Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022

 !!!  UPOZORNĚNÍ  !!!

  • I v době koronavirové epidemie zasedají výbory Zastupitelstva a komise Rady MČ Praha 4. Děje se tak v režimu daném aktuálními opatřeními vlády České republiky či příslušných ministerstev.
  • Kromě povinnosti používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, je třeba po celou dobu jednání dodržovat předepsané rozestupy.
  • Žádáme všechny účastníky jednání výborů a komisí, aby dodržovali pokyny tajemníka či předsedy komise.


 
Zastupitelstvo městské části Praha 4 odsouhlasilo na svém prvním zasedání zřízení dvou ze zákona povinně zřizovaných výborů jako svých poradních orgánů. Případné zřízení dalších výborů je plně v kompetenci zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. Výbor se schází podle potřeby a počet členů je vždy lichý.

Každý občan městské části Praha 4 (při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), má možnost se zúčastnit jednání výboru. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti.Registraci na jednání výboru je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části , kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.

Registrace na jednání výboru

Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022
VÝBORY
TERMÍN A ČAS ZASEDÁNÍ
POZVÁNKA

PLÁNOVANÉ TERMÍNY (případně jiné místo konání)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Kontrolní výborX
X
REGISTRACE
Finanční výborX
X
REGISTRACE
Výbor pro bezpečnost
X
X
REGISTRACE
    


 
 Odkaz na Výbory ZMČ ke konci volebního období 2014 - 2018 je ZDE .
Vloženo: 20.02.2014   |   Aktualizováno: 06.06.2021
Vytisknout