Program 23. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 25. 8. 2014

P R O G R A M

23. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 25. 8. 2014

1. Návrh o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

2. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci samoobslužné platební pokladny pro platby správních a místních poplatků pro Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 mezi  společností  CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,Louky, 763 02 Zlín, IČ: 60715286 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

3. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.

Předkládá: starosta

4. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2869/200 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta
materiál na 21. zastupitelstvo

5.
Návrh ke změně usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-931/2014 ze dne 23. 7. 2014 na vyslovení souhlasu s připojením k akci "Naše ulice, naše volba“, která proběhne ve dne 16. – 22. září 2014.
Předkládá: starosta

6. Návrh ke snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 v částce 101 760 000 Kč.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

7.
Návrh ke zrušení společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 s likvidací.
Předkládá: starosta
materiál na 21. zastupitelstvo
materiál byl stažen

Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4