Termíny jednání, program a výsledky hlasování


Jednání zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany. Z jednání zastupitelstva probíhá on-line obrazový a zvukový přenos, který můžete sledovat na odkazu ZDE .

Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na internetu do 7 dnů ode dne konání zasedání.

V této sekci avizovaný Program a výsledky hlasování jsou zpravidla zveřejňovány postupně v několika krocích.

1. Nejprve se zde objeví pozvánka na zasedání s návrhem programu, které po zasedání zmizí.

2. Samotný schválený program se zde objeví jako druhý a je následně nahrazen finální verzí.

3. Finální verzí, která pak již zůstává vystavena na webu trvale, je schválený program doplněný o odkazy na konkrétní hlasování.

4. Pokud nedojde ke schválení žádného programu, zůstane zde původní pozvánka a návrh programu.

Předpokládané termíny příštích zasedání ZMČ Praha 4:
  • 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se uskuteční 16. 12. 2023 od 15:00 hod.
Zasedání se konají v hlavním sále (3. patro) historické budovy Nuselské radnice na Táborské ulici 500/30.Na webových stránkách jsou také zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva . Ty bývají vystaveny po jejich přepsání ze stenozáznamu a následném ověření ověřovateli zápisu z řad zastupitelů.
Aktualizováno: 08.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout