Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2022 - 2026


Komise jako poradní orgán Rady městské části Praha 4 vydávají svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem. Scházejí se dle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, případně na výzvu Rady městské části Praha 4. Počet členů komise musí být vždy lichý. Komise pro níže uvedené oblasti zřídila rada usnesením 2NR-41/2022 ze dne 30. 11. 2022 ve kterém též jmenovala jejich předsedy
a členy.

Každý občan městské části Praha 4, (eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), mají možnost se zúčastnit jednání komise. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registrace na jednání komise je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem. Registrace bývá zpravidla zapnuta až v době, kdy je na webu zveřejněna i pozvánka s programem.
Níže v tabulce jsou zdůrazněna jen místa konání komisí odlišná od hlavní budovy radnice (Antala Staška 80b - u metra Budějovická).

Registrace na jednání komise

Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2022 - 2026
(komise zřízeny 30. 11. 2022 - viz usnesení rady 2NR-41/2022)
KOMISE
TERMÍN ZASEDÁNÍ  POZVÁNKA
 PLÁNOVANÉ TERMÍNY
(popř. jiné místo zasedání
a další poznámky)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Komise životního prostředí22. 2. od 17:00
X
REGISTRACE
Komise pro pohledávky, pomoc lidem ve finanční tísni X
X
REGISTRACE
Komise pro územní rozvoj27. 2. od 16:00
27. 3., 24. 4., 22. 5. a 26. 6.
(vždy od 16:00 na
Nuselské radnici)

REGISTRACE
Komise pro dopravu16. 2. od 16:00
Pozvánka
X
REGISTRACE
Komise pro investiceX
X
REGISTRACE
Komise pro školství
a mládež
28. 2. od 16:30
X
REGISTRACE
Komise pro poskytování dotací
a zahraniční
22. 3.  od 16:00
X
REGISTRACE
Komise majetkováX
X
REGISTRACE
Komise sociální6. 3. od 16:30
X
REGISTRACE
Komise pro kulturu, volný čas
a náboženské společnosti
2. 3. od 16:30
 X
REGISTRACE
Komise MA 218. 2. od 17:30
Pozvánka
X
REGISTRACE
Komise pro adaptaci
a energetickou soběstačnost

X
XREGISTRACE
Komise pro domy
s pečovatelskou službou
X
X
REGISTRACE
Komise pro IT
a elektronizaci
X
X
REGISTRACE
    
 UPOZORNĚNÍ:
Po kliknutí na "REGISTRACE" pak nezapomeňte v novém okně nahoře
vybrat v rozklikávacím menu správnou komisi,
na jejíž jednání se chcete přihlásit.
Viditelné jsou tam jen komise, které mají již zveřejněnu pozvánku na jednání!

Pokud Vám přihlašování náhodou zlobí, kontaktujte nás ZDE .
Aktuální jednací řád Komisí Rady městské části Praha 4 


 
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2018 - 22 platný ke konci období najde ZDE .
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2018 - 22 platný do 3. 5. 2019 najde ZDE .
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2014 - 18 platný ke konci období najde ZDE .
V seznamech jsou jednotlivé komise a v nich pak i zápisy z jednání.


Vloženo: 02.12.2022 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 18.05.2019 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 04.02.2023 – Vít Drbal
Vytisknout