Program 33. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 26. září 2011

1. Návrh k uzavření nájemní smlouvy se společností 4-Majetková, a. s., IČ: 28477456 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1148, Jílovská 14, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 1588/1 v k. ú. Krč, panu M. Cabejškovi
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2009/95/OHOS/NAJE/STAR/1 o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1691, Táborská, k. ú. Nusle, s ČR – Úřad práce hl. m. Prahy
Předkládá: p. Caldr

4. Různé