Program 2. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 3. 12. 2014

P R O G R A M 

2. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 3. 12. 2014

1. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hlavní činnost a činnost spojenou s užíváním majetku zřizovatele (doplňkovou činnost) v období školního roku 2013/2014.
Předkládá: Mgr. Kotvová

2. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 4 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu městské části Praha 4, ke stanovení příspěvku na ošacení členům Zastupitelstva městské části P4 a tajemníkovi Úřadu městské části Praha 4 při provádění svatebních obřadů a obřadů při významných občanských událostech a určení doby a místa pro uzavírání manželství.
Předkládá: tajemník

3. Návrh k ukončení dohody o bezplatném užívání motorového vozidla pro služební a soukromé účely uzavřené s tajemníkem Lanny Dudrou, k ukončení smlouvy o výpůjčce motorového vozidla uzavřenou se Zdravotnickým zařízením městské části Praha 4, k uzavření dohody o bezplatném užívání motorového vozidla Škoda Octavia RZ 3AY 7201 pro služební a soukromé účely s 1.zástupcem starosty městské části Praha 4 Mgr. Janem Petrem a k odprodeji 5 osobních vozidel v majetku MČ Praha 4.
Předkládá: tajemník

4. Různé.

Vytisknout