Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
5R-223/2017 5 ke schválení výběru dodavatele na nákup „Serverová infrastruktura pro provoz systému DATACENTRUM (NSID)“ Úřadu městské části Praha 4 a uzavření kupní smlouvy mezi XEVOS Solutions s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, IČ: 27831345 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 8. března 2017
5R-222/2017 5 ke schválení výběru poskytovatele služeb spočívajících v „Poskytování IT služeb provozu (ITSP)“ Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi ALLQ s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28215354 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 8. března 2017
5R-221/2017 5 ke schválení výběru poskytovatele služeb spočívajících v „Optimalizace provozních systémů (OPS)“ Úřadu městské části Praha 4 a uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi OMNILINK Services, a.s., V Korytech 3155/23, 10600 Praha 10, místo podnikání: Šatrova 807/14, 14200 Praha 4, IČ: 24298557 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 8. března 2017
5R-220/2017 5 k předání přebytečného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 4, Zdravotnickému zařízení městské části Praha 4, IČ: 44846291 8. března 2017
5R-219/2017 5 plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4 v roce 2017 8. března 2017
5R-218/2017 5 návrh ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů evidovaných ÚMČ Praha 4 a o kontrolních výkonech provedených kontrolním odborem a organizačními jednotkami v roce 2016 8. března 2017
5R-217/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 1770/88 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-216/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2276/4 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-215/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 2359/7 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-214/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem popř. prodej části pozemku parc. č. 2923/1 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-213/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 17/1 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-212/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 1943/7 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-211/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 2314/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-210/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 1256/22 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-209/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod popř. pronájem pozemků parc. č. 1285/44 a 1285/119 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-208/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 98/3 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy 8. března 2017
5R-207/2017 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu pozemků ve vlastnictví České dráhy, a.s. za pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy 8. března 2017
5R-206/2017 5 k usnesení Rady hl. města Prahy ke Koncepční studii ulic Táborská/ Na Pankráci/ Na Veselí/Soudní 8. března 2017
5R-205/2017 5 k rozhodnutí uzavřít dohodu o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a Hlavním městem Praha na realizaci akce „Revitalizace koupaliště Lhotka“ 8. března 2017
5R-204/2017 5 k zahájení zadávacího řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného v užším řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti a realizace systému nuceného větrání v objektech: ZŠ a MŠ Sdružení, objekt Družstevní ochoz 1308, Praha 4; objekt MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4; Spořilovská MŠ, objekt Trenčínská 2770, Praha 4“, odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek 8. března 2017
5R-203/2017 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností Stavexpo a.s., Španělská 742/6, Praha 2, IČ 25644301 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 3 a 9 Táborská 326/55, Praha 4“ 8. března 2017
5R-202/2017 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností Private Construction s.r.o., Kosatcová 1303/8, Praha 10, IČ 24160377 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 9 Nad Nuslemi 699/22 a bytu č. 21 V Horkách 1434/20, Praha 4“ 8. března 2017
5R-201/2017 5 k uzavření smlouvy o dílo se společností Stigma spol. s r.o., Pobřežní 249/46, Praha 4, IČ 26176645 na realizaci akce: „Oprava bytu č. 8 Pikrtova 1313/5, Praha 4“ 8. března 2017
5R-200/2017 5 k prodeji části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2591-30/2016 jako pozemek parc. č. 1239/9 v katastrálním území Krč 8. března 2017
5R-199/2017 5 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2910/67, 2910/69, 2910/70, 2910/96, 2910/98, 2910/146 a 2910/190, vše v katastrálním území Nusle 8. března 2017
5R-198/2017 5 k uzavření smluv o zřízení služebnosti cesty a stezky a uložení inženýrských sítí k tíži služebných pozemků parc. č. 2869/197 a 2869/201, oba v katastrálním území Krč 8. března 2017
5R-197/2017 5 k vydání souhlasného stanoviska s uložením kabelového vedení 22 kV ve stávající trase v pozemku parc. č. 2835/5 a k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 1709 a na části pozemku parc. č. 1742/1, vše v katastrálním území Braník 8. března 2017
5R-196/2017 5 k vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí kanalizace v pozemku parc. č. 140/98 v katastrálním území Lhotka 8. března 2017
5R-195/2017 5 ke zveřejnění záměru prodeje id. 31075795/1107068442 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč 8. března 2017
5R-194/2017 5 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1588/1 v katastrálním území Krč 8. března 2017
12345678