Program 26. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 24. 9. 2014

P R O G R A M 

26. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 4 dne 24. 9. 2014

1. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úprava povrchu v objektu Ledáren, Praha 4, pro dráhu BMX“.
Předkládá: Ing. Jiří Bodenlos


2. k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace dráhy BMX v objektu Ledáren, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Jiří Bodenlos


3. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1142/28 o výměře 1 643 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1683, Na Strži 40 a pozemku parc. č. 1142/29 o výměře 850 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če a pozemku parc. č. 1142/34 o výměře 4 309 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

4. Návrh k opětovné žádosti o snížení nájemného za pronájem pozemku parc. č. 43 se stavbou č.p. 145, Branická 41, vše katastrální území Braník, Praha 4
Předkládá: starosta

5. Návrh k uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy se společností 4-Majetková, a.s. se sídlem Praha 4, Jílovská 1148/14, IČ: 284 77 456 a společností Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, IČ: 242 61 386.
Předkládá: starosta

6. Návrh k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností ART 4 PROMOTION, s.r.o., se sídlem Hlinská 434/9, 370 01 České Budějovice, IČ: 26051583, týkající se realizace akce „Multimediální show – Ahoj čtyřko“.
Předkládá: starosta

  Pavel Caldr,
starosta MČ Praha 4