Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
30Z-17/2018 30 k poskytnutí účelové dotace ve výši 145 980,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 středa 12. září 2018
30Z-16/2018 30 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní V.J. středa 12. září 2018
30Z-15/2018 30 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní E.D. středa 12. září 2018
30Z-14/2018 30 k prodeji id 1989/2539 pozemku parc. č. 981/2 v katastrálním území Lhotka středa 12. září 2018
30Z-13/2018 30 ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 879/56, označených dle GP č. 2871-260/2017 jako pozemky parc. č. 879/93, 879/94, 879/95 a 879/96, vše v katastrálním území Krč středa 12. září 2018
30Z-12/2018 30 k vyslovení nesouhlasu s nabytím id. 63/32930 pozemků parc. č. 557/103, 557/104 a 557/109 v katastrálním území Libuš středa 12. září 2018
30Z-11/2018 30 ke společnému prodeji pozemků parc. č. 18 a 20 v katastrálním území Podolí středa 12. září 2018
30Z-10/2018 30 k úplatnému nabytí staveb bez č.p./č.e. na pozemcích parc.č. 140/114 a parc.č. 140/115, vše katastrální území Lhotka, Praha 4 středa 12. září 2018
30Z-09/2018 30 k prodeji pozemku parc. č. 1168 v katastrálním území Krč středa 12. září 2018
30Z-08/2018 30 k prodeji spoluvlastnického podílu id. 30/53 pozemku parc. č. 830/2 v katastrálním území Podolí středa 12. září 2018
30Z-07/2018 30 k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 700/134 v katastrálním území Michle středa 12. září 2018
30Z-06/2018 30 k prodeji pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle středa 12. září 2018
30Z-05/2018 30 k prodeji volné bytové jednotky xxxx. na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 12. září 2018
30Z-04/2018 30 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 12. září 2018
30Z-03/2018 30 k informaci Budějovická středa 12. září 2018
30Z-02/2018 30 k poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy na financování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a k uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy na financování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu středa 12. září 2018
30Z-01/2018 30 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 12. září 2018
29Z-15/2018 29 k připomínkám městské části Praha 4 k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) středa 13. června 2018
29Z-14/2018 29 k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 2910/124, označené dle GP č. 2127-59/2018 jako parc. č. 2910/364, v katastrálním území Nusle středa 13. června 2018
29Z-13/2018 29 ke svěření pozemků parc. č. 1711/1 a parc. č. 1710 v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-12/2018 29 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-11/2018 29 k prodeji části pozemku parc. č. 1703, označené dle GP č. 2520-400/2009 jako pozemek parc. č. 1703/2, v katastrálním území Braník. středa 13. června 2018
29Z-10/2018 29 k odnětí pozemku parc. č. 3188 v katastrálním území Krč ze správy městské části Praha 4 středa 13. června 2018
29Z-09/2018 29 k prodeji id. 33662/124491 pozemku parc. č. 254 v katastrálním území Podolí středa 13. června 2018
29Z-08/2018 29 k prodeji pozemku parc. č. 262 v katastrálním území Podolí středa 13. června 2018
29Z-07/2018 29 k prodeji pozemků parc. č. 727 a parc. č. 728 v katastrálním území Nusle středa 13. června 2018
29Z-06/2018 29 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese Gončarenkova xxx, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích středa 13. června 2018
29Z-05/2018 29 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese 5. května xxx, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích středa 13. června 2018
29Z-04/2018 29 ke znovuzvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 13. června 2018
29Z-03/2018 29 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na volební období 2018-2022 středa 13. června 2018
12