Složení Rady MČ Praha 4 a kompetence členů


Radu městské části Praha 4 tvoří ve volebním období 2018 - 2022 z rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4 devět členů.

Z devíti členů rady je pro výkon funkce v současné době uvolněno šest členů, tři členové rady jsou neuvolnění.

Radu MČ Praha 4 tvoří starosta, tři místostarostové a pět radních.

Kompetence členů rady a pořadí zastupování (dokument PDF jako usnesení rady)

Složení Rady MČ Praha 4


(bez titulů)

Starostka: Irena Michalcová

Místostarostové: Zdeněk Kovářík (1. místostarosta), Josef Svoboda a Michal Hroza

Radní: Jaroslav Míth a Tomáš Hrdinka (oba uvolnění), Patrik Opa, Jan Hušbauer a Filip Vácha (tři neuvolnění)


Kompetence členů Rady MČ Praha 4

(bez titulů)

starostka Irena Michalcová


školství, národnostní menšiny, Public Relations (P.R.), rodinná politika, zdravotnické zařízení – dětské skupiny

1. místostarosta Zdeněk Kovářík


finance, doprava, evropské fondy

místostarosta Josef Svoboda


sociální politika, podpora zdravotnictví, spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi


místostarosta Michal Hroza


majetek, kultura

radní Tomáš Hrdinka


životní prostředí, místní Agenda 21

radní Jaroslav Míth


informatika, bezpečnost, sport

radní Patrik Opa


územní rozvoj a výstavba

radní Jan Hušbauer


společnosti založené MČ Praha 4, dotační politika, správa veřejných prostranství;

radní Filip Vácha


investice do nemovitého majetku

Vizitky členů rady (abecedně sestupně)

 JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Hrdinka Tomáš RNDr. Ph.D. uvolněný člen rady 261 192 235 10.25 tomas.hrdinka@praha4.cz
Hroza Michal Bc. místostarosta 261 192 553 10.26 michal.hroza@praha4.cz
Hušbauer Jan neuvolněný člen rady 261 192 490 10.15 Jan.Husbauer@praha4.cz
Kovářík Zdeněk Ing. 1. místostarosta 261 192 581 10.28 zdenek.kovarik@praha4.cz
Michalcová Irena starostka městské části 261 192 335 10.19 - sekretariát Irena.Michalcova@praha4.cz
Míth Jaroslav Ing. uvolněný člen rady 261 192 595 10.14 jaroslav.mith@praha4.cz
Opa Patrik MBA neuvolněný člen rady 261 192 594 10.29 Patrik.Opa@praha4.cz
Svoboda Josef Ing. Ph.D. místostarosta 261 192 104 10.23 josef.svoboda@praha4.cz
Vácha Filip neuvolněný člen rady 261 192 540 10.15 filip.vacha@praha4.cz

1

Složení Rady MČ Praha 4 do 24. dubna 2019
(bez titulů)
Starosta: Petr Štěpánek
Místostarostové: Tibor Vansa , Lukáš Zicha a Iva Kotvová
Radní: Jan Hora, Matej Šandor, Petra Rejchrtová, Josef Svoboda a Ondřej Růžička

Kompetence členů Rady MČ Praha 4 do 24. dubna 2019
(bez titulů)
starosta Petr Štěpánek
finance, bezpečnost, sport a granty, národnostní menšiny, spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi, pověřený zastupitel pro Agendu 21
místostarosta Tibor Vansa
doprava, životní prostředí, místní Agenda 21
místostrosta Lukáš Zicha
kultura, majetek a podpora podnikání
místostarostka Iva Kotvová
školství, rodinná politika a evropské fondy
radní Jan Hora
otevřená radnice, IT
radní Matej Šandor
investice a městské společnosti
radní Petra Rejchrtová
územní rozvoj a výstavba
radní Josef Svoboda
sociální a zdravotní politika
radní Ondřej Růžička
infrastruktura životního prostředí a správa veřejných prostranství
Aktualizováno: 22.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout