Program 17. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 5. května 2010

1. Návrh k rozhodnutí vyloučit firmu Miras – stavitelství a sanace s.r.o. z účasti v zadávacím řízení „Energetické úspory ZŠ Jílovská, č. p.1100, Praha 4“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů
Předkládá: starosta

2. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4, k. ú. Braník“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 1. 4. 2010 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: starosta

3. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ Poláčkova, č. p. 1067, Praha 4“ zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájeném dne 19. 3. 2010 odesláním výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: starosta

 

Vytisknout