46, 1052/68, 1052/142, 1052/144, 1052/146, 1052/155, 1052/160, 1052/161, 1052/162, 1052/163, 1250/54, 1251/4, 1588/1, 2132, 2869/121, 2869/144, 2869/149, 2869/156, 2869/187, 2869/195, 2869/197, 2869/199, 2869/288, 2869/302, 2869/306, 2869/307, 2869/324, 2869/329, 2869/333, 2869/334, 2869/335, 2869/336, vše v katastrálním území Krč středa 13. září 2017
24Z-04/2017 24 k prodeji části pozemku parc. č. 1837/4, označené dle GP č. 3003-242/2016 jako pozemek parc. č. 1837/15 v katastrálním území Braník středa 13. září 2017
24Z-03/2017 24 k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/10 v katastrálním území Hodkovičky středa 13. září 2017
24Z-02/2017 24 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese Čestmírova xxxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 13. září 2017
24Z-01/2017 24 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 13. září 2017
23Z-16/2017 23 ke zvolení tajemníka Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 21. června 2017
23Z-15/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-14/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-13/2017 23 k žádosti o splátkovou dohodu paní xxxxx xxxxxx středa 21. června 2017
23Z-12/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 746/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 středa 21. června 2017
23Z-11/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 935/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 středa 21. června 2017
23Z-10/2017 23 k prodeji nebytové jednotky č. xxx v domě č.p. xxx, Pod Stárkou xx, Týmlova x, katastrální území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 681/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2893/18 středa 21. června 2017
23Z-09/2017 23 ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 1142/30, označených dle GP č. 2791-250/2016 jako pozemky parc. č. 1142/49 a 1142/50, oba v katastrálním území Krč středa 21. června 2017
23Z-08/2017 23 ke společnému prodeji id. 372/9869 pozemků parc. č. 1278/1 a 1282 v katastrálním území Krč středa 21. června 2017
23Z-07/2017 23 k prodeji id. 31075795/1107068442 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč středa 21. června 2017
23Z-06/2017 23 k rozhodnutí o souhlasu s převodem vlastnictví a k zákazu zatížení týkající se bytové jednotky č. 1066/5, Gončarenkova č.p. 1066, katastrální území Braník středa 21. června 2017
23Z-05/2017 23 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xx, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. června 2017
23Z-04/2017 23 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese Antala Staška xx, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 21. června 2017
23Z-03/2017 23 k peněžitému a nepeněžitému vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti 4 Energetická, a.s. středa 21. června 2017
23Z-02/2017 23 ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2016 středa 21. června 2017
23Z-01/2017 23 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 21. června 2017
123