Program 15. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 16. 4. 2010

1. Návrh k havarijnímu stavu Branické skály
Předkládá: tajemník

2. Návrh k uzavření dodatku č. 9 k Mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a. s., se sídlem Táborská 350, Praha 4, 140 45, IČ: 28477456
Předkládá: Ing. Staník

3. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 14R-400/2010 ze dne 14. 4. 2010
Předkládá: Mgr. Krištof

Vytisknout