Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
2Z-23/2019 2 ke schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Školní 700, který obsahuje úplné znění zřizovací listiny středa 6. února 2019
2Z-22/2019 2 starosta Petr Štěpánek odpovědným politikem MA 21 středa 6. února 2019
2Z-21/2019 2 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností GASSEL s.r.o. středa 6. února 2019
2Z-20/2019 2 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní S.M. středa 6. února 2019
2Z-19/2019 2 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní I.K.D středa 6. února 2019
2Z-18/2019 2 ke svěření pozemků parc.č. 174/1 a parc.č. 3187/1 v katastrálním území Nusle do správy městské části Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-17/2019 2 k odnětí pozemku parc. č. 1769/1, se stavbou č.p. 44, Branická 44, pozemku parc. č. 1765/18 a pozemku parc. č. 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4 ze správy městské části Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-16/2019 2 k prodeji pozemku parc. č. 1241/3 v katastrálním území Krč středa 6. února 2019
2Z-15/2019 2 k prodeji pozemku parc. č. 274 v katastrálním území Podolí středa 6. února 2019
2Z-14/2019 2 k prodeji pozemku parc. č. 821/1 v k.ú. Nusle středa 6. února 2019
2Z-13/2019 2 ke změně části usnesení č. 30Z-6/2018 ze dne 12. 9. 2018 k prodeji pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle středa 6. února 2019
2Z-12/2019 2 ke svěření id. ½ pozemků parc. č. 2387/1 a parc. č. 2388 a pozemku parc. č. 3163/3, vše v k. ú. Nusle do správy městské části Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-11/2019 2 k prodeji pozemku parc. č. 2123/1 v k.ú. Nusle středa 6. února 2019
2Z-10/2019 2 k prodeji pozemku parc. č. 650/4 v k.ú. Nusle středa 6. února 2019
2Z-09/2019 2 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/2, katastrální území Michle, Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-08/2019 2 k nabídce na úplatné nabytí budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení, na pozemku parc. č. 9/2, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-07/2019 2 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-06/2019 2 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/5, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-05/2019 2 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 10/3 a na pozemku parc. č. 10/8, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. února 2019
2Z-04/2019 2 k prodloužení platnosti „Strategie bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2015 – 2018“ do 31. prosince roku 2019 a doplnění priorit v protidrogové oblasti pro rok 2019 středa 6. února 2019
2Z-03/2019 2 k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 středa 6. února 2019
2Z-02/2019 2 ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 středa 6. února 2019
2Z-01/2019 2 ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů Návrhového a volebního výboru středa 6. února 2019