Termíny jednání, program a výsledky hlasování


Organizační opatření pro zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 23. 9. 2020

V souvislosti se snahou zabránit nekontrolovanému šíření koronaviru v populaci, rozšířilo ministerstvo zdravotnictví soubor mimořádných preventivních opatření. Proto MČ Praha 4 s předstihem informuje o následujících opatřeních při konání tohoto zasedání (níže) a zároveň žádá o jejich dodržování:
 • všichni zastupitelé, úředníci MČ P4 i veřejnost budou upozorněni na nutnost mít po celou dobu pobytu v budově radnice v Táborské ulici nasazenu ochrannou roušku, chránící ústa i nos,
 • do prostoru radnice budou mít přístup přes recepci od 12:30 výtahem i po schodišti,
 • veřejnost, rovněž pouze s nasazenou ochrannou rouškou, chránící ústa i nos, bude do budovy vpouštěna jednotlivě,
 • vstup do hlavního sálu bude pro zastupitele a úředníky oběma vchody, pro veřejnost výhradně vedlejším (zadním) vchodem,
 • pro veřejnost budou v zadním rohu hlavního sálu rozmístěny židle tak, aby byly vzdáleny minimálně 2 metry od sezení vyhrazeného pro zastupitele a úředníky MČ P4,
 • do hlavního sálu bude vpuštěno pouze tolik lidí z veřejnosti, kolik bude pro ně připraveno židlí, ostatní budou usazeni v předsálí a mohou být do sálu vpuštěny „výměnou“ po opuštění sálu jinou osobou z veřejnosti,
 • součástí prostor pro veřejnost bude i řečnický pultík,
 • veřejnost bude mít povolen vstup do vyhrazených prostor ve 2. a 3. patře,
 • neveřejné prostory budou označeny příslušnou tabulkou „vstup pro …“,
 • toalety pro veřejnost budou přístupny ve 2. patře,
 • ve 3. patře budou k dispozici desinfekce a náhradní roušky.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany. Z jednání zastupitelstva probíhá on-line obrazový a zvukový přenos, který můžete sledovat na odkazu ZDE .

Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na internetu do 7 dnů ode dne konání zasedání.

V této sekci avizovaný Program a výsledky hlasování jsou zpravidla zveřejňovány postupně v několika krocích.

1. Nejprve se zde objeví pozvánka na zasedání s návrhem programu, které po zasedání zmizí.

2. Samotný schválený program se zde objeví jako druhý a je následně nahrazen finální verzí.

3. Finální verzí, která pak již zůstává vystavena na webu trvale, je schválený program doplněný o odkazy na konkrétní hlasování.

4. Pokud nedojde ke schválení žádného programu, zůstane zde původní pozvánka a návrh programu.

Předpokládané termíny příštích řádných zasedání ZMČ Praha 4:

11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 se uskuteční 23. září 2020 od 13:00.
Na webových stránkách jsou také zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva . Ty bývají vystaveny po jejich přepsání ze stenozáznamu a následném ověření ověřovateli zápisu z řad zastupitelů.
Aktualizováno: 21.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout