Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
20Z-32/2017 20 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190 15. února 2017
20Z-31/2017 20 k žádosti nájemce Gymnázium Duhovka, s.r.o., IČ 25107186, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 250, ul. Boleslavova 1, Praha 4, katastrální území Nusle. 15. února 2017
20Z-30/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.L. 15. února 2017
20Z-29/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu pana J.S. 15. února 2017
20Z-28/2017 20 žádosti paní L.F. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-27/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu pana S.V. 15. února 2017
20Z-26/2017 20 k žádosti o splátkovou dohodu H.aV. K. 15. února 2017
20Z-25/2017 20 k žádosti pana M.P. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-24/2017 20 k žádosti paní E.V. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-23/2017 20 k žádosti paní B.K. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-22/2017 20 k žádosti paní M.K. o uzavření splátkové dohody 15. února 2017
20Z-21/2017 20 k uzavření dohody o nahrazení dosavadního závazku se společností Sdruna, s.r.o. 15. února 2017
20Z-20/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 2612/10 v katastrálním území Braník 15. února 2017
20Z-19/2017 20 k nabídce J.J. na úplatné nabytí jednotky č. 526 v budově bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 2820/2, katastrální území Záběhlice, Praha 4 15. února 2017
20Z-18/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 310 v katastrálním území Podolí 15. února 2017
20Z-17/2017 20 k prodeji pozemků parc. č. 2160, 2161, 2162/1 a 2163, vše v katastrálním území Nusle 15. února 2017
20Z-16/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 140 v katastrálním území Nusle 15. února 2017
20Z-15/2017 20 k prodeji souboru 2 staveb – garáží na pozemcích parc. č. 845/2 a parc. č. 845/3, ul. Petra Rezka, Praha 4, vše katastrální území Nusle, Praha 4 15. února 2017
20Z-14/2017 20 k prodeji nebytové jednotky č. xxxx v domě č.p. xxxxxxx, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3 15. února 2017
20Z-13/2017 20 k prodeji nebytové jednotky č. xxxx v domě č.p. xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území Nusle, Praha 4 15. února 2017
20Z-12/2017 20 ke svěření pozemku parc. č. 1285/10 v katastrálním území Krč, do správy městské části Praha 4 15. února 2017
20Z-11/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 1264/36 v katastrálním území Krč 15. února 2017
20Z-10/2017 20 k prodeji id. 12770/49551 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč 15. února 2017
20Z-09/2017 20 k prodeji pozemku parc. č. 1219 v katastrálním území Krč 15. února 2017
20Z-08/2017 20 k prodeji id. 61071/63712 pozemku parc. č. 1233 v katastrálním území Krč 15. února 2017
20Z-07/2017 20 k prodeji volné bytové jednotky č. xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 15. února 2017
20Z-06/2017 20 k prodeji volné bytové jednotky č. xxx na adrese xxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 15. února 2017
20Z-05/2017 20 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 15. února 2017
20Z-04/2017 20 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 15. února 2017
20Z-03/2017 20 k prodeji volné bytové jednotky xxxx na adrese xxxxx, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku 15. února 2017
12