Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022

Zastupitelstvo městské části Praha 4 odsouhlasilo na svém prvním zasedání zřízení dvou ze zákona povinně zřizovaných výborů jako svých poradních orgánů. Případné zřízení dalších výborů je plně v kompetenci zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. Výbor se schází podle potřeby a počet členů je vždy lichý.

Každý občan městské části Praha 4 (při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), má možnost se zúčastnit jednání výboru. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registraci na jednání výboru je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.

Registrace na jednání výboru

Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022
VÝBORY
TERMÍN ZASEDÁNÍ
POZVÁNKA

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Kontrolní výborX
X
REGISTRACE
Finanční výborX
 XREGISTRACE
Výbor pro bezpečnost
12. 2.  16:00
X
REGISTRACE
    


 
 Odkaz na Výbory ZMČ ke konci volebního období 2014 - 2018 je ZDE .
Vloženo: 20.02.2014   |   Aktualizováno: 15.01.2020
Vytisknout