Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
26Z-19/2017 26 k uvolnění Ing. Jaroslava Mítha neuvolněného člena Rady MČ Praha 4 středa 6. prosince 2017
26Z-18/2017 26 ke stanovení nejvyšší částky pro rok 2018, kterou lze poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce, k příspěvkům na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se svatebními obřady a ke zvýšení odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, oprávněným k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství středa 6. prosince 2017
26Z-17/2017 26 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2017/0462/OKS o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč spolku Spartak Praha 4 z.s. (dříve Sportovní kluby Praha 4) se sídlem Děkanská vinice I 987/5, 140 00 Praha 4, IČ: 06377076 středa 6. prosince 2017
26Z-16/2017 26 k poskytnutí účelové dotace ve výši 150 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 středa 6. prosince 2017
26Z-15/2017 26 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.L. středa 6. prosince 2017
26Z-14/2017 26 k žádosti o splátkovou dohodu pana D.J. středa 6. prosince 2017
26Z-13/2017 26 k odnětí staveb veřejného osvětlení ze správy městské části Praha 4 středa 6. prosince 2017
26Z-12/2017 26 ke změně přílohy usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 24Z-9/2017 ze dne 13. 9. 2017, kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4 středa 6. prosince 2017
26Z-11/2017 26 k nabídce na úplatné nabytí stavby nezapsané v katastru nemovitostí, garáži, na pozemku parc. č. 2374/31, katastrální území Braník, Praha 4 středa 6. prosince 2017
26Z-10/2017 26 k prodeji nebytové jednotky č. xxxx v domě č.p. xxxxx, katastrální území Braník, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 417/3304 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1423 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1424 středa 6. prosince 2017
26Z-09/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxx - Braník, jejíž součástí je ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ideální podíl na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-08/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx - Braník, jejíž součástí je ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ideální podíl na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-07/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx - Braník, jejíž součástí je ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ideální podíl na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-06/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxxxx - Braník, jejíž součástí je ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ideální podíl na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-05/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxxxx- Braník, jejíž součástí je ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a ideální podíl na zastavěném a souvisejícím pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-04/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-03/2017 26 k prodeji volné bytové jednotky č. xx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 6. prosince 2017
26Z-02/2017 26 k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 středa 6. prosince 2017
26Z-01/2017 26 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 6. prosince 2017
25Z-11/2017 25 ke zrušení výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-10/2017 25 k vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu projektu „Odlehčovací služby Cesty domů“ žadatele Cesty domů z.ú., se sídlem Praha 7, Holešovice, Bubenská 421/3, IČ: 26528843 středa 8. listopadu 2017
25Z-09/2017 25 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.J. středa 8. listopadu 2017
25Z-08/2017 25 k žádosti o splátkovou dohodu paní M.H. středa 8. listopadu 2017
25Z-07/2017 25 k prodeji pozemku parc. č. 2305/3 v katastrálním území Krč středa 8. listopadu 2017
25Z-06/2017 25 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/18, katastrální území Braník, Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-05/2017 25 k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/11 v katastrálním území Hodkovičky středa 8. listopadu 2017
25Z-04/2017 25 ke svěření pozemků parc. č. 2910/104 a parc. č. 2838/15 v katastrálním území Nusle do správy městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-03/2017 25 k poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-02/2017 25 ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4 středa 8. listopadu 2017
25Z-01/2017 25 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru středa 8. listopadu 2017
1234