Program 3. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 28. 1. 2015

P R O G R A M

3. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 28. 1. 2015

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

3. Návrh k poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 302 (jednotky č. 1358/302 – garáže) v domě č. p. 1358, ul. Čestmírova 25, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

4. Návrh k žádosti společnosti Metropole restaurant s.r.o. (dříve Club BAANG! s.r.o.), IČ: 26505185 o prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení za pozdní úhradu vyúčtování služeb za rok 2012, za pronájem nebytového prostoru č. 807 (jednotky č. 213/807) v domě č. p. 213, ul. Svatoslavova 28, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

5. Návrh k právnímu zastoupení městské části Praha 4 v soudních sporech mezi městskou částí Praha 4 a Sportovním klubem OAZA Praha, spolkem se sídlem Jeremenkova 1835/106, Praha 4, IČ 00538817, a mezi tímto spolkem a hlavním městem Prahou, ve kterých je městská část Praha 4 vedlejším účastníkem.
Předkládá: starosta

6. Návrh k uzavření darovací smlouvy se společností Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9.
Předkládá: starosta

7. Návrh k pověření PaedDr. Marie Zimové řízením Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 s účinností od 1.2.2015 do jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení.
Předkládá: Mgr. Kotvová

8. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby, spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“) a návrh k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, vedeného v užším řízení, k zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v  platném znění.
Předkládá: tajemník

9. Návrh k uzavření smlouvy o poskytnutí maintenance McAfee mezi YOUR SYSTEM, spol. s r.o., sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4-Chodov, IČ: 00174939 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

10. Návrh k uzavření dodatku č1 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu  mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk,IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

11. Návrh k uzavření dodatku č.2  ke smlouvě č.2014/0843/OHOS ze dne 30.7.2014 o technické a systémové podpoře  mezi T-MAPY spol.s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,IČ: 47451084 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

12. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0852/OHOS ze dne 31.7.2014 o provozování software iDES (legislativní maintenance)  mezi TOM-computer, s.r.o., sídlem Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, IČ: 60465832  a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen 

13. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0841/OHOS o technické podpoře mezi VITA software, s.r.o., sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

14. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě  o podpoře č.2014/0864/OHOS ze dne 31.7.2014  mezi ICZ a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

15. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0842/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytování provozní podpory systému Proxio  mezi MARBES CONSULTING s.r.o., sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,IČ: 25212079a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

16. Návrh k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS/51 ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

17. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru  zhotovení a osazení pamětní tabulky k záhonu růží vysazených v roce 1982 za Lidice v ulici Za Zelenou liškou, Praha 4.
Předkládá: Bc. Hroza

18. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru  zhotovení pamětní desky  bratrům Linhartovým za jejich vlasteneckou protinacistickou odbojovou činnost.
Předkládá: Bc. Hroza

19. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1330, 5.května č.o. 8,  k. ú. Nusle jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

20. Různé: Návrh ke  jmenování členů komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

Vytisknout